Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ateliér Design šperku

O ateliéru Design šperku

Studium v nově vznikajícím ateliéru Design šperku se zaměří na tyto klíčové aspekty: výrobní proces, uživatelský zážitek a estetické hledisko.

Během studia se studenti seznámí s tradičními i moderními materiály, tradičními technikami výroby šperků a současnými technologiemi, v neposlední řadě bude kladen důraz na studium ergonomie. Budou vedeni k přemýšlení o designu, který zohledňuje dlouhodobou životnost šperků i odpovědnost k životnímu prostředí spojenou s jejich výrobou.

Zabýváme se designem šperků a malých objektů včetně jejich obalů a prostředků pro jejich prezentaci, propagaci a prodej.

Studium bude probíhat formou individuálních i společných konzultací na zadaná témata, jejichž výsledkem je prezentace funkčních prototypů šperků. V rámci studia student absolvuje předměty, které rozvíjejí jeho schopnost navrhovat a prezentovat výsledky své návrhářské činnosti: Obalový design, POP design, Digitální fotografie, Typografie, Výtvarná kompozice a další.

Vedoucí ateliéru je MgA. Sabina Psotková.

Fakulty a součásti

Zavřít