Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ateliér Fotografie

Doporučená literatura

Základní a doporučená literatura pro technologické předměty

Fotochemie – Základní
 • JIRÁČEK, M., et al. Technické základy fotografie. 2002, Komora fotografických živností Praha. ISBN 80-02-01492-8.
 • JUNGE, K-W., HÜBNER, G., Fotografische Chemie. Aus Teorie und Praxis, 1982, VEB Fotokinoverlag Leipzig
 • NOVOTNÝ, P., Fotochemie – Upravený studijní text pro posluchače I. ročníku ARF FMK, 2012, ARF FMK UTB v elektronické podobě
 • URBAN, M., Filmová laboratoř, 2001, Filmová a televizní fakulta AMU Praha, ISBN 80-85883-78-3
 • VELKOBORSKÝ, P., VERMOUZEK, P., Exponometrie v analogové a digitální fotografii, 2006, COMPUTER Press Brno, ISBN 80-251-1198-9
Fotochemie – Doporučená
 • HEDGECOE, J. Velká kniha fotografie. 1996, Svojtka a Vašut Praha. ISBN 80-7180-056-2.
 • HOFFMANN, Z., et al. Bodová exponometrie. 1992, FAMU Praha
 • KULHÁNEK, J., Fotografie v praxi, 1960 ORBIS Praha
 • MACEK, J., PASPA, K., Fotografický receptář, 1958, SNTL Praha
 • NOVOTNÝ, P., Práce s velkoformátovým přístrojem, 2012, ARF FMK UTB v elektronické podobě
 • SUCHARDA, Jan, Fotografický ateliér, 2010, ZONER Press Brno, ISBN 978-80-7413-088-5
 • Student Filmmaker´sBook. 2002, Kodak Publication New York, ISBN 0-87985-800-1.
 • ŠIMEK, J., Fotografie v teorii a praxi, 1970, PRÁCE Praha
 • ŠMOK, J., PECÁK, J., Barevná fotografie, 1978, SNTL Praha
 • TUŠL, J., Fotografie – fotochemie a technologie 1. část, 1989, SPN Praha
 • URBAN, M., SKENÁŘ, Z. Základy senzitometrie. 1987, SPN Praha.
 • VELKOBORSKÝ, P., Zonální systém, 1996, Slezská univerzita Opava, ISBN 80-85879-40-9
Optika – Základní
 • FUKA, J., HAVELKA. B., Optika, 1961 Praha SPN
 • HALLIDAY, David, Robert RESNICK a Jearl WALKER. Fyzika: vysokoškolská učebnice obecné fyziky. 2000, Vyd. 1. V Brně: VUTIUM, ISBN 80-214-1868-0.
 • LEPIL, O. Fyzika pro gymnázia-optika, 2002, Prometheus Praha, ISBN 80-7196-237-6
 • ŠTRBA, A., MESÁROŠ, Vl., SENDERÁKOVÁ, D., Svetlo, 2011, ENIGMA Nitra, ISBN 979-80-89132-83-6
Optika – Doporučená
 • EIGL, J., BLUMOVÁ, V, Optické základy obrazové techniky, 1993, Jinočany: H and H
 • JIRÁČEK, M., et al. Technické základy fotografie. 2002, Komora fotografických živností Praha. ISBN 80-02-01492-8.
 • JIRÁČEK, M., Fotografická optika, 1960, Orbis – Praha
 • LEPIL, O., Malý lexikon fyziky, 1995, PROMETHEUS Praha, ISBN 80-85849-77-1
 • NOVOTNÝ, P., Digitální fotografie – Vybrané kapitoly pro posluchače I. ročníku ARF FMK, 2012, ARG FMK UTB v elektronické podobě
 • PIHAN, R. Mistrovství práce s DSLR. 2006, IDIF, s.r.o. Praha, ISBN 80-903210-8-9.
 • PIHAN, R. Mistrovství práce se světlem., 2009, IDIF, s.r.o. Praha, ISBN 978-80-87155-02-8.
 • PONEC, Jan, Úvod do vlnové a paprskové optiky, 1991, Univerzita Palackého Olomouc
 • PONEC, J., JIRÁČEK, M. Digitální fotografie. 2002, UP Olomouc. ISBN 80-244-0533-4.
Senzitometrie a konstrukce – Základní
 • JIRÁČEK, M., et al. Technické základy fotografie. 2002, Komora fotografických živností Praha. ISBN 80-02-01492-8.
 • NOVOTNÝ, P., Digitální fotografie – Vybrané kapitoly pro posluchače I. ročníku ARF FMK, 2012, ARF FMK UTB v elektronické podobě
 • PONEC, J., JIRÁČEK, M. Digitální fotografie. 2002, UP Olomouc. ISBN 80-244-0533-4.
 • VELKOBORSKÝ, P., VERMOUZEK, P., Exponometrie v analogové a digitální fotografii, 2006, COMPUTER Press Brno, ISBN 80-251-1198-9
Senzitometrie a konstrukce – Doporučená
 • CLERC, L. Photography. TheCamera and its Functions. London: TheFocalPress, 1970. ISBN 0240506855.
 • GREGOR, K. Konstrukce fotografických přístrojů. 1989, SNP Praha.
 • HOFFMANN, Z., et al. Bodová exponometrie. 1992, FAMU Praha
 • JIRÁČEK, M., Fotografická optika, 1960, Orbis – Praha
 • NOVOTNÝ, P., Práce s velkoformátovým přístrojem, 2012, ARF FMK UTB v elektronické podobě
 • PIHAN, R. Mistrovství práce s DSLR. 2006, IDIF, s.r.o. Praha. ISBN 80-903210-8-9.
 • PIHAN, R. Mistrovství práce se světlem., 2009, IDIF, s.r.o. Praha. ISBN 978-80-87155-02-8.
 • SUCHARDA, Jan, Fotografický ateliér, 2010, ZONER Press Brno, ISBN 978-80-7413-088-5
 • Student Filmmaker´sBook. 2002, Kodak Publication New York, ISBN 0-87985-800-1.
 • URBAN, M., Filmová laboratoř, 2001, Filmová a televizní fakulta AMU Praha, ISBN 80-85883-78-3
 • URBAN, M., SKLENÁŘ, Z. Základy senzitometrie. 1987, SNP Praha
 • VELKOBORSKÝ, P., Zonální systém, 1996, Slezská univerzita Opava. ISBN 80-85879-40-9
Kolorimetrie – Základní
 • FRASER, Br., MURPHY, Ch., BUNTING, Fr., Správa barev, 2003, COMPUTER Press Brno, ISBN 80-7226-943-7
 • FUKA, J., HAVELKA, B., Optika, 1961, SNP Praha
Kolorimetrie – Doporučená
 • DANNHOFEROVÁ, J., Velká kniha barev, 2012, ALBATROS MEDIA Praha, ISBN 978-80-251-3785-
 • HANUŠ, K. O barvě. Praha: SPN, 1984.
 • JIRÁČEK, M., et al. Technické základy fotografie. 2002, Komora fotografických živností Praha. ISBN 80-02-01492-8.
 • KITABATAKE, Akira. Desktop Color Handbook. Tokyo Japan, EIZO NanaoCorp., 2007.
 • KÜNNE, CH., Úpravy barev, 2007, COMPUTER Press Brno, ISBN 978-80-251-1578-7
 • PIHAN, R. Mistrovství práce s DSLR. 2006, IDIF, s.r.o. Praha. ISBN 80-903210-8-9.
 • PIHAN, R. Mistrovství práce se světlem., 2009, IDIF, s.r.o. Praha. ISBN 978-80-87155-02-8.
 • Student Filmmaker’s Book. New York: Kodak Publication, 2002. ISBN 0-87985-800-1.
Současné technologické trendy
 • BLOCH, Ch., HDRI pro fotografy a počítačové grafiky, 2007, ZONER Press Brno, ISBN 978-80-7413-001-4
 • GATCUM, CH., Fotografické experimenty, 2009, ZONER Press Brno, ISBN 978-80-7413-057-1
 • JIRÁČEK, M., et al. Technické základy fotografie. 2002, Komora fotografických živností Praha. ISBN 80-02-01492-8
 • PIHAN, R. Mistrovství práce s DSLR. 2006, IDIF, s.r.o. Praha. ISBN 80-903210-8-9.
 • PIHAN, R. Mistrovství práce se světlem., 2009, IDIF, s.r.o. Praha. ISBN 978-80-87155-02-8.
 • PONEC, J., JIRÁČEK, M. Digitální fotografie. 2002, UP Olomouc. ISBN 80-244-0533-4.
 • SUCHARDA, Jan, Fotografický ateliér, 2010, ZONER Press Brno, ISBN 978-80-7413-088-5
 • Student Filmmaker´s Book. 2002, Kodak Publication New York, ISBN 0-87985-800-1.

Fakulty a součásti

Zavřít