Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ateliér Audiovizuální tvorba

Státní závěrečné zkoušky

Státní závěrečná zkouška (SZZ) studijního progarmu TPAT se skládá ze dvou částí. První částí je obhajoba bakalářské nebo diplomové práce a druhá část je tvořena zkouškou z předmětů SZZ.

Státní závěrečné zkoušky 2020/2021

Témata kvalifikačních prací pro akad. rok 2020/2021

Státní závěrečné zkoušky 2019/2020

SZZ – bakalářské studium – obory Audiovizuální tvorba a Produkce

 • Obhajoba bakalářské práce
 • Zkouška z předmětů:
  • Dějiny filmu I. (od počátků do 80. let 20. století)
  • Technologie a teorie oboru I.

SZZ – navazující magisterské studium – obory Audiovizuální tvorba a Produkce

 • Obhajoba diplomové práce
 • Zkouška z předmětů:
  • Dějiny filmu II. (od 80. let 20. století do současnosti)
  • Technologie a teorie oboru II.

Přihlášení k SZZ: do 30. 6. 2020

Odevzdání BP/DP: do 10. 8. 2020

SZZ bakalářský a navazující magisterský program:

Dějiny filmu – bude oznámeno
Oborové SZZ a obhajoby prací– bude oznámeno

Zásady pro vypracování BP a DP prací pro akademický rok 2019/2020

Režie a scenáristika (bakaláři, magistři), kamera (bakaláři, magistři), zvuk (bakaláři, magistři), střih (bakaláři, magistři), produkce (bakaláři, magistři).

Okruhy otázek ke SZZ 2019/2020
Dějiny filmu:
Kamera:
Střihová skladba:
Zvuková skladba:
Režie a scenáristika:
Vizuální efekty:
 • Technologie a teorie oboru – magistři
Produkce:

Tvorba bibliografických citací, formální náležitosti psaní BP/DP

http://prezi.com/zz6o_cdo1_6r/tvorba-bibliografickych-citaci/
http://prezi.com/ixmi8eqm3pt2/rady-pro-psani-zaverecne-prace/

Formuláře

Záznam o konzultacích pro BC a MG studium –  akad. rok 2018/2019

Fakulty a součásti

Zavřít