Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ateliér Produktový design

Chci studovat Produktový design

Přijímací řízení na Produktový design

Chcete studovat produktový design ve Zlíně? Přijímací řízení má našem ateliéru dvě kola:

První kolo přijímacího řízení, nebo také talentová zkouška, probíhá bez přítomnosti uchazeče, na základě prací zaslaných předem na adresu FMK. Zkušební komise během prvního kola zhodnotí tvůrčí potenciál uchazeče, který chce studovat produktový design, kreativní stránku jeho talentu, schopnosti osobitého myšlení a zvládnutí vyjadřovacích prostředků typických pro ateliér Produktový design.

Vyžadované portfolio zaslané předem musí obsahovat 20-25 listů ve formátu A3 – kresby, zátiší, portréty, architektura, projekty z oblasti produktového designu, projekty z oblasti grafického designu atd. Druhou částí portfolia je vypracování úkolu na určité téma, které se každý rok mění. Definováno je ve směrnici k přijímacímu řízení.

Pokud uchazeč uspěje v prvním kole přijímacího řízení, postupuje do druhého kola.

Druhé kolo přijímacího řízení je nejčastěji dvoudenní a skládá se ze dvou částí:

  • písemná zkouška – zkoumá všeobecný přehled v oblasti vizuální kultury a znalosti ve specializaci produktový design.
  • tvůrčí zkouška – během ní uchazeč vypracovává úkoly související s produktovým designem zadané zkušební komisí.
  • ústní zkouška – tady komise zjišťuje motivaci uchazeče, hloubku jeho zájmu o produktový design a všeobecný rozhled.

Podrobné informace o přijímacím řízení na ateliér Produktový design najdete ve směrnicích k přijímacímu řízení.

Projděte si autorské práce studentů na webu ateliéru Produktový design.

Dění na našem ateliéru můžete sledovat na našem Facebooku.

Fakulty a součásti

Zavřít