Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ateliér Audiovizuální tvorba

Státní závěrečné zkoušky

Státní závěrečná zkouška (SZZ) studijního progarmu TPAT se skládá ze dvou částí. První částí je obhajoba bakalářské nebo diplomové práce a druhá část je tvořena zkouškou z předmětů SZZ.

Státní závěrečné zkoušky 2020/2021

Témata kvalifikačních prací pro akad. rok 2020/2021

Zásady pro vypracování BP a DP prací pro akademický rok 2020/2021

Režie a scenáristika (bakaláři, magistři), kamera (bakaláři, magistři), zvuk (bakaláři, magistři), střih (bakaláři, magistři), produkce (bakaláři, magistři), vizální efekty (bakaláři, magistři)

Tvorba bibliografických citací, formální náležitosti psaní BP/DP

http://prezi.com/zz6o_cdo1_6r/tvorba-bibliografickych-citaci/
http://prezi.com/ixmi8eqm3pt2/rady-pro-psani-zaverecne-prace/

Formuláře

Záznam o konzultacích pro BC a MG studium –  akad. rok 2019/2020

 

Fakulty a součásti

Zavřít