Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ateliér Tvorba prostoru

Státní závěrečné zkoušky

Státní závěrečná zkouška (SZZ) studijního programu Výtvarná umění se skládá ze dvou částí. První částí je obhajoba bakalářské nebo diplomové práce a druhá část je tvořena zkouškou z předmětů SZZ.

SZZ – bakalářský studijní program:

 • Obhajoba bakalářské práce
 • Zkouška z předmětů:
  • Dějiny vizuální kultury (okruhy otázek viz KTS)
  • Technologie oboru (okruhy otázek viz níže)

SZZ – navazující magisterský studijní program:

 • Obhajoba diplomové práce
 • Zkouška z předmětů:
  • Dějiny oboru (okruhy otázek viz níže)
  • Teorie a technologie oboru (okruhy otázek viz níže)

SZZ bakalářský a navazující magisterský studijní program

Harmonogram SZZ – BAKALÁŘI –  Prostorová tvorba
VŠICHNI STUDENTI BUDOU PŘÍTOMNI PO CELOU DOBU SZZ
DNE 05.06.2024 – ateliér Prostorová tvorba, budova U16
Technologie oboru
POŘADOVÉ ČÍSLO ČAS PŘÍPRAVA OD JMÉNO OS. ČÍSLO STUDENTA
1 9:00 8:45 K21179
2 9:15 9:00 K21180
3 9:30 9:15 K21181
4 9:45 9:30 K21182
5 10:00 9:45 K21183
6 10:15 10:00 K21184
7 10:30 10:15 K21186
8 10:45 10:30 K21187
9 11:00 10:45 K21189
10 11:15 11:00 K21191
11 11:30 11:15 K21192
Harmonogram SZZ – MAGISTŘI – Tvorba prostoru
DĚJINY OBORU, TECHNOLOGIE OBORU
POŘADOVÉ ČÍSLO ČAS PŘÍPRAVA OD OS. ČÍSLO STUDENTA
1 12:00 11:45 K22423
2 12:30 12:15 K22424
3 13:00 12:45 K22425
4 13:30 13:15 K22426
5 14:00 13:45 K22427
15:00 VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
Harmonogram SZZ – BAKALÁŘI – Prostorová tvorba
DNE 06.06.2024 – ROBOTA areál Svit
OBHAJOBY
POŘADOVÉ ČÍSLO ČAS PŘÍPRAVA OD OS. ČÍSLO STUDENTA
1 8:30 8:15 K21179
2 9:00 8:45 K21180
3 9:30 9:15 K21181
4 10:00 9:45 K21192
5 10:30 10:15 K21183
6 11:00 10:45 K21184
7 11:30 11:15 K21186
OBĚD 12:00 – 13:00
8 13:00 12:45 K21187
9 13:30 13:15 K21189
10 14:00 13:45 K21191
11 14:30 14:15 K21182
PAUZA 15:00 – 15:30
Harmonogram SZZ – MAGISTŘI –  ateliér Tvorba prostoru
OBHAJOBY
POŘADOVÉ ČÍSLO ČAS PŘÍPRAVA OD JMÉNO OS. ČÍSLO STUDENTA
1 15:30 15:15 K22424
2 16:00 15:45 K22423
3 16:30 16:15 K22425
4 17:00 16:45 K22426
5 17:30 17:15 K22427
19:00 VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
VŠICHNI STUDENTI BUDOU PŘÍTOMNI PO CELOU DOBU SZZ

 

Přihlášení k SZZ: do 3. 5. 2024
Odevzdání BP/DP: do 17. 5. 2024

viz Harmonogram akademického roku

Témata kvalifikačních prací pro akad. rok 2023/2024:

Výběr kvalifikační práce vychází:

 • primárně  výběr z portfolia nabízených témat ateliéru Tvorba prostoru (v průběhu semestru bude blíže specifikováno/konkretizováno zadání)
 • ze zadání v rámci spolupráce s praxí (konkrétní zadavatel)
 • z volby vlastního téma (individuální téma)

Výběr teoretických témat:

PROSTOR V PROSTORU 

DIALOG SVĚTLA A STÍNU

MEZIPROSTORY A HRANICE

PROSTOR A JEHO IDENTITA

INTERVENCE V PROSTORU

DIALOG HMOTY V PROSTŘEDÍ

POHYBLIVÝ PROSTOR 

PRŮNIKY KRAJINOU

INTERPRETACE KONOTACE METAFORA

Vedoucí práce: Ing. arch. Kamil Koláček

V akad. roce 2023/2024 předpokládáme spolupráci na tématech a konkrétních zadáních se zadavateli: Obec Topolná (Kulturní středisko Bůrovce,…); Obec Trojanovice (Veřejný prostor, bývalý důl Frenštát,…); Společnost Miba (Veletržní expozice, výstavnictví,…); Město Olomouc (Interiér bytu, Okolí rybníka,…); JAMU (Commedia dell´arte,…)

Zásady pro vypracování bakalářských prací:

 • Rozbor zadaného prostorového úkolu a vymezení jeho problematičnosti
 • Historiografie daného problému
 • Známé příklady stejných nebo podobných řešení (min. 3 příklady, včetně osobního vyhodnocení)
 • Koncept a vývoj návrhu (včetně osobního stanoviska)
 • Autorská zpráva popisující vybrané a schválené řešení
 • Výkresová část a obrazová dokumentace
 • Dokladová část
 • Fyzický model vybraného řešení, příp. realizace/instalace.

Požadavky k odevzdání:

 • Pro všechna témata je požadována konzultace a docházka min. 80% možného času, potvrzené konzultace s externími odborníky min. 3x, vedené v dokladové části.
 • Forma odevzdání: tištěná a elektronická
 • Bakalářská práce o rozsahu minimálně 26 normostran textu + obrazové přílohy (vazba minimálně ve standardu UTB – doporučený formát horizontálně A3).
 • Příloha výkresové dokumentace v potřebném měřítku a rozsahu autorizujícím návrh.
 • Fyzický model v odpovídajícím měřítku, příp. samotná realizace/instalace.
 • Kopie A3 paré dokumentující průběh a vývoj práce.
 • Prezentační postery 2ks B1 (700x1000mm), kappa tl. 3mm, přímý tisk.

Zásady pro vypracování magisterských prací:

 • Rozbor zadaného prostorového úkolu a vymezení jeho problematičnosti
 • Historiografie daného problému
 • Známé příklady stejných nebo podobných řešení (min. 3 příklady, včetně osobního vyhodnocení)
 • Koncept a vývoj návrhu (včetně osobního stanoviska)
 • Autorská zpráva popisující vybrané a schválené řešení
 • Výkresová část a obrazová dokumentace
 • Dokladová část
 • Fyzický model vybraného řešení, příp. realizace/instalace.

Požadavky k odevzdání:

 • Pro všechna témata je požadována konzultace a docházka min. 80% možného času, potvrzené konzultace s externími odborníky min. 3x, vedené v dokladové části.
 • Forma odevzdání: tištěná a elektronická
 • Bakalářská práce o rozsahu minimálně 34 normostran textu + obrazové přílohy (vazba minimálně ve standardu UTB – doporučený formát horizontálně A3).
 • Příloha výkresové dokumentace v potřebném měřítku a rozsahu autorizujícím návrh.
 • Fyzický model v odpovídajícím měřítku, příp. samotná realizace/instalace.
 • Kopie A3 paré dokumentující průběh a vývoj práce.
 • Prezentační postery 2ks B1 (700x1000mm), kappa tl. 3mm, přímý tisk.

 

Obecná doporučená literatura kvalifikačních prací:

 • Odborné časopisy. ERA21, ARCHITECT+, INTERIÉRY.
 • LOU, Michel. Light: The Shape of Space: Designing with Space and Light. New York: Wiley, 1996. ISBN: 0471286184.
 • MORAN, Nick. Světelný design: pro divadlo, koncerty, výstavy a živé akce. Praha: Institut umění – Divadelní ústav ve spolupráci s Institutem světelného designu, 2010. ISBN 978-80-7008-246-1.
 • NEUFERT, Ernst. Navrhování staveb, 2. české vydání, Praha: Consult invest. 2000. ISBN: 80-191486-6-6.
 • GAVENTA, Sarah. New Public Spaces. 1. vyd. Londýn: Octobus Publishing Group, 2006. 208 s. ISBN 184533-134-6.
 • GEHL, Jan a Lars GEMZOE. Nové městské prostory. 1. vyd. Brno: ERA, 2002. 263 s. ISBN 87-7407-233-1.
 • NORBERG-SCHULZ, Christian. Genius loci: Krajina, místo, architektura. Vyd.2. Praha: Dokořán, 2010. ISBN: 978-80-7363-303-5.
 • KLANG, Michael. Televizní konfese. Ve Zlíně: Univerzita Tomáše Bati, 2018. ISBN 978-80-7454-808-6.
 • ALBERTOVÁ, Helena. Josef Svoboda – scénograf. Praha: Institut umění – Divadelní ústav, 2012. ISBN 978-80-7008-290-4.
 • DANNHOFEROVÁ, Jana. Velká kniha barev: kompletní průvodce pro grafiky, fotografy a designéry. Brno: Computer Press, 2012. ISBN 9788025137857.
 • HAUSLADEN, Gerhard a Karsten TICHELMANN. Interiors construction manual: integrated planning, finishings and fitting-out, technical services. Munich: Institut für Architektur-Dokumentation, c2010. Detail (Institut für Architektur-Dokumentation). ISBN 9783034602846.
 • PALLISTER, James. Sacred spaces: contemporary religious architecture. New York, NY: Phaidon Press, 2015. ISBN 9780714868950.
 • MCKINNON, Peter a Eric FIELDING. World scenography. London: Nick Hern Books, 2012. ISBN 978-92-990063-4-4.
 • MCKINNON, Peter a Eric FIELDING. World scenography. London: Nick Hern Books, 2012. ISBN 978-92-990063-1-3.
 • SALINGAROS, Nikos A., HORÁČEK, Martin, ed. Sjednocená teorie architektury: forma, jazyk, komplexita. Přeložil Hana LOGAN. Brno: Vysoké učení technické v Brně – VUTIUM ve spolupráci s Barrister & Principal Publishing, 2017. ISBN 978-80-7485-138-4.
 • MEISS, Pierre von. Od formy k místu: úvod do studia architektury ; + O tektonice : úvod do studia architektury. Přeložil Michaela BROŽOVÁ. Ve Zlíně: Archa, 2018. a Architektura. ISBN 9788087545614.

Další literatura bude doporučována v průběhu výuky, příp. dle dohody s vedoucím práce.

Okruhy otázek SZZ:

Okruhy otázek SZZ – bakalářský studijní program B8206 – ateliér Tvorba prostoru – ak. rok 2023/24:

Dějiny vizuální kultury:

(okruhy otázek ke SZZ jsou zveřejněny na webu KTS)

Okruhy otázek SZZ – bakalářský studijní program B0212A310004 – ateliér Tvorba prostoru – ak. rok 2023/24:

Teorie a technologie oboru – příprava z předmětů Teorie a technologie TP, Scénický prostor KAPT/SZZ1T

 

1.
a) Dřevo, jeho stavba a fyzikální vlastnosti, řezy a směry dřeva, anizotropie, makroskopie a mikroskopie dřevin, fyzikální vlastnosti dřeva. Poznávání dřeva, konstrukčních desek a prvků.
b) Titan, tantal, wolfram a jejich slitiny – využití. Porovnejte základní metody tepelného zpracování ocelí (žíhání, kalení, popouštění, zušlechťování). Sintra Sero by Rado.
c) Základní terminologie scénografie

2.
a) Voda ve dřevě a vlhkost dřeva, formy vody ve dřevě, technická vlhkost, sesýchání, bobtnání, borcení a kornatění dřeva, stav vlhkostní rovnováhy. Poznávání dřeva, konstrukčních desek a prvků.
b) Technologické operace pro výrobu dílců plošným tvářením (válcování, ohýbání,
rovnání, tažení, stříhání). Tahokov – výroba a využití.
c) Základní terminologie scénografie

3.
a) Mechanické vlastnosti dřeva a jeho vady, pružnost, pevnost a tvrdost dřeva, vady dřeva, vady tvaru kmene a struktury dřeva, houby a hmyz. Poznávání dřeva, konstrukčních desek a prvků.
b) Drahé kovy. Technologické operace pro výrobu dílců objemovým tvářením (kování, pěchování, protlačování ražení).
c) Základní terminologie scénografie

4.
a) Sortimenty dřevní suroviny, dýh a řeziva. Poznávání dřeva, konstrukčních desek a prvků.
b) Co to je sendvičový prvek? Jaké má využití v praxi, definuj průhyb a ohybová tuhost.
c) Základní terminologie scénografie

5.
a) Třískové a beztřískové opracování dřeva – stroje a nástroje. Poznávání dřeva, konstrukčních desek a prvků.
b) Fyzikální vlastnosti materiálů, rozdělení podle jejich tuhosti E a hustoty.
Technologie obrábění nástroji s nedefinovanou geometrií (broušení, honování, superfinišování lapování, leštění, omílání, ruční obrábění).
c) Základní terminologie scénografie

6.
a) Výroba a druhy překližovaných a aglomerovaných dřevních materiálů. Poznávání dřeva, konstrukčních desek a prvků.
b) Zinek a jeho slitiny. Technologie obrábění s definovanou geometrií (řezné materiály, soustružení, frézování, vrtání, vyvrtávání, hoblování, obrážení). Mach3 Razor by Gillette.
c) Základní terminologie scénografie

7.
a) Podpůrné dřevařské výrobní technologie, sušení přirozené a umělé, lepení, plastifikace a ohýbání, modifikace a povrchová úprava. Poznávání dřeva, konstrukčních desek a prvků.
b) Koroze. Povrchové úpravy kovů. Komaxit – práškové pozinkování. Paulinno by Sopa. Design – multifunkční odkládací plocha.
c) Základní terminologie scénografie

8.
a) Základy spojování dřeva, spoje pevné a demontovatelné, rámové konstrukce, konstrukční prvky. Poznávání dřeva, konstrukčních desek a prvků.
b) Měď a její slitiny. Mosaz. Bronz. Výroba zvonů. Slévárenství – výroba odlitků. Tibou by Quentin, Iris Lamp by Lightexture.
c) Základní terminologie scénografie

9.
a) Výroba a konstrukce skříňového nábytku, základní části skříňí, způsoby uzavírání. Poznávání dřeva, konstrukčních desek a prvků.
b) Technologie výroby sendvičového prvku. Longboard.
Metody spojování a tepelného dělení materiálu (nýtování, pájení, lepení, svařování).
c) Základní terminologie scénografie

10.
a) Výroba a konstrukce stolového nábytku, rozdělení stolů, rozměry a způsoby zvětšování stolových desek. Poznávání dřeva, konstrukčních desek a prvků.
b) Třídy ocelí – využití. Corten. Nerezová ocel. Výroba nádobí. Cylinda Line Hot by Arne Jacobson, coffee pot..
c) Performance

11.
a) Výroba a konstrukce lůžkového nábytku, rozdělení lůžek, rozměry a skladba čalounění. Poznávání dřeva, konstrukčních desek a prvků.
b) Hliník, rozdělení podle tříd a jejich využití v praxi. Legování, legury. TAllessi Juisy Salif – Phillipe Starck.
c) Základní terminologie scénografie

12.
a) Výroba a konstrukce sedacího nábytku, základní části, rozdělení a rozměry. Poznávání dřeva, konstrukčních desek a prvků.
b) Technologie 3D tisku. Wave by Martin Zampach (PLA).
c) Základní terminologie scénografie

Okruhy otázek SZZ – navazující magisterský studijní program N0212A31000  – ateliér Tvorba prostoru – ak. rok 2023/24 

Dějiny oboru:

1.
a) „Zelená“ a sociální architektura (Jeanne Gang,…)
b) Sociální obrat v umění (participativní princip v umění, arte util, aktivismus, politizace) např. Tania Bruguera, Francis Alÿs, Tereza Margolles, Hito Steyerl, Andreas Gajdošík, Kateřina Šedá, …

2.
a) Současné české a slovenské architektonické skupiny
b) Současné tendence ve světovém designu (design, který pomáhá, inkluze; ekologie a udržitelnost vs. greenwashing; nové technologie v designu; parametrický design; kritický design).

3.
a) Ladislav Lábus, Josef Pleskot, Martin Rajniš, Eva Jiřičná
b) Současné tendence ve světovém designu (postmoderna, E. Sottsass, A. Mendini; konvergence postmoderny a neomoderny v následující dekádě na příkladu Philippa Starcka, Rona Arada, Jaspera Morrisona a dalších).

4.
a) Od hightechu po dekonstruktivismus (Norman Foster, Renzo Piano, Jan Kaplický, Frank O. Gehry, Daniel Libeskind)
b) Proměny postavení umělce v dějinách: řemeslník, genius, šílenec, „svědomí lidstva“, sluha ideologie, vizionář.

5.
a) Současná sakrální architektura
b) Základy sémiotiky (znaky, symboly): znak a jeho dvojdomost (označující a označované); typologie znaků: ikon, index, symbol (příklady); znakové systémy: přirozený jazyk a ostatní; symboly ostré a neostré, devět symbolických tematických oblastí (živly, kosmická tělesa, geometrické tvary, čísla atd.).

6.
a) Od minimalismu k parametricismu (Tadao Ando, Álvaro Siza Vieira, Rem Koolhaas, Santiago Calatrava, Zaha Hadid)
b) Individuální vnímání uměleckého díla, potřeba sdílet zážitek, lhostejnost vs. pozitivní nebo negativní emoce (estetika vs. anestetika)

7.
a) Architekti jako designéři – designéři jako architekti (v historii a současnosti)
b) Současné umění jako mediátor aktualizovaných témat: identita a tělo, paměť, (e-)migrace, spiritualita, kánon a globalizace (např. Cindy Sherman, Orlan, Ming Wong, ad.; Larisa Sansour, Ai Wei Wei, Wangeshi Muttu, Zanele Muholi; Bill Viola, …).

8.
a) Knihovny v současné architektuře
b) Současné tendence v českém designu / Proměny českého designu po roce 1989 (vzdělávací instituce pro designéry od 90. let, významné osobnosti současného českého designu – starší, pedagogická až nejmladší generace, význační producenti designu – TON, mmcité…., prezentace designu v tuzemsku).

9.
a) CZ EXPO po roce 1989
b) Umění, instituce, trh („život“ uměleckého díla mezi soutěžemi, přehlídkami a trhem, role prestiže, ostentativní a demonstrativní konzum, investice do pozice etc., příklady umělecké činnosti, která tyto principy kritizuje nebo na ně nějakou formou ukazuje, Jeff Koons, Zanna Kadyrova, Banksy, Federico Diáz, Krištof Kintera, David Černý).

10.
a) Zlínská a brněnská architektura po roce 1989 (novostavby a rekonstrukce)
b) Základy strukturální estetiky (estetická funkce, norma a hodnota): estetická funkce jako vlastnost díla se schopností vyvolat emoce; estetická norma a její dobová podmíněnost, změna normy jako pohyb estetické struktury, horizont očekávání a zklamané očekávání; tři podoby estetické hodnoty: genetická, vývojová a aktuální.

Teorie a technologie oboru:

1.
a) Veřejný prostor, definice a tvorba ve veřejném prostoru
b) Světlo a zdroje světla
2.
a) Site-specific a umění ve veřejném prostoru
b) Přirozené světlo v interiéru, orientace vůči světovým stranám
3.
a) Architektonický detail ve veřejném prostoru
b) Umělé světlo, světelný plán
4.
a) Mobiliář ve veřejném prostoru
b) Světelný design ve výstavnictví
5.
a) Landart a prostorotvornost zeleně
b) Světelný design ve scénografii
6.
a) Náležitosti návrhu a proces tvorby ve veřejném prostoru
b) Světelný design v architektuře
7.
a) Typologie veřejných prostor (ulice, náměstí,…)
b) Světelný objekt a reklamní poutač
8.
a) Outdoor výstavní systém a výstavnictví ve veřejném prostoru
b) Člověk a světlo, parametry zdrojů světla
9.
a) Parkové úpravy a městská zeleň
b) Světlo a stín, stínící technika
10.
a) Člověk ve veřejném prostoru, bezbariérovost
b) Solární systémy

Fakulty a součásti

Zavřít