Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ateliér Design oděvu

Přijímací řízení

Přijímací řízení pro akademický rok 2021/2022

Termín podání přihlášky bakalářského studijního programu je do 30. 11. 2020.
Termín podání přihlášky magisterského studijního programu je do 31. 3. 2021.

Přijímací zkoušky pro akademický rok 2021/2022:

  • Leden 2021 – Výtvarná umění, bakalářský studijní program, prezenční forma
  • Červen 2021 – Výtvarná umění, magisterský studijní program, prezenční forma

Podrobnosti k podání přihlášky a k přijímacímu řízení jsou obsaženy ve „Směrnici děkana SD2020.10“, kterou lze nalézt zde.

Fakulty a součásti

Zavřít