Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Kontakty

Kontakty

Vedoucí ateliéru

Mgr. Silvie Stanická, Ph.D.

odborná asistentka TEL:+420 576 034 211 E-mail: stanicka@utb.cz Kancelář:U41/210

Interní pedagogové

MgA. Romana Veselá

asistentka TEL:+420 576 031 833 Mobil:+420 604 909 048 E-mail: r1vesela@utb.cz Kancelář:U18/133

Sekretariát

Asistentka vedoucí ateliéru Arts Management TEL:+420 576 031 832 Mobil:+420 777 170 323 E-mail: artsmanagement@fmk.utb.cz Kancelář:U18/133

Produkční Galerie G18

Produkční Galerie G18 TEL:+420 576 031 833 Mobil:+420 739 173 601 E-mail: gregorovicova@utb.cz Kancelář:U18/133

Externí pedagogové

Fakulty a součásti

Fakulta technologická

Fakulta managementu a ekonomiky

Fakulta multimediálních komunikací

Fakulta aplikované informatiky

Fakulta humanitních studií

Fakulta logistiky a krizového řízení

Součásti

Univerzitní institut

Knihovna

Koleje a menza

Zavřít
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně