Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ateliér Tvorba prostoru

Státní závěrečné zkoušky

Státní závěrečná zkouška (SZZ) studijního programu Výtvarná umění se skládá ze dvou částí. První částí je obhajoba bakalářské nebo diplomové práce a druhá část je tvořena zkouškou z předmětů SZZ.
SZZ – bakalářský studijní program:

 • Obhajoba bakalářské práce
 • Zkouška z předmětů – Dějiny vizuální kultury, Technologie oboru (okruhy otázek viz. níže)

SZZ – navazující magisterský studijní program:

 • Obhajoba diplomové práce
 • Zkouška z předmětu – Dějiny oboru (okruhy otázek viz. níže)

SZZ bakalářský a navazující magisterský studijní program

Harmonogram bude zveřejněn před termínem SZZ.
Přihlášení k SZZ: do 6. 5. 2022
Odevzdání BP/DP: do 20. 5. 2022

Harmonogram státních závěrečných zkoušek – Tvorba prostoru

DNE 13.06.2022 – Muzeum Napajedla
Harmonogram SZZ – BAKALÁŘI –  ateliér Prostorová tvorba
Technologie oboru
POŘADOVÉ ČÍSLOČASPŘÍPRAVA ODOS. ČÍSLO STUDENTA
19:008:45K19069
29:159:00K19072
39:309:15K19074
49:459:30K19076
510:009:45K19080
610:1510:00K19081
710:3010:15K19082
Harmonogram SZZ – MAGISTŘI –  Muzeum Napajedla
DNE 13.06.2022 – Muzeum Napajedla
DĚJINY OBORU
POŘADOVÉ ČÍSLOČASPŘÍPRAVA ODOS. ČÍSLO STUDENTA
111:0010:45K20085
211:1511:00K20086
DNE 14.06.2022 – Muzeum Napajedla
Harmonogram SZZ – BAKALÁŘI –  ateliér Prostorová tvorba
Obhajoby
POŘADOVÉ ČÍSLOČASPŘÍPRAVA ODOS. ČÍSLO STUDENTA
19:00K19069
29:30K19072
310:00K19074
410:30K19076
511:00K19080
611:30K19081
712:00K19082
Harmonogram SZZ – MAGISTŘI –  Muzeum Napajedla
DNE 14.06.2022 – Muzeum Napajedla
Obhajoby
POŘADOVÉ ČÍSLOČASPŘÍPRAVA ODOS. ČÍSLO STUDENTA
112:30K20085
213:00K20086
14:00 VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
VŠICHNI STUDENTI BUDOU PŘÍTOMNI PO CELOU DOBU KONÁNÍ SZZ.

Témata kvalifikačních prací pro akad. rok 2021/2022:

Výběr kvalifikační práce vychází:

 • z portfolia nabízených témat APT
 • ze zadání v rámci spolupráce s praxí (konkrétní zadavatel)
 • případně z volby vlastního téma (individuální téma)

Bakalářské práce

Spolupráce s praxí:

 Návrh expozice UTB pro veletrh Gaudeamus Brno
Výstavnictví, návrh expozice dle zadání zadavatele.
Vedoucí práce: Ing. arch. Kamil Koláček

 Návrh komunitní klubovny – lokalita Pod rozhlednou Zlín
Drobná architektura v daném prostoru, dle zadání zadavatele.
Vedoucí práce: Ing. arch. Kamil Koláček

 Individuální téma (navržená studenty):

 Návrh veřejného prostoru – „Židovské náměstí“ v Pohořelicích u Brna
Veřejný prostor, návrh výtvarné koncepce náměstí.
Vedoucí práce: Ing. arch. Kamil Koláček

 Přístavba obytné zimní zahrady
Drobná architektura, návrh interiéru, konkrétní místo a dům.
Vedoucí práce: Ing. arch. Kamil Koláček

 Rekonstrukce hospodářských objektů na bydlení
Drobná architektura, exteriér domu, konkrétní dům s hospodářskými staveními.
Vedoucí práce: Ing. arch. Kamil Koláček

Rekonstrukce rodinného domu
Interiér a jeho vybavení, v konkrétním funkcionalistickém domě.
Vedoucí práce: Ing. arch. Kamil Koláček

Návrh exteriéru turistické základny
Exteriér a jeho vybavení, na konkrétním místě.
Vedoucí práce: Ing. Radek Otevřel, Ph.D

Zásady pro vypracování bakalářských prací

 • Rozbor zadaného prostorového úkolu a vymezení jeho problematičnosti
 • Známé příklady stejných nebo podobných řešení (min. 3 příklady, včetně osobního vyhodnocení)
 • Historiografie daného problému
 • Koncept a vývoj návrhu (včetně osobního stanoviska)
 • Průvodní zpráva popisující vybrané a schválené řešení
 • Výkresová část a obrazová dokumentace
 • Dokladová část
 • Fyzický model vybraného řešení

Požadavky k odevzdání

 • Pro všechna témata je požadována konzultace a docházka min. 80% možného času, potvrzené konzultace s externími odborníky min. 3x, vedené v dokladové části.
 • Forma odevzdání: tištěná a elektronická
 • Bakalářská práce o rozsahu minimálně 26 normostran textu + obrazové přílohy (vazba minimálně ve standardu UTB).
 • Příloha výkresové dokumentace v potřebném měřítku a rozsahu autorizujícím návrh.
 • Fyzický model v odpovídajícím měřítku.
 • Kopie A3 paré dokumentující průběh a vývoj práce.
 • Prezentační postery 2ks B1 (700x1000mm), kappa tl. 3mm , přímý tisk.

Magisterské práce

Individuální téma (navržená studenty):

 Možnosti využití prostoru kulturní památky
Návrh interiéru a výstavní prostor v konkrétním objektu.
Vedoucí práce: Ing. Radek Otevřel, Ph.D

 Návrh bydlení pro seniory na vesnici
Drobná architektura, koncepce exteriéru a interiéru bydlení pro seniory na konkrétním místě.
Vedoucí práce: Ing. Radek Otevřel, Ph.D

 Scénický prostor a jeho variace
Scénografie, imaginární prostor.
Vedoucí práce: Ing. Radek Otevřel, Ph.D

Zásady pro vypracování magisterských prací
 • Rozbor zadaného prostorového úkolu a vymezení jeho problematičnosti
 • Známé příklady stejných nebo podobných řešení (min. 3 příklady, včetně osobního vyhodnocení)
 • Historiografie daného problému
 • Koncept a vývoj návrhu (včetně osobního stanoviska)
 • Průvodní zpráva popisující vybrané a schválené řešení
 • Výkresová část a obrazová dokumentace
 • Dokladová část
 • Fyzický model vybraného řešení
Požadavky k odevzdání
 • Pro všechna témata je požadována konzultace a docházka min. 80% možného času, potvrzené konzultace s externími odborníky min. 3x, vedené v dokladové části.
 • Forma odevzdání: tištěná a elektronická
 • Diplomová práce o rozsahu minimálně 34 normostran textu + obrazové přílohy (vazba minimálně ve standardu UTB).
 • Příloha výkresové dokumentace v potřebném měřítku a rozsahu autorizujícím návrh.
 • Fyzický model v odpovídajícím měřítku.
 • Kopie A3 paré dokumentující průběh a vývoj práce.
 • Prezentační postery 2ks B1 (700x1000mm), kappa tl. 3mm , přímý tisk.

Obecná doporučená literatura kvalifikačních prací

 • DETAIL, EL croquis, FRAME.
 • Odborné časopisy. ERA21, ARCHITECT+, INTERIÉRY.
 • LOU, Michel. Light: The Shape of Space: Designing with Space and Light. New York: Wiley, 1996. ISBN: 0471286184.
 • MORAN, Nick. Světelný design: pro divadlo, koncerty, výstavy a živé akce. Praha: Institut umění – Divadelní ústav ve spolupráci s Institutem světelného designu, 2010. ISBN 978-80-7008-246-1.
 • NEUFERT, Ernst. Navrhování staveb, 2. české vydání, Praha: Consult invest. 2000. ISBN: 80-191486-6-6.
 • GAVENTA, Sarah. New Public Spaces. 1. vyd. Londýn: Octobus Publishing Group, 2006. 208 s. ISBN 184533-134-6.
 • GEHL, Jan a Lars GEMZOE. Nové městské prostory. 1. vyd. Brno: ERA, 2002. 263 s. ISBN 87-7407-233-1.
 • ŠILHÁNKOVÁ,Vladimíra. Veřejné prostory v územně plánovacím procesu. 1. vyd. Brno: VUT Fakulta architektury, 2003. 143 s. ISBN 80-214-2505-9.
 • NORBERG-SCHULZ, Christian. Genius loci: Krajina, místo, architektura. Vyd.2. Praha: Dokořán, 2010. ISBN: 978-80-7363-303-5.
 • KLANG, Michael. Televizní konfese. Ve Zlíně: Univerzita Tomáše Bati, 2018. ISBN 978-80-7454-808-6.
 • ALBERTOVÁ, Helena. Josef Svoboda – scénograf. Praha: Institut umění – Divadelní ústav, 2012. ISBN 978-80-7008-290-4.
 • DANNHOFEROVÁ, Jana. Velká kniha barev: kompletní průvodce pro grafiky, fotografy a designéry. Brno: Computer Press, 2012. ISBN 9788025137857.
 • HAUSLADEN, Gerhard a Karsten TICHELMANN. Interiors construction manual: integrated planning, finishings and fitting-out, technical services. Munich: Institut für Architektur-Dokumentation, c2010. Detail (Institut für Architektur-Dokumentation). ISBN 9783034602846.
 • PALLISTER, James. Sacred spaces: contemporary religious architecture. New York, NY: Phaidon Press, 2015. ISBN 9780714868950.
 • MCKINNON, Peter a Eric FIELDING. World scenography. London: Nick Hern Books, 2012. ISBN 978-92-990063-4-4.
 • MCKINNON, Peter a Eric FIELDING. World scenography. London: Nick Hern Books, 2012. ISBN 978-92-990063-1-3.
 • SALINGAROS, Nikos A., HORÁČEK, Martin, ed. Sjednocená teorie architektury: forma, jazyk, komplexita. Přeložil Hana LOGAN. Brno: Vysoké učení technické v Brně – VUTIUM ve spolupráci s Barrister & Principal Publishing, 2017. ISBN 978-80-7485-138-4.
 • MEISS, Pierre von. Od formy k místu: úvod do studia architektury ; + O tektonice : úvod do studia architektury. Přeložil Michaela BROŽOVÁ. Ve Zlíně: Archa, 2018. a Architektura. ISBN 9788087545614.

Další literatura bude doporučována v průběhu výuky, příp. dle dohody s vedoucím práce.

Okruhy otázek SZZ

Okruhy otázek SZZ – Technologie oboru (ateliér Tvorba prostoru) – bakalářské studium

Akademický rok 2021/2022

a) Nauka o materiálech – DŘEVO (nábytek)
b) Nauka o materiálech – KOVY

1. a) Dřevo, jeho stavba a fyzikální vlastnosti, řezy a směry dřeva, anizotropie, makroskopie a mikroskopie dřevin, fyzikální vlastnosti dřeva.
b)Porovnejte základní metody tepelného zpracování ocelí (žíhání, kalení, popouštění, zušlechťování).

2. a) Voda ve dřevě a vlhkost dřeva, formy vody ve dřevě, technická vlhkost, sesýchání, bobtnání, borcení a kornatění dřeva, stav vlhkostní rovnováhy.
b) Technologické operace pro výrobu dílců plošným tvářením (válcování, ohýbání, rovnání, tažení, stříhání). ). Tahokov – výroba a využití.

3. a) Mechanické vlastnosti dřeva a jeho vady, pružnost, pevnost a tvrdost dřeva, vady dřeva, vady tvaru kmene a struktury dřeva, houby a hmyz.
b) Technologické operace pro výrobu dílců objemovým tvářením (kování, pěchování, protlačování ražení).

4. a) Sortimenty dřevní suroviny, dýh a řeziva
b) Metody spojování a tepelného dělení materiálu (nýtování, pájení, lepení, svařování).

5. a) Třískové a beztřískové opracování dřeva – stroje a nástroje
b) Technologie obrábění nástroji s nedefinovanou geometrií (lapování, leštění, omílání, ruční obrábění, broušení, honování, superfinišování).

6. a) Výroba a druhy překližovaných a aglomerovaných dřevních materiálů
b) Technologie obrábění s definovanou geometrií (řezné materiály, soustružení, frézování, vrtání, vyvrtávání, hoblování, obrážení).

7. a) Podpůrné dřevařské výrobní technologie, sušení přirozené a umělé, lepení, plastifikace a ohýbání, modifikace a povrchová úprava
b) Koroze. Povrchové úpravy kovů.

8. a) Základy spojování dřeva, spoje pevné a demontovatelné, rámové konstrukce, konstrukční prvky
b) Fyzikální vlastnosti kovů (mechanické – tvrdost, pevnost, houževnatost; tepelné a elektrické a jejich testování.

9. a) Výroba a konstrukce skříňového nábytku, základní části skříňí, způsoby uzavírání
b) Vyjmenujte třídy ocelí a uveď jejich použití.

10. a) Výroba a konstrukce stolového nábytku, rozdělení stolů, rozměry a způsoby zvětšování stolových desek
b) Slévárenství. Výroba odlitků. Slitina.

11. a) Výroba a konstrukce lůžkového nábytku, rozdělení lůžek, rozměry a skladba čalounění
b) Legování, legury.

12. a) Výroba a konstrukce sedacího nábytku, základní části, rozdělení a rozměry
b) Neželezné kovy a jejich použití v praxi.

Okruhy otázek SZZ – Dějiny oboru (ateliér Tvorba prostoru) – magisterské studium

Akademický rok 2021/2022

1. a) Ekologická architektura
b) Norman Foster

2. a) Současné české architektonické skupiny
b) Renzo Piano

3. a) Brněnská architektura po roce 1989
b) Daniel Libeskind

4. a) Eva Jiřičná
b) Jan Kaplický

5. a) Martin Rajniš
b) Frank O. Gehry

6. a) Josef Pleskot
b) Álvaro Siza Vieira

7. a) Ladislav Lábus
b) Richard Meier

8. a) Nové knihovny u nás
b) Santiago Calatrava

9. a) CZ EXPO po roce 1989
b) Tadao Ando

10. a) Zlínské novostavby a rekonstrukce
b) Současné světové knihovny

Fakulty a součásti

Zavřít