Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ateliér Game Design

Přihláška ke studiu

Přihlášky ke studiu se podávají skrze e-přihlášku UTB.

Konkrétní informace o podobě přijímacího řízení najdete v sekci Chci studovat Game Design a ve směrnicích k přijímacímu řízení.

Fakulty a součásti

Zavřít