UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Ateliér Průmyslový design

Státní závěrečné zkoušky

Harmonogram SZZ – BAKALÁŘI –  ateliér Průmyslový design

VŠICHNI STUDENTI BUDOU PŘÍTOMNI PO CELOU DOBU KONÁNÍ SZZ.
DNE 13.06.2018
TECHNOLOGIE OBORU – NAUKA O MATERIÁLECH – kov, plasty
POŘADOVÉ ČÍSLOČASPŘÍPRAVA ODOS. ČÍSLO STUDENTATYP STUDIA
18:158:00K15053PS
28:308:15K15054PS
38:458:30K15055PS
49:008:45K15057PS
59:309:15K15059PS
69:459:30K14023PS
 VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
OBHAJOBY
POŘADOVÉ ČÍSLOČASPŘÍPRAVA ODOS. ČÍSLO STUDENTATYP STUDIA
110:3010:00K15053PS
211:0010:30K15054PS
311:3011?00K15055PS
PŘESTÁVKA 12:00 – 13:00
413:0012:30K15057PS
513:3013:00K15059PS
614:0013:30K14023PS
15:30 VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ

Harmonogram SZZ – MAGISTŘI –  ateliér Průmyslový design

VŠICHNI STUDENTI BUDOU PŘÍTOMNI PO CELOU DOBU KONÁNÍ SZZ.
DNE 14.06.2018
DĚJINY OBORU
POŘADOVÉ ČÍSLOČASPŘÍPRAVA ODOS. ČÍSLO STUDENTATYP STUDIA
18:007:45K16285PS
28:158:00K16286PS
38:308:15K16288PS
48:458:30K16289PS
59:008:45K16292PS
69:159:00K15393PS
79:309:15K15394PS-3
89:459:30K15395PS-3
OBHAJOBY
110:3010:00K16285PS
211:0010:30K16286PS
311:3011:00K16288PS
PŘESTÁVKA 12:00 – 13:00
413:0012:30K16289PS
513:3013:00K16292PS
614:0013:30K15393PS
714:3014:00K15394PS
815:0014:30K15395PS-3
15:30 VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ

Okruhy otázek SZZ – Technologie oboru (ateliér Průmyslový design) – bakalářské studium

a) Nauka o materiálech – kovy
b) Nauka o materiálech – plasty

1.
a) Fyzikální vlastnosti kovů: mechanické (tvrdost, pevnost, tuhost, houževnatost), tepelné, elektrické a jejich testování.
b) Jak lze rozdělit plasty z hlediska způsobu jejich zpracování?

2.
a) Co je to slitina, rozdělení. Jaký je praktický význam rovnovážného diagramu slitin železa?
b) Konstrukční plasty – vlastnosti, technologie zpracování, aplikace.

3.
a) Co je to legování? Jaké znáte legury?
b) Polyolefiny – vlastnosti, technologie zpracování, aplikace.

4.
a) Porovnejte základní metody tepelného zpracování ocelí (žíhání, kalení, popouštění, zušlechťování).
b) Vinylové polymery – vlastnosti, technologie zpracování, aplikace.

5.
a) Vyjmenujte třídy ocelí a uveď jejich použití.
b) Reaktoplasty a elastomery – vlastnosti v porovnání s termoplasty, nejčastější způsoby zpracování a aplikace.

6.
a) Technologické operace pro výrobu dílců plošným tvářením (válcování, ohýbání, rovnání, tažení, stříhání).
b) Biopolymery a polymery v medicíně.

7.
a) Technologické operace pro výrobu dílců objemovým tvářením (kování, pěchování, protlačování ražení).
b) Kompozitní materiály.

8.
a) Neželezné kovy a jejich použití v praxi.
b) Porovnejte zpracovatelské technologie – vstřikování, vytlačování a lisování z hlediska požadavků na přesnost a tvarovou složitost výrobků.

9.
a) Uveďte a porovnejte technologie obrábění s definovanou geometrií (řezné materiály, soustružení, frézování, vrtání, vyvrtávání, hoblování, obrážení, protahování).
b) Obecné zásady pro navrhování tvaru vstřikovaných výrobků.

10.
a) Tahokov – výroba a praktické využití.
b) Sestavte výrobní linku a zvolte materiály vhodné pro výrobu vyfukovaných fólií.

11.
a) Metody spojování a tepelného dělení materiálu (nýtování, pájení, lepení, svařování).
b) Porovnejte technologie lisování a tvarování, zejména z hlediska požadavků na formu výchozího materiálu a tvar konečného produktu.

12.
a) Koroze kovů. Povrchové úpravy kovů.
b) Jaké technologie a materiály jsou vhodné pro výrobu plastových obalových materiálů?

13.
a) Porovnejte technologie obrábění nástroji s nedefinovanou geometrií (broušení, honování, superfinišování, lapování, leštění, omílání, ruční obrábění).
b) Princip, aplikační možnosti a limity technologie vstřikování práškových materiálů (Powder Injection Moulding).

14.
a) Slévárenská technologie (postup výroby odlitku, výroba modelu, jaderníky, šablony, výroba formy).
b) Speciální technologie – máčení, lití, radiační technologie.

15.
a) Slévárenská technologie (příprava tekutého kovu, odlévání, uvolňování odlitku z formy, čištění, lití pod tlakem, odstředivé lití).
b) Recyklace plastů – porovnejte nejdůležitější způsoby recyklace se zřetelem na aplikační využití recyklátu.

Okruhy otázek SZZ – Dějiny oboru (ateliér Průmyslový design) – magisterské studium

1. Design – vymezení pojmu a jeho různé interpretace
Etymologie pojmu design, jeho rozdílné definice. Design a řemeslo, umělecké řemeslo, užité umění, volné umění – jejich vztahy a náčrt historického vývoje.

2. Zrod profese designera
Průmyslová revoluce. Srovnání profese tradičního řemeslníka a návrháře pro průmyslovou výrobu. Firma Thonet.

3. Modernizmus
Základná charakteristika modernizmu. Formování východisk od poloviny19.století, modernizmus v meziválečném období (Bauhaus, ruská a holandská avantgarda).

4. Alternativy moderny v první polovině 20. století
Český kubizmus, art deco, streamlining v USA. Jejich vztah k moderně, odlišné a příbuzné rysy.

5. Meziválečná moderna v designu v Čechách a na Moravě
Situace po vzniku Československa. Moderna vs. národní dekorativizmus. Funkcionalizmus v architektuře a designu. Zlínská architektura – F.L. Gahura, V. Karfík. Typový nábytek – J. Vaněk a UP závody, L. Žák a J. Halabala. L. Sutnar. Firma Tatra a H. Ledwinka.

6. Zdeněk Kovář a „Kovářova škola“
Impulzy sochaře V. Makovského. Vývoj designerské tvorby Z. Kováře. Z. Kovář jako pedagog, absolventi jeho atelieru.

7. Proměny modernizmu v druhé polovině 20. století
Stručná charakteristika jednotlivých proudů a jejich vztahu k odkazu „klasické“ moderny. Biomorfní moderna, HfG Ulm a „dobrý design“, skandinávská moderna, high-tech, minimalizmus designu 90. let

8. Postmodernizmus v designu.
Předchůdci a zdroje postmodernizmu. Teoretické práce Roberta Venturiho a Charlese Jenckse. Radikální design v Itálii, skupiny Alchimia a Memphis. Konvergence modernistických a postmodernistických principů na sklonku 20. století.

9. Design v Čechách a na Moravě po roce 1989
Základní změna politické a ekonomické situace a její vliv na postavení designu. Změny v institucionální základně a školství. Výrazné osobnosti nastupující designerské generace.

10. Etika designérské profese
Odpovědnost designéra vůči spoloečnosti: industrializace, konzumní společnost, koncepce „designu pro zisk“ a její kritika. Feministická kritika. Design pro minority. Akcent na ergonomické a ekologické parametry designérské tvorby, alternativní přístupy.

11. Současnost a budoucnost designu
Současná společenská situace a postavení designu v ní. Vliv nových technologií a materiálů na charakteristiku designérské profese. Prognózy dalšího vývoje, priority pro design.

Literatura
Kolesár, Z.: Kapitoly z dějin designu. Praha 2005.
Sparke, P.: Století designu. Praha 1999.
Pijoan, J.: Dějiny umění sv.10, 12. Praha 1984, 2002.
Kol.: Dějiny českého výtvarného umění 1890/1938 (IV/1, 2). Praha 1998.
Pelcl, J. a kol.: Český design 1995-2000. Praha 2001.
Kol.: Zdeněk Kovář a jeho žáci. Katalog NG Praha 1988.
Petránsky, Ľ.: Teória a metodológia designu. Technická univerzita Zvolen 1994.
Zdeněk Kovář a jeho žáci. Katalog Národní galerie Praha 1987.

Témata kvalifikačních prací 2017/2018

 • Design dopravního prostředku
 • Design nábytku a interiérových doplňků
 • Design výrobků určených pro stolování
 • Design svítidel
 • Design ručního nářadí
 • Design elektrických spotřebičů
 • Design výrobního zařízení
 • Design prvků městského mobiliáře
 • Design zahradního nábytku
 • Design zahradnických potřeb
 • Design sportovních potřeb
 • Design pro volnočasové aktivity
 • Design herních předmětů
 • Design výrobků určených pro zdravotnictví
 • Design pro handicapované
 • Design šperků a módních doplňků
 • Design výrobku z polymerů
 • Aplikace nových technologií v průmyslovém designu
 • Ekodesign

Na samostatném nosiči CD-ROM odevzdejte v minimálním počtu 10 kusů obrazovou
dokumentaci praktické části závěrečné práce pro využití v publikacích FMK.
Formát pro bitmapové podklady: JPEG, barevný prostor RGB, rozlišení 300 dpi,
250 mm delší strana. Formáty pro vektory: AI, EPS, PDF. Loga a texty
v křivkách. V samostatném textovém souboru uveďte jméno a příjmení, login do
Portálu UTB, obor (ateliér), typ práce, přesný název práce v češtině a
angličtině, rok obhajoby, osobní mail, osobní web, telefon. Přiložte svou
osobní fotografii v tiskovém rozlišení.

Bakalářská práce v rozsahu 20 – 25 normostran (čistý text) + fotodokumentace
Diplomová práce v rozsahu 30 – 35 normostran (čistý text) + fotodokumentace

Na hřbetu tištěné vazby práce prosím nezapomínejte nechat vytisknout rok a jméno!!!

 

Zavřít

Fakulty a součásti