Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ateliér Průmyslový design

Doporučená literatura

  • KOLESÁR, Z. Kapitoly z dějin designu. 1. vyd. Praha: VŠUP, 2004. 167 S. ISBN 80-86863-03-4
  • POLSTER, B., NEUMANNOVÁ, C., SCHULER, M., LEVEN, F. AZ Lexikon moderního designu. Přel. J. Novotná. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Slovart, s. r. o., 2008. 540 s. ISBN 978-80-7391-080-8
  • REIS, Dalcacio. Product Design in the Sustainable Area. 1. vyd. Koln, 2010. 439 s. ISBN 978-3-8365-2093-5
  • BHASKARANOVÁ, L. Podoby moderního designu. Inspirace hlavních hnutí a stylů pro současný design. Přel. J. Novotná. 1. vyd. Praha: Slovart, 2007. 256 s. Přel. z: Designs of the Times. ISBN 80-7209-864-0
  • PELCL, Jiří. Design: Od Myšlenky K Realizaci, 1. vyd. Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, 2012, 255 s. ISBN 978-80-86863-45-0
  • HULÁK, J., PAULY, J., KOUDELKOVÁ, D. aj. Design v českých zemích 1900 – 2000. 1. vyd. Praha : Academia : Uměleckoprůmyslové museum v Praze, 2016. 658 s. ISBN 978-80-200-2612-5
  • PAULY, J., HULÁK, J. DESIGNPRO / Český průmyslový design 1990 – 2010. 1. vyd. Praha : Jindřich Dušek – Signum, 2010. 334 s. ISBN 978-80-903531-0-7
  • BRAMSTON, Dave. Design Výrobků: Hledání Inspirace. 1. vyd. Brno: Computer Press, a.s., 2010. 175 s. ISBN 978-80-251-2914-2
  • SURMAN, Martin. Metodika designérské práce a výuky průmyslového designu v České a Slovenské republice. 1. vyd. Zlín : VeRBuM, 2015. 136 s. ISBN 978-80-87500-73-6
  • BRUTHANSOVÁ, T. Český / Czech Design 01. 1. vyd. Praha : Prostor – architektura, interiér, design, 2007. 279 s. ISBN 978-80-87064-01-6

Fakulty a součásti

Zavřít