Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ateliér Design oděvu

Přihláška ke studiu

Přijímací řízení pro akademický rok 2022/2023

Termín podání přihlášky bakalářského studijního programu probíhal do 30. 11. 2021.

Termín podání přihlášky bakalářského studijního programu je do 31. 3. 2022.

Přijímací řízení v akademickém roce 2021 / 2022:

Leden 2022 – Výtvarná umění, bakalářský studijní program, prezenční forma
Červen 2022 – Výtvarná umění, magisterský studijní program, prezenční forma

Podrobnosti k podání přihlášky a k přijímacímu řízení jsou obsaženy ve „Směrnici děkana SD2021.15“, kterou lze nalézt na uvedeném odkazu: https://fmk.utb.cz/mdocs-posts/smernice-dekana-sd2021-15/

Přihlášky ke studiu se podávají přes e-přihlášku UTB.

 

Fakulty a součásti

Zavřít