Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Kabinet teoretických studií

O kabinetu

Kabinet sdružuje akademické pracovníky, kteří se zabývají dějinami umění, filmu, architektury, designu, fotografie, obecnou estetikou, kulturním managementem, reflexí společnosti z hlediska vizuální kultury i v dalších kontextech. Zajišťuje výuku předmětů teoretického základu, podílí se na publikační i dalších tvůrčích činnostech a iniciuje a realizuje celofakultní výstavní projekty v domácím i mezinárodním kontextu. Jednotliví pracovníci dbají, aby fakulta měla zajištěn přístup k současným informačním zdrojům, podílí se na projektové činnosti a pomáhají naplňovat tzv. třetí roli univerzity. Aktivní účastí na mezinárodních konferencích prezentuje úspěchy FMK a zároveň přináší nové podněty pro rozvoj výuky a uměleckého výzkumu.

Fakulty a součásti

Zavřít