Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ateliér Design oděvu

Přihláška ke studiu

Přijímací řízení pro akademický rok 2021/2022

Přijímací řízení do bakalářského studijního programu již proběhlo v lednu 2021.

Přijímací řízení do magisterského studijního programu Výtvarná umění (pouze prezenční forma) proběhne v červnu 2021. Termín podání přihlášky je do 31. 3. 2021.

Podrobnosti k podání přihlášky a k přijímacímu řízení jsou obsaženy ve „Směrnici děkana SD2020.10“, kterou lze nalézt zde.

Fakulty a součásti

Zavřít