Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ateliér Design oděvu

Státní závěrečné zkoušky

Státní závěrečná zkouška (SZZ) studijního programu Výtvarná umění se skládá ze dvou částí. První částí je obhajoba bakalářské nebo diplomové práce a druhá část je tvořena zkouškou z předmětů SZZ.

SZZ – bakalářské studium
Obhajoba bakalářské práce
Zkouška z předmětů:
– Dějiny odívání
– Technologie oboru

SZZ – navazující magisterské studium
Obhajoba diplomové práce
Zkouška z předmětu:
– Dějiny odívání

Přihlášení k SZZ: do 7. 5. 2021
Odevzdání BP/DP: do 21. 5. 2021

SZZ bakalářský a navazující magisterský program:
Harmonogram bude zveřejněn před termínem SZZ.

Témata kvalifikačních prací pro akad. rok 2020/2021

Bakalářské práce:

 1. Ready to wear
  Tvorba oděvní kolekce ve spolupráci s konkrétní firmou.
  Vedoucí práce: Mgr. Art. Pavel Brejcha
 2. Od tradice k budoucnosti módy
  Refllexe tradičního přístupu do moderního oděvu, využití originality řemeslných technik, střihového řešení ve spojení
  s vlastním autorským přínosem.
  Vedoucí práce: Mgr. Art. Pavel Brejcha
 3. Inovace v oděvním designu
  Nové technologie v designu oděvu se zaměřením na inovativní využití textilních materiálů.
  Vedoucí práce: Mgr. Art. Pavel Brejcha
 4. Módní trendy
  Vytvoření oděvní kolekce vycházející z výzkumu aktuálních módních trendů.
  Vedoucí práce: Mgr. Art. Pavel Brejcha
 5. Volné téma
  Autorská kolekce oděvů a oděvních doplňků.
  Spolupráce s konkrétní firmou.
  Vedoucí práce: Mgr. Art. Pavel Brejcha

Magisterské práce:

 1. Ready to wear
  Tvorba oděvní kolekce ve spolupráci s konkrétní firmou.
  Vedoucí práce: doc. MgA. Kristýna Petříčková, Ph.D.
 2. Od tradice k budoucnosti módy
  Refllexe tradičního přístupu do moderního oděvu, využití originality řemeslných technik, střihového řešení ve spojení
  s vlastním autorským přínosem.
  Vedoucí práce: doc. MgA. Kristýna Petříčková, Ph.D.
 3. Inovace v oděvním designu
  Nové technologie v designu oděvu se zaměřením na inovativní využití textilních materiálů.
  Vedoucí práce: doc. MgA. Kristýna Petříčková, Ph.D.
 4. Volné téma
  Autorská kolekce oděvů a oděvních doplňků
  Spolupráce s konkrétní firmou.
  Vedoucí práce: doc. MgA. Kristýna Petříčková, Ph.D.
 5. Oděvní kolekce uplatňující malířské vyjadřovací prostředky v trojrozměrném funkčním oděvu
  Vedoucí práce: doc. Mgr. Ivan Titor

 

Okruhy otázek ke SZZ ak. roku 2020/2021

Bakalářský studijní program – Dějiny odívání

 1. Odívání ve starověkém Egyptě a Mezopotámii
  a) starověký přední východ – Mezopotámie, ženský a mužský oděv, oděv kaunakès, úprava hlavy, dochované fragmenty oděvu a oděvních doplňků
  b) starověký Egypt, typy oděvních součástek, skladba oděvu starověkého egyptského panovníka, skladba oděvu starověkého egyptského muže a ženy, ženské a mužské účesy ve starověkém Egyptě, koptský oděv, dochované textilie a fragmenty z období Egyptské říše
 2. Klasický starověký oděv v centrálním Středomoří
  a) řecký starověký oděv, hlavní charakteristika řeckého starověkého oděvu, typy oděvních součástek, úprava hlavy, oděvní materiály, dochované fragmenty oděvu a oděvních doplňků
  b) římský starověký oděv, typy oděvních součástek, civilní oděv mužský a ženský
 3. Počátky evropského středověkého oděvu, evropská móda 12. – 15. století
  a) raně středověký byzantský oděv, oděv vrcholného a pozdního středověku, dochované fragmenty oděvu a oděvních doplňků na území Evropy
  b) vývoj ornamentu na vzorovaných středověkých textiliích, střediska výroby hedvábných látek
 4. Oděv renesanční Evropy
  a) charakteristika italského, španělského šlechtického renesančního oděvu v období 15. -16. století. Znaky anglické, francouzské, uherské a německé renesance v oděvu nobility v 16. století.  Dochované fragmenty oděvu a oděvních doplňků
  b) český renesanční oděv v 15. a 16. století, charakteristika oděvu, jeho skladba, vliv Evropských zemí na český renesanční oděv, dochované fragmenty oděvu a oděvních doplňků na našem území
 5. Barokní oděv na území Evropy
  a) raně barokní evropský oděv a jeho znaky, význam krajky v barokním oděvu
  b) módní změny versus tradiční vztah k oděvu jako hodnotě, prohlubující se propast mezi oděvem tradičním a módním, vznik lidového oděvu
 6. Systém módy a ostentativní způsob sebeprezentace evropské aristokracie v 17. století a počátku 18. století
  a) přesun centra módy do Francie, vznik pojmu móda, její kosmopolitnost a proměnlivost
  b) móda ve Versailles za vlády Ludvíka XIV., oděvní materiály a jejich barevnost
 7. Rokokový oděv francouzské a anglické šlechty v 18. století
  a) francouzská móda v období Ludvíka XV., anglomanie, anglický rokokový kostým
  b) skladba a názvosloví dámského a pánského šlechtického oděvu
 8. Francouzská buržoazní revoluce v odívání. Evropská móda v období od počátku 19. století do 1. poloviny
  19. století
  a) móda francouzské revoluce jako výrazový prostředek politické příslušnosti, móda hnutí muscadins, incroyalbes a merveilleuses, empír, textilní materiály
  b) evropská móda v letech 1820 -1830, romantický styl v letech 1825 -1838 v období biedermaieru, dochované oděvy
 9. Vývoj módy u evropského oděvu v letech 1845 – 1880
  a) módní rozdíly v siluetě evropského oděvu v období od roku 1845 – 1880, zrod moderního pánského obleku, Dandysmus
  b) nové textilní materiály, použití umělého barviva v oděvu, fenomén nevěsty v bílém, osobnost Charlese Frederica Wortha
 10. Tendence 80. let 19. století a secesní kostým. Počátky sportovního oděvu
  a) silueta oděvu a její změny v průběhu let 1880 – 1910, silueta belle époque, vznik dámského kostýmu
  b) sportovní móda, kalhoty v dámském šatníku, reformní oděv

 

Bakalářský studijní program – Technologie oboru

1. Druhy textilních vláken a rozdělení textilií

Základní rozdělení textilních vláken (přírodní, chemická, přírodní anorganická, přírodní živočišná, přírodní rostlinná, atd.), příklady vláken.

Délkové a plošné textilie. Pojmy: vlákno, tkanina, pletenina, netkaná textilie, kůže a kožešiny. Metody rozpoznávání vláken. Spalovací a mikroskopická zkouška.

2. Výroba příze a vazby tkanin

Zpracování vlákna do příze. Všeobecný postup předení. Pojmy: pramen, rouno, ztenčený pramen, předpříze, příze. Zákrut příze, skaná příze.

Výroba a vazby tkanin, příprava osnovy a útku, pojmy vazba tkaniny, vazní bod, střída, raport. Základní vazby tkanin a jejich odvozeniny.

3. Úpravy textilních materiálů

Mechanické, chemické a speciální úpravy, jejich význam a použití. Bělení, barvení a potisk plošných textílií.

Úpravy pro zlepšení vzhledu a vlastností materiálu. Čistící úpravy.

Způsoby potisku textilií.

4. Vývoj nových materiálů

Základní rozdělení střihů. Konstruovaný, aranžovaný oděv, kombinace obou metod. Nové metody při vytváření střihu.

Metody konstruovaného střihu. Proporční, těloměrná a kombinovaná metoda.

Velikostní sortiment, postup měření tělesných rozměrů. Rozměry výškové, šířkové, délkové a obvodové.

5. Proces tvorby střihu

Základní rozdělení střihů. Konstruovaný, aranžovaný oděv, kombinace obou metod. Nové metody při vytváření střihu.

Metody konstruovaného střihu. Proporční, těloměrná a kombinovaná metoda.

Velikostní sortiment, postup měření tělesných rozměrů. Rozměry výškové, šířkové, délkové a obvodové.

6. Technologie a její význam

Tři fáze výroby oděvů: oddělovací, tepelnotvarovací, spojovací proces.

Obsah technologické a střihové dokumentace (technický nákres, technický popis, technologický postup, střihové šablony, polohové nákresy.) Základní pojmy oděvnického názvosloví, odvětví oděvnictví. Základní rozdíly mezi individuální, malosériovou a průmyslovou výrobou oděvu.

7. Oddělovací proces

První fáze výroby oděvů. Stříhání, řezání, vysekávání a vykrajování oděvních součástek. Pojmy: poloha, nálož, náložový list, jednovelikostní a vícevelikostní poloha. Výška a délka nálože. Metody a technika nakládání. Káro, vzor, návaznost vzorů atd.

8. Tepelnotvarovací proces

Proces formování oděvů na požadovaný tvar. Žehlení, základní pojmy a parametry žehlení. Prostředky na žehlení, žehlící stroj, žehlící komora, žehlící figuríny, žehlička, jiné žehlící stroje. Podlepování oděvních součástek za pomoci lisování a jeho význam.

Materiály náchylné na krčení, nekrčivé materiály a nekrčivá úprava materiálů.

9. Spojovací proces

Konvenční a nekonvenční spojování oděvních součástek. Rozdělení a funkce speciálních šicích strojů. Pojmy: kraj, okraj, záložka, štep. Názvosloví švů a jejich charakteristika podle účelu a způsobu tvorby. Hřbetové, přeplátované, začišťovací a dotykové švy. Úprava švových záložek oděvů.

10. Proces tvorby kolekce a postprodukce

Proces tvorby kolekce, specifika kusové výroby a velkovýroby, diferenciace mezi designerem a firmou. Rozlišování pracovní pozice designera v kontextu s designerským týmem. Výběr materiálů a globální veletrhy. Ochrana a údržba oděvů.

Magisterský studijní program – Dějiny odívání

 1. Móda na přelomu 19. a 20. století
  Secese, vznik haute couture, charakteristika doby, vznik módních časopisů, módní kresba, salony a jejich představitelé, silueta, materiály, inspirace.
 2. Móda 20. let
  Charakteristika doby, art deco, styl „la garşone“ nejdůležitější módní tvůrci, barvy, materiály,  siluety, doplňky, Coco Chanel – první období.
 3. Móda 30. let
  Vliv hospodářské krize na módu, vznik sportovní módy, vliv filmu, návrháři filmových kostýmů. Surrealismus a móda, tvorba Elsy Schiaparelli.
 4. Válečná a poválečná léta  
  Charakteristika doby, válečná situace v pařížské haute couture, americká móda, pováleční Divadlo módy, Christian Dior a jeho New Look, ostatní představitelé módy 50. let, Coco Chanel – její druhé období, změna pánské siluety.
 5. Móda 60. let
  Charakteristika doby, generace baby boomu, nástup prêt-à-porter, charakteristika tvorby prêt-à-porter, hlavní představitelé revolučního módního dění, materiály, barvy, tvary, vliv pop kultury na módu.
 6. Móda 70. let
  Charakteristika doby, inspirace, nástup italské módy, první vlna Japonců v Paříži, Sonia Rykiel, punk, retro filmy jako inspirace, americká móda – představitelé, koncepce značky v módě.
 7. Móda 80. let
  Charakteristika doby, koncepce moderního oděvu Giorgia Armaniho –  silueta, barvy, Gianni Versace – materiály a styl, druhá vlna Japonců v Paříži, dekonstruktivizmus, Antverp Six.
 8. Móda 90. let
  Charakteristika doby, minimalizmus – představitelé, haute couture a nová generace návrhářů, americký grunge, začátek módní globalizace, módní magnáti. Módní fotografie 90. let
 9. Začátek 21. století
  Změny na módní scéně,  demi couture,“ massclusivity“, „bis“ kolekce módních návrhářů, fast fashion – charakteristika, nové jména na módní scéně, změna pánské siluety. Módní fotografie na začátku 21. století a nové nástroje módního marketingu.
 10. Česká módní scéna
  Módní tvůrci a salony 1. republiky, meziválečný vývoj módy, móda v druhé polovině 20. století, současná módní scéna – představitelé, školy.

Fakulty a součásti

Zavřít