Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ateliér Design oděvu

Státní závěrečné zkoušky

Státní závěrečná zkouška (SZZ) studijního programu Výtvarná umění se skládá ze dvou částí. První částí je obhajoba bakalářské nebo diplomové práce a druhá část je tvořena zkouškou z předmětů SZZ.

Témata kvalifikačních prací pro akad. rok 2019/2020

Bakalářské práce:

Ready to wear
Tvorba oděvní kolekce ve spolupráci s konkrétní firmou.
Vedoucí práce: Mgr. Art. Pavel Brejcha

Autorská oděvní značka
Koncepce filozofie značky, určení cílového spotřebitele, vytvoření autorské oděvní kolekce.
Vedoucí práce: Mgr. Art. Pavel Brejcha

Od tradice k budoucnosti módy
Refllexe tradičního přístupu do moderního oděvu, využití originality řemeslných technik, střihového řešení ve spojení
s vlastním autorským přínosem.
Vedoucí práce: Mgr. Art. Pavel Brejcha

Inovace v oděvním designu
Nové technologie v designu oděvu se zaměřením na inovativní využití textilních materiálů.
Vedoucí práce: Mgr. Art. Pavel Brejcha

Módní trendy
Vytvoření oděvní kolekce vycházející z výzkumu aktuálních módních trendů.
Vedoucí práce: Mgr. Art. Pavel Brejcha

Volné téma
Autorská kolekce oděvů a oděvních doplňků.
Spolupráce s konkrétní firmou.
Vedoucí práce: Mgr. Art. Pavel Brejcha

Magisterské práce:

Ready to wear
Tvorba oděvní kolekce ve spolupráci s konkrétní firmou.
Vedoucí práce: doc. MgA. Kristýna Petříčková

Autorská oděvní značka
Koncepce filozofie značky, určení cílového spotřebitele, vytvoření autorské oděvní kolekce.
Vedoucí práce: doc. MgA. Kristýna Petříčková

Od tradice k budoucnosti módy
Refllexe tradičního přístupu do moderního oděvu, využití originality řemeslných technik, střihového řešení ve spojení
s vlastním autorským přínosem.
Vedoucí práce: doc. MgA. Kristýna Petříčková

Inovace v oděvním designu
Nové technologie v designu oděvu se zaměřením na inovativní využití textilních materiálů.
Vedoucí práce: doc. MgA. Kristýna Petříčková

Módní trendy
Vytvoření oděvní kolekce vycházející z výzkumu aktuálních módních trendů.
Vedoucí práce: doc. MgA. Kristýna Petříčková

Volné téma
Autorská kolekce oděvů a oděvních doplňků
Spolupráce s konkrétní firmou.
Vedoucí práce: doc. MgA. Kristýna Petříčková

Oděvní kolekce uplatňující malířské vyjadřovací prostředky v trojrozměrném funkčním oděvu
Vedoucí práce: doc. Mgr. Ivan Titor

SZZ – bakalářské studium
Obhajoba bakalářské práce
Zkouška z předmětů:
– Dějiny odívání
– Technologie oboru

SZZ – navazující magisterské studium
Obhajoba diplomové práce
Zkouška z předmětu:
– Dějiny módy

Přihlášení k SZZ: do 7. 5. 2019
Odevzdání BP/DP: do 15. 5. 2019

SZZ bakalářský a navazující magisterský program:
Harmonogram bude zveřejněn před termínem SZZ.

Okruhy otázek ke SZZ 2018/2019

Bakaláři – Dějiny odívání

 1. Odívání ve starověkém Egyptě a Mezopotámii
  a) starověký přední východ – Mezopotámie, ženský a mužský oděv, oděv kaunakès, úprava hlavy, dochované fragmenty oděvu a oděvních doplňků
  b) starověký Egypt, typy oděvních součástek, skladba oděvu starověkého egyptského panovníka, skladba oděvu starověkého egyptského muže a ženy, ženské a mužské účesy ve starověkém Egyptě, koptský oděv, dochované textilie a fragmenty z období Egyptské říše
 2. Klasický starověký oděv v centrálním Středomoří
  a) řecký starověký oděv, hlavní charakteristika řeckého starověkého oděvu, typy oděvních součástek, úprava hlavy, oděvní materiály, dochované fragmenty oděvu a oděvních doplňků
  b) římský starověký oděv, typy oděvních součástek, civilní oděv mužský a ženský
 3. Počátky evropského středověkého oděvu, evropská móda 12. – 15. století
  a) raně středověký byzantský oděv, oděv vrcholného a pozdního středověku, dochované fragmenty oděvu a oděvních doplňků na území Evropy
  b) vývoj ornamentu na vzorovaných středověkých textiliích, střediska výroby hedvábných látek
 4. Oděv renesanční Evropy
  a) charakteristika italského, španělského šlechtického renesančního oděvu v období 15. -16. století. Znaky anglické, francouzské, uherské a německé renesance v oděvu nobility v 16. století.  Dochované fragmenty oděvu a oděvních doplňků
  b) český renesanční oděv v 15. a 16. století, charakteristika oděvu, jeho skladba, vliv Evropských zemí na český renesanční oděv, dochované fragmenty oděvu a oděvních doplňků na našem území
 5. Barokní oděv na území Evropy
  a) raně barokní evropský oděv a jeho znaky, význam krajky v barokním oděvu
  b) módní změny versus tradiční vztah k oděvu jako hodnotě, prohlubující se propast mezi oděvem tradičním a módním, vznik lidového oděvu
 6. Systém módy a ostentativní způsob sebeprezentace evropské aristokracie v 17. století a počátku 18. století
  a) přesun centra módy do Francie, vznik pojmu móda, její kosmopolitnost a proměnlivost
  b) móda ve Versailles za vlády Ludvíka XIV., oděvní materiály a jejich barevnost
 7. Rokokový oděv francouzské a anglické šlechty v 18. století
  a) francouzská móda v období Ludvíka XV., anglomanie, anglický rokokový kostým
  b) skladba a názvosloví dámského a pánského šlechtického oděvu
 8. Francouzská buržoazní revoluce v odívání. Evropská móda v období od počátku 19. století do 1. poloviny
  19. století
  a) móda francouzské revoluce jako výrazový prostředek politické příslušnosti, móda hnutí muscadins, incroyalbes      a merveilleuses, empír, textilní materiály
  b) evropská móda v letech 1820 -1830, romantický styl v letech 1825 -1838 v období biedermaieru, dochované oděvy
 9. Vývoj módy u evropského oděvu v letech 1845 – 1880
  a) módní rozdíly v siluetě evropského oděvu v období od roku 1845 – 1880, zrod moderního pánského obleku, Dandysmus
  b) nové textilní materiály, použití umělého barviva v oděvu, fenomén nevěsty v bílém, osobnost Charlese     Frederica Wortha
 10. Tendence 80. let 19. století a secesní kostým. Počátky sportovního oděvu
  a) silueta oděvu a její změny v průběhu let 1880 – 1910, silueta belle époque, vznik dámského kostýmu
  b) sportovní móda, kalhoty v dámském šatníku, reformní oděv

Bakaláři – Technologie oboru

 1. Textilní materiály
  a) druhy vláken a jejich základní charakteristika
  b) nové materiály
  c) inteligentní textilie a jejich použití v tvorbě
 2. Rozdělení plošných textilií a jejich úpravy
  a) tkaniny
  b) pleteniny
  c) druhy textilních materiálů
 3. Úpravy textilních materiálů
  a) tradiční textilní techniky
  b) sítotisk, sublimační tisk, digitální tisk
  c) recyklování textilních materiálů, eko móda
 4. Proces tvorby kolekce
  a) přípravná fáze
  b) realizace
  c) postprodukce
 5. Konstruovaný a aranžovaný oděv
  a) rozdíl mezi konstruovaným a aranžovaným oděvem
  b) vysvětlení výrazu bias cutting – uvést návrháře
  c) dekonstrukce a její představitelé
 6. Systémy módy
  a) vznik haute couture a vývoj módy v první polovině 20. století
  b) nástup ready-to-wear a vývoj módy ve druhé polovině 20. století
  c) nový model tvorby, výroby, distribuce a prodeje módy – fast fashion a změny na módní scéně na začátku 21. století
 7. Vývoj specifických nástrojů módního marketingu
  a) módní časopisy a módní fotografie
  b) módní kalendář a módní centra
  c) nové nástroje módního marketingu
 8. Styling
  a) styling v módním časopise
  b) styling módní přehlídky
  c) individuální styling
  d) dress code
 9. Módní ilustrace
  a) historický přehled
  b) vysvětlení pojmů: módní kresba, módní ilustrace, technické kreslení
  c) nejvýznamnější představitelé módní ilustrace
 10. Odborná terminologie v anglickém jazyce
  a) popis tvorby vlastní oděvní kolekce
  b) popis technické přípravy, stříhání a šití v anglickém jazyce
  c) názvy textilií, oděvních součástek a odborných termínů

Magistři – Dějiny módy

 1. Móda na přelomu 19. a 20. století
  Secese, vznik haute couture, charakteristika doby, vznik módních časopisů, módní kresba, salony a jejich představitelé, silueta, materiály, inspirace.
 2. Móda 20. let
  Charakteristika doby, art deco, styl „la garşone“ nejdůležitější módní tvůrci, barvy, materiály,  siluety, doplňky, Coco Chanel – první období.
 3. Móda 30. let
  Vliv hospodářské krize na módu, vznik sportovní módy, vliv filmu, návrháři filmových kostýmů. Surrealismus a móda, tvorba Elsy Schiaparelli.
 4. Válečná a poválečná léta
  Charakteristika doby, válečná situace v pařížské haute couture, americká móda, pováleční Divadlo módy, Christian Dior a jeho New Look, ostatní představitelé módy 50. let, Coco Chanel – její druhé období, změna pánské siluety.
 5. Móda 60. let
  Charakteristika doby, generace baby boomu, nástup prêt-à-porter, charakteristika tvorby prêt-à-porter, hlavní představitelé revolučního módního dění, materiály, barvy, tvary, vliv pop kultury na módu.
 6. Móda 70. let
  Charakteristika doby, inspirace, nástup italské módy, první vlna Japonců v Paříži, Sonia Rykiel, punk, retro filmy jako inspirace, americká móda – představitelé, koncepce značky v módě.
 7. Móda 80. let
  Charakteristika doby, koncepce moderního oděvu Giorgia Armaniho –  silueta, barvy, Gianni Versace – materiály a styl, druhá vlna Japonců v Paříži, dekonstruktivizmus, Antverp Six.
 8. Móda 90. let
  Charakteristika doby, minimalizmus – představitelé, haute couture a nová generace návrhářů, americký grunge, začátek módní globalizace, módní magnáti. Módní fotografie 90. let
 9. Začátek 21. století
  Změny na módní scéně,  demi couture,“ massclusivity“, „bis“ kolekce módních návrhářů, fast fashion – charakteristika, nové jména na módní scéně, změna pánské siluety . Módní fotografie na začátku 21. století a nové nástroje módního marketingu.
 10. Česká módní scéna
  Módní tvůrci a salony 1. republiky, meziválečný vývoj módy, móda v druhé polovině 20. století, současná módní scéna – představitelé, školy.

Fakulty a součásti

Zavřít