Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Ateliér Audiovizuální tvorba

Státní závěrečné zkoušky

Státní závěrečná zkouška (SZZ) studijního progarmu TPAT se skládá ze dvou částí. První částí je obhajoba bakalářské nebo diplomové práce a druhá část je tvořena zkouškou z předmětů SZZ.

Státní závěrečné zkoušky 2019/2020

Témata kvalifikačních prací pro akad. rok 2019/2020

Státní závěrečné zkoušky 2019/2020

SZZ – bakalářské studium – obory Audiovizuální tvorba a Produkce

 • Obhajoba bakalářské práce
 • Zkouška z předmětů:
  • Dějiny filmu I. (od počátků do 80. let 20. století)
  • Technologie a teorie oboru I.

SZZ – navazující magisterské studium – obory Audiovizuální tvorba a Produkce

 • Obhajoba diplomové práce
 • Zkouška z předmětů:
  • Dějiny filmu II. (od 80. let 20. století do současnosti)
  • Technologie a teorie oboru II.

Přihlášení k SZZ: do 7. 5. 2020

Odevzdání BP/DP: do 15. 5. 2020

SZZ bakalářský a navazující magisterský program:

Dějiny filmu – bude oznámeno
Oborové SZZ a obhajoby prací– bude oznámeno

Zásady pro vypracování BP a DP prací pro akademický rok 2019/2020

Režie a scenáristika (bakaláři, magistři), kamera (bakaláři, magistři), zvuk (bakaláři, magistři), střih (bakaláři, magistři), produkce (bakaláři, magistři).

Okruhy otázek ke SZZ 2019/2020
Dějiny filmu:
Kamera:
Střihová skladba:
Zvuková skladba:
Režie a scenáristika:
Vizuální efekty:
 • Technologie a teorie oboru – magistři
Produkce:

Tvorba bibliografických citací, formální náležitosti psaní BP/DP

http://prezi.com/zz6o_cdo1_6r/tvorba-bibliografickych-citaci/
http://prezi.com/ixmi8eqm3pt2/rady-pro-psani-zaverecne-prace/

Formuláře

Záznam o konzultacích pro BC a MG studium –  akad. rok 2018/2019

Zavřít

Fakulty a součásti