Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ateliér Design oděvu

Státní závěrečné zkoušky

Harmonogram SZZ – BcA. 2021/2022

Místo konání: U16/409 – kreslírna
Datum konání SZZ: 13. června 2022

Bakaláři – ústní
p.č.                 příprava                  zkouška                   o.č. studenta
1                      08:45                        09:00                        K19046
2                     09:00                        09:15                         K19047
3                     09:15                         09:30                        K19048
4                     09:30                        09:45                        K17040
5                     09:45                         10:00                        K18053
6                     10:00                         10:15                         K19503
7                     10:15                          10:30                        K19051
8                     10:30                         10:45                        K19502
9                     10:45                          11:00                        K19504
10                   11:00                           11:15                         K19054

12:30 – vyhlášení výsledků

Místo konání: U16/409 – kreslírna
Datum konání: 15. června 2022

Bakaláři – obhajoby
p.č.                                zkouška                                  o.č. studenta
1                                   09:00                                          K19046
2                                  09:30                                           K19047
3                                   10:00                                          K19048
4                                   10:30                                          K17040
5                                   11:00                                           K18053
6                                   11:30                                           K19503
12:00 – 13:00 přestávka
7                                  13:00                                           K19051
8                                  13:30                                           K19502
9                                  14:00                                          K19504
10                                14:30                                          K19054

15:30 – vyhlášení výsledků

Témata kvalifikačních prací pro akad. rok 2021/2022

Bakalářské práce:

 1. Spolupráce
  Tvorba oděvní kolekce nebo produktové řady ve spolupráci s konkrétní firmou, designéry a výrobci.
  Vedoucí práce: MgA. Alice Klouzková, Ph.D.
 2. Ready to wear
  Tvorba oděvní kolekce pro konkrétní nebo fiktivní osobnost, pro volný čas, sport, specifickou činnost nebo profesi.
  Vedoucí práce: MgA. Alice Klouzková, Ph.D.
 3. Od tradice k budoucnosti módy
  Reflexe tradičního přístupu do moderního oděvu, využití originality řemeslných technik, střihového řešení, motivů a detailů ve spojení s vlastním autorským přínosem.
  Vedoucí práce: MgA. Alice Klouzková, Ph.D.
 4. Inovace v oděvním designu Nové technologie v designu oděvu se zaměřením na inovativní využití textilních materiálů a využití nových konstrukčních a dekonstrukčních přístupů.
  Vedoucí práce: MgA. Alice Klouzková, Ph.D.
 5. Volné téma
  Autorská kolekce oděvů a oděvních doplňků inspirovaná například uměním, filmem, subkulturou, historický obdobím, folklórem a podobně.
  Vedoucí práce: MgA. Alice Klouzková, Ph.D.
 6. Aktuální enviromentální otázky a nové vize v oděvu
  Vytvoření oděvní kolekce nebo produktové řady vycházející z okruhů, jako je recyklace, upcycling, udržitelnost, příroda a inovace.
  Vedoucí práce: MgA. Alice Klouzková, Ph.D.

Magisterské práce:

 1. Ready to wear
  Tvorba oděvní kolekce nebo produktové řady ve spolupráci s konkrétní firmou, designéry nebo výrobci.
  Vedoucí práce: doc. MgA. Kristýna Petříčková, Ph.D.
 2. Od tradice k budoucnosti módy
  Reflexe tradičního přístupu do moderního oděvu, využití originality řemeslných technik, střihového řešení či prvků vycházejících z inspiračního zdroje ve spojení s vlastním autorským přínosem.
  Vedoucí práce: doc. MgA. Kristýna Petříčková, Ph.D.
 3. Inovace v oděvním designu 
  Inovativní textilní materiály a jejich uplatnění v textilním odvětví a oděvním designu. Využití nových konstrukčních a dekonstrukčních přístupů.
  Vedoucí práce: doc. MgA. Kristýna Petříčková, Ph.D.
 4. Volné téma
  Autorská kolekce oděvů a oděvních doplňků inspirovaná uměním, filmem, subkulturou, historickým obdobím, folklórem a podobně.
  Vedoucí práce: doc. MgA. Kristýna Petříčková, Ph.D.
 5. Slow Fashion versus Fast Fashion 
  Hledání východiska z pozice oděvního designera. Vytvoření oděvní kolekce anebo produktové řady.
  Vedoucí práce: doc. MgA. Kristýna Petříčková, Ph.D.
 6. Oděvní kolekce uplatňující malířské vyjadřovací prostředky v trojrozměrném funkčním oděvu
  Vedoucí práce: doc. Mgr. Ivan Titor

Okruhy otázek ke SZZ ak. roku 2021/2022

Bakalářský studijní program – Dějiny odívání

 1. Odívání ve starověkém Egyptě a Mezopotámii
  a) starověký přední východ – Mezopotámie, ženský a mužský oděv, oděv kaunakès, úprava hlavy, dochované fragmenty oděvu a oděvních doplňků
  b) starověký Egypt, typy oděvních součástek, skladba oděvu starověkého egyptského panovníka, skladba oděvu starověkého egyptského muže a ženy, ženské a mužské účesy ve starověkém Egyptě, koptský oděv, dochované textilie a fragmenty z období Egyptské říše
 2. Klasický starověký oděv v centrálním Středomoří
  a) řecký starověký oděv, hlavní charakteristika řeckého starověkého oděvu, typy oděvních součástek, úprava hlavy, oděvní materiály, dochované fragmenty oděvu a oděvních doplňků
  b) římský starověký oděv, typy oděvních součástek, civilní oděv mužský a ženský
 3. Počátky evropského středověkého oděvu, evropská móda 12. – 15. století
  a) raně středověký byzantský oděv, oděv vrcholného a pozdního středověku, dochované fragmenty oděvu a oděvních doplňků na území Evropy
  b) vývoj ornamentu na vzorovaných středověkých textiliích, střediska výroby hedvábných látek
 4. Oděv renesanční Evropy
  a) charakteristika italského, španělského šlechtického renesančního oděvu v období 15. -16. století. Znaky anglické, francouzské, uherské a německé renesance v oděvu nobility v 16. století.  Dochované fragmenty oděvu a oděvních doplňků
  b) český renesanční oděv v 15. a 16. století, charakteristika oděvu, jeho skladba, vliv Evropských zemí na český renesanční oděv, dochované fragmenty oděvu a oděvních doplňků na našem území
 5. Barokní oděv na území Evropy
  a) raně barokní evropský oděv a jeho znaky, význam krajky v barokním oděvu
  b) módní změny versus tradiční vztah k oděvu jako hodnotě, prohlubující se propast mezi oděvem tradičním a módním, vznik lidového oděvu
 6. Systém módy a ostentativní způsob sebeprezentace evropské aristokracie v 17. století a počátku 18. století
  a) přesun centra módy do Francie, vznik pojmu móda, její kosmopolitnost a proměnlivost
  b) móda ve Versailles za vlády Ludvíka XIV., oděvní materiály a jejich barevnost
 7. Rokokový oděv francouzské a anglické šlechty v 18. století
  a) francouzská móda v období Ludvíka XV., anglomanie, anglický rokokový kostým
  b) skladba a názvosloví dámského a pánského šlechtického oděvu
 8. Francouzská buržoazní revoluce v odívání. Evropská móda v období od počátku 19. století do 1. poloviny
  19. století
  a) móda francouzské revoluce jako výrazový prostředek politické příslušnosti, móda hnutí muscadins, incroyalbes a merveilleuses, empír, textilní materiály
  b) evropská móda v letech 1820 -1830, romantický styl v letech 1825 -1838 v období biedermaieru, dochované oděvy
 9. Vývoj módy u evropského oděvu v letech 1845 – 1880
  a) módní rozdíly v siluetě evropského oděvu v období od roku 1845 – 1880, zrod moderního pánského obleku, Dandysmus
  b) nové textilní materiály, použití umělého barviva v oděvu, fenomén nevěsty v bílém, osobnost Charlese Frederica Wortha
 10. Tendence 80. let 19. století a secesní kostým. Počátky sportovního oděvu
  a) silueta oděvu a její změny v průběhu let 1880 – 1910, silueta belle époque, vznik dámského kostýmu
  b) sportovní móda, kalhoty v dámském šatníku, reformní oděv

Bakalářský studijní program – Technologie oboru

 1. Druhy textilních vláken a rozdělení textilií
  Základní rozdělení textilních vláken (přírodní, chemická, přírodní anorganická, přírodní živočišná, přírodní rostlinná, atd.), příklady vláken. Délkové a plošné textilie. Pojmy: vlákno, tkanina, pletenina, netkaná textilie, kůže a kožešiny. Metody rozpoznávání vláken. Spalovací a mikroskopická zkouška.
 2. Výroba příze a vazby tkanin
  Zpracování vlákna do příze. Všeobecný postup předení. Pojmy: pramen, rouno, ztenčený pramen, předpříze, příze. Zákrut příze, skaná příze.
  Výroba a vazby tkanin, příprava osnovy a útku, pojmy vazba tkaniny, vazní bod, střída, raport. Základní vazby tkanin a jejich odvozeniny.
 3. Úpravy textilních materiálů
  Mechanické, chemické a speciální úpravy, jejich význam a použití. Bělení, barvení a potisk plošných textílií. Úpravy pro zlepšení vzhledu a vlastností materiálu. Čistící úpravy. Způsoby potisku textilií.
 4. Vývoj nových materiálů
  Vývoj materiálů a změny v módním průmyslu příchodem vláken: polyester, nylon, spandex, teflonové vlákno, gore-tex. Inteligentní textílie a jejich využití.
  Modal, Lyocel, bambusové vlákno, konopné vlákno, vlákna z recyklovaných plastů.
  Vývoj moderních vláken 21. století. Pojem BIO couture. Organické textilní továrny a certifikáty kvality materiálů.
 5. Proces tvorby střihu
  Základní rozdělení střihů. Konstruovaný, aranžovaný oděv, kombinace obou metod. Nové metody při vytváření střihu.
  Metody konstruovaného střihu. Proporční, těloměrná a kombinovaná metoda.
  Velikostní sortiment, postup měření tělesných rozměrů. Rozměry výškové, šířkové, délkové a obvodové.
 6. Technologie a její význam
  Tři fáze výroby oděvů: oddělovací, tepelnotvarovací, spojovací proces.
  Obsah technologické a střihové dokumentace (technický nákres, technický popis, technologický postup, střihové šablony, polohové nákresy.) Základní pojmy oděvnického názvosloví, odvětví oděvnictví. Základní rozdíly mezi individuální, malosériovou a průmyslovou výrobou oděvu.
 7. Oddělovací proces
  První fáze výroby oděvů. Stříhání, řezání, vysekávání a vykrajování oděvních součástek. Pojmy: poloha, nálož, náložový list, jednovelikostní a vícevelikostní poloha. Výška a délka nálože. Metody a technika nakládání. Káro, vzor, návaznost vzorů atd.
 8. Tepelnotvarovací proces
  Proces formování oděvů na požadovaný tvar. Žehlení, základní pojmy a parametry žehlení. Prostředky na žehlení, žehlící stroj, žehlící komora, žehlící figuríny, žehlička, jiné žehlící stroje. Podlepování oděvních součástek za pomoci lisování a jeho význam.
  Materiály náchylné na krčení, nekrčivé materiály a nekrčivá úprava materiálů.
 9. Spojovací proces
  Konvenční a nekonvenční spojování oděvních součástek. Rozdělení a funkce speciálních šicích strojů. Pojmy: kraj, okraj, záložka, štep. Názvosloví švů a jejich charakteristika podle účelu a způsobu tvorby. Hřbetové, přeplátované, začišťovací a dotykové švy. Úprava švových záložek oděvů.
 10. Proces tvorby kolekce a postprodukce
  Proces tvorby kolekce, specifika kusové výroby a velkovýroby, diferenciace mezi designerem a firmou. Rozlišování pracovní pozice designera v kontextu s designerským týmem. Výběr materiálů a globální veletrhy. Ochrana a údržba oděvů.

Magisterský studijní program – Dějiny odívání

 1. Móda na přelomu 19. a 20. století
  Secese, vznik haute couture, charakteristika doby, vznik módních časopisů, módní kresba, salony a jejich představitelé, silueta, materiály, inspirace.
 2. Móda 20. let
  Charakteristika doby, art deco, styl „la garşone“ nejdůležitější módní tvůrci, barvy, materiály,  siluety, doplňky, Coco Chanel – první období.
 3. Móda 30. let
  Vliv hospodářské krize na módu, vznik sportovní módy, vliv filmu, návrháři filmových kostýmů. Surrealismus a móda, tvorba Elsy Schiaparelli.
 4. Válečná a poválečná léta  
  Charakteristika doby, válečná situace v pařížské haute couture, americká móda, pováleční Divadlo módy, Christian Dior a jeho New Look, ostatní představitelé módy 50. let, Coco Chanel – její druhé období, změna pánské siluety.
 5. Móda 60. let
  Charakteristika doby, generace baby boomu, nástup prêt-à-porter, charakteristika tvorby prêt-à-porter, hlavní představitelé revolučního módního dění, materiály, barvy, tvary, vliv pop kultury na módu.
 6. Móda 70. let
  Charakteristika doby, inspirace, nástup italské módy, první vlna Japonců v Paříži, Sonia Rykiel, punk, retro filmy jako inspirace, americká móda – představitelé, koncepce značky v módě.
 7. Móda 80. let
  Charakteristika doby, koncepce moderního oděvu Giorgia Armaniho –  silueta, barvy, Gianni Versace – materiály a styl, druhá vlna Japonců v Paříži, dekonstruktivizmus, Antverp Six.
 8. Móda 90. let
  Charakteristika doby, minimalizmus – představitelé, haute couture a nová generace návrhářů, americký grunge, začátek módní globalizace, módní magnáti. Módní fotografie 90. let.
 9. Začátek 21. století
  Změny na módní scéně,  demi couture,“ massclusivity“, „bis“ kolekce módních návrhářů, fast fashion – charakteristika, nové jména na módní scéně, změna pánské siluety. Módní fotografie na začátku 21. století a nové nástroje módního marketingu.
 10. Česká módní scéna
  Módní tvůrci a salony 1. republiky, meziválečný vývoj módy, móda v druhé polovině 20. století, současná módní scéna – představitelé, školy.

Fakulty a součásti

Zavřít