Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ateliér Audiovizuální tvorba

Státní závěrečné zkoušky

Státní závěrečná zkouška (SZZ) studijního programu TPAT se skládá ze dvou částí. První částí je obhajoba bakalářské nebo diplomové práce a druhá část je tvořena zkouškou z předmětů SZZ.

Státní závěrečné zkoušky 2024/2025

Témata kvalifikačních prací pro akad. rok 2024/2025

Zásady pro vypracování BP a DP prací pro akademický rok 2023/2024

Režie a scenáristika (bakaláři, magistři), Kamera (bakaláři, magistři), Zvuková skladba (bakaláři, magistři), Střihová skladba (bakaláři, magistři), Produkce (bakaláři, magistři), Vizuální efekty (bakaláři, magistři)

Okruhy otázek k bakalářské státní závěrečné zkoušce – Dějiny filmu (KAAV/SZZF1)

obory Audiovizuální tvorba a Produkce

Okruhy otázek k bakalářské státní závěrečné zkoušce – Technologie a teorie oboru (KAAV/SZZT1,SZZ1T) – obor Audiovizuální tvorba

Okruhy otázek k magisterské státní závěrečné zkoušce – Současný film (KAAV/SZZF2)

obory Audiovizuální tvorba a Produkce

Okruhy otázek k magisterské státní závěrečné zkoušce – Technologie a teorie oboru (KAAV/SZZT2, SZZ2T) – obor Audiovizuální tvorba

Tvorba bibliografických citací, formální náležitosti psaní BP/DP

http://prezi.com/zz6o_cdo1_6r/tvorba-bibliografickych-citaci/
http://prezi.com/ixmi8eqm3pt2/rady-pro-psani-zaverecne-prace/                                           https://knihovna.utb.cz/sluzby/kurzy-konzultace-vyuka/citace-a-citovani/

 

Formuláře

Záznam o konzultacích pro BC a MG studium –  akad. rok 2023/2024

 

Fakulty a součásti

Zavřít