Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ateliér Digitální design

Mezinárodní vztahy

Ateliér je místem pro setkávání, diskuse a sdílení, prostorem pro seberealizaci. Nejen v rámci školních zadání, ale i v různých aktivitách, které nám dávají smysl. To vše vede k lepšímu poznání a učení.

Různé aktivity podnikáme společně s ateliérem Produktový design. Nejvýznamnějším a nejdéle běžícím projektem (od roku 2009) je odborná konference Design na hranici, kterou pořádáme každoročně v půlce května, na konci letního semestru. Tradičně po skončení konference probíhá ve večerních hodinách studentský festival videomappingu Maska, který spoluorganizujeme a díla našich studentů patří k pravidelným součástem projekce.

Do výstavních projektů vycházejích ze společných zadání se postupně zapojují také další ateliéry FMK a partnerské školy ze zahraničí. Z větších výstav jsme realizovali: deset (10 let ateliérů DD a PD), made in paper, FoodPrint. Práce studentů ateliéru jsou také k vidění na společných výstavách v rámci Zlín Design Week, Diplomky apod..

Samozřejmostí jsou workshopy s odborníky, kteří rozšiřují výuku o další poznatky a zkušenosti z příbuzných oborů. Snažíme se každoročně vyjíždět za inspirací a poznáním, mezi naše pravidelné cíle patří Ars Electronica, galerie, výstavy i významné kulturní památky v rámci celé Evropy.

Zahraničí

Studenti pravidelně vyjíždějí v rámci programu Erasmus na partnerské školy.
Dlouhodobější vztahy udržujeme s Universidade do Algarve (Faro / Portugalsko )a LUCA School of Arts (Ghent / Belgie).

Fakulty a součásti

Zavřít