Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Ateliér Digitální design

Státní závěrečné zkoušky

Státní závěrečné zkoušky

Témata Bc. a Mg. prací 2018/19

Témata bakalářských prací:

 • interaktivní učebnice / výuková aplikace
 • uživatelské rozhraní
 • propojení tiskového a digitálního média
 • kniha / web / aplikace pro handicapované
 • vizuální styl a propagace produktu / služby / akce
 • wearable tech aplikace
 • autorská kniha
 • individuální zadání z oboru digitální design dle projektu studenta

Témata magisterských prací:

 • experiment rozvíjející současné technologie a trendy
 • e-learning
 • game design a gamifikace
 • mobilní aplikace
 • webový portál
 • video a motion graphics
 • autorská kniha v digitálním věku
 • individuální zadání z oboru digitální design dle projektu studenta

Technologie a trendy oboru

témata pro bakalářskou státní závěrečnou zkoušku

ateliér Digitální design

1. Vizuální komunikace

definice vizuální komunikace (charakteristika, principy, stručná historie, současnost)

prostředky vizuální komunikace (obraz, písmo, barva, tvar, kompozice)

grafický a komunikační design

Komunikace: definice, formy komunikace. Vývoj vizuální komunikace od nejstarších kultur po

současnost. Prostředky a principy vizuální komunikace: obraz (jeho funkce, možnosti), barva

(symbolika, emoce), typografie a písmo (funkce, možnosti).

Současné aplikace vizuální komunikace (vizuální média: tiskoviny, on-line, reklama, komunikační

design, infografika atd.) – příklady, realizace.

2. Reklama a marketing

vymezení pojmů

reklama – historie a současnost

on-line marketing

Marketing – definice, image a budování značky, provázanost s reklamou a grafickým designem.

Reklama – média (typy – TV, internet, rádio, tisk, ambientní formy propagace ), cílové skupiny,

osobnosti světové reklamy (David Ogilvy, Leo Burnett, Oliviero Toscani a další).

Reklamní kampaně, mediální mix, reklamní systémy na internetu, návštěvnost stránek (nástroje pro

analyzu, zvyšování návštěvnosti), reklamní bannery, reklamní microsite, landing page, newsletter,

virální marketing, guerilla, word of mouth.

3. Corporate Identity

vymezení pojmů

jednotný vizuální styl (logo manuál, design manuál)

historie a současnost (vývoj, trendy, významní představitelé)

příklady z praxe (firmy, organizace, události, města, státy)

Corporate identity – corporate communication / corporate behavior / corporate design.

Jednotny vizuální styl, co je to logo a zásady pro jeho tvorbu, nástroje budování značky – image

subjektu, co je obsahem design manuálu (podrobny popis jednotlivych prvků a jejich praktické

uplatnění). Příklady kvalitního/funkčního a nekvalitního/nefunkčního CI.

Logomanuál / designmanuál, funkční příklady z praxe u nás či v zah;raničí.

4. Písmo a typografie

písmo – vývoj, historie, současnost (významní představitelé)

písmo – anatomie, klasifikace (kategorie)

typografická pravidla

Nauka o písmu (terminologie); vyvoj písma (vyznam písma, formování konečné podoby písmového

znaku, předstupně písma, čtyři fáze ve vyvoji písma); klasifikace písma.

Typografie jako prostředek komunikace (základní typografická pravidla a estetické kategorie);

sazba; dějiny typografie; kniha a knižní edice; noviny a časopis.

Princip sazby a typografie – doporučeny software, postscriptové fonty, Truetype fonty, Unicode,

použití písma v digitálních médiích, Type URW, Open Type. Používání písma na počítačích –

prostrkání, proklad, glyfy, ligatury, účaří, posun účaří, mřížka účaří, proklad, vazby, hypervazby,

tabulátory.

5. Grafika, grafický design a software

princip vektorové a bitmapové grafiky

výstupy pro tisk, pro elektronická média

sazba (typografie a písmo) na počítači

digitální zařízení jako kreativní nástroje

Princip vektorové grafiky – křivky, kreslení, tracing, tvorba dokumentu, tahy, štětce,vzorky, cestář,

vrstvy, průhlednost, CMYK, RGB, webové barvy, přímé barvy, vzorníky barev, použití písma, písmo

do křivek, masky, filtry, textury, použití bitmap, exporty, výstupy pro tisk.

Princip bitmapové grafiky – doporučeny software, bitové mapy, masky, vrstvy, cesty, barevné

modely, převody mezi modely, formáty digitalizovaného obrazu (JPEG, EPS, GIF, RAW, TIFF,

PDF), kreslící a retušovací nástroje, kanály, globální úpravy obrazu (křivky, úrovně, odstín a

sytost), filtry (ostření, rozostření, šum, deformace, vykreslení, stylizace, umělecké, texty),

optimalizace a ukládání.

Doporučený software – např. Adobe CS (Illustrator, Photoshop, InDesign, Acrobat, Bridge atd.) –

rozdíly v jejich používání a vzájemná synergie.

6. Internet a www

základní pojmy

typologie www stránek a serverů

internet a www – vývoj, současnost

Základní terminologie www, hypertext, skriptovací jazyky, informační architektura, interaktivní

design, uživatelské rozhraní, apod. Typy www stránek a serverů (z hlediska obsahu, formy,

technologie) – charakteristika a typičtí představitelé. Historie – vyvoj internetu (klíčové okamžiky)

a www (staticky web, dynamicky web, web 2.0, social networking, …) až po současné trendy.

7. Web a digitální média

charakteristika digitálních médií / specifika digitálního designu

pravidla dobrého webu, UX design

další možnosti a potenciál digitálních médií

Rozdíl mezi tištěnymi a elektronickymi médii (dynamika, flexibilita, responsivita, interaktivita,

kontextuální / nelineární, oboustranná komunikace, personifikace, …), pravidla dobrého webu

(obsah / forma / technologie / strategie), statický / hybridní web, CMS – systémy pro správu obsahu

(principy fungování, specifika), sociální sítě, elektronické prezentace. Možnosti uplatnění

digitálních médií – design, umění, reklama (motion graphics, videomapping, Vjing, videoart, …).

8. Uživatelské rozhraní

vymezení pojmů (informační architektura, UI, GUI)

pravidla navrhování uživatelského rozhraní, typy navigace

historie a současnost uživatelských rozhraní

Definice pojmů, typy rozhraní a principy ovládání (myš, dotykové, dálkové,…), zásady tvorby

rozvrhu uživatelského rozhraní / webu / aplikace (orientační prvky / typy navigace, vizuální

hierarchie, ergonomie), vývoj UI/GUI – 8bit, skeumorphismus, flat design, material design.

9. Stavba www stránky

základní stavební prvky www

grafické / vizuální prostředky, multimedia

validace, optimalizace, SEO

Zdrojovy kód stránky a základní formátovací značky, HTML, CSS, javascript, návrh a tvorba

(responsivního) layoutu, texty na webu – copywriting, typografie na webu (omezení, možnosti),

práce s grafickymi prvky (pozadí, záhlaví a zápatí, navigace, obrazy v obsahu stránky), mikroakce /

animace, obrazové formáty pro internet, video a audio formáty pro internet, validace www stránky,

optimalizace pro prohlížeče, SEO – optimalizace pro vyhledávače.

10. Design proces digitálního projektu

životní cyklus – vymezení pojmu, popis jednotlivých etap

Úvodní studie a analyzy (cílové skupiny / persony, konkurence, swot, …) / návrh řešení (cíle,

strategie, funkce a obsah, struktura / informační architektura – wireframe a maketa webu) /

graficky návrh (od skici po finální podobu) / technická implementace, tvorba obsahu / pilotní

provoz a testování (eye tracking, AB testování) / nasazení a dlouhodoby provoz, vyhodnocení

úspěšnosti stránek (analýza návštěvnosti) / upgrade stránek.

Okruhy ke státním závěrečnym zkouškám 2018 / 2019

magisterské studium

Ateliér Digitální design

zkouška se skládá ze dvou částí

1. Znalost současných přístupů a trendů v digitálním a grafickém designu, přehled

historických souvislostí v příbuzných oborech (vizuální umění a design).

2. Obhajoba vlastního diplomového projektu v souvislosti s výše uvedeným –

zasazení do kontextu (umění, design, společnost, …) a doklad využití současných

přístupů ve vlastním projektu.

Okruhy pro první část zkoušky:

1. Vliv moderny na užitou grafiku

Významné umělecké směry, školy, osobnosti první pol. 20. stol. a jejich vliv na vývoj

grafického designu funkcionalismus, surrealismus, dadaismus, ruská a holandská

avantgarda, Bauhaus, Teige, Tschichold a další. Počátky vizualizace informací Otto

Neurath a Isotype, Ladislav Sutnar.

2. Grafický design od 2. poloviny 20. století po současnost – svět

Vývoj grafického designu, významné osobnosti. Vznik a funkce reklamy. Reklamní média,

proměny reklamy v čase. Současné trendy a přístupy k tvorbě značky a jednotného

vizuálního stylu, příklady realizací.

3. Grafický design od 2. poloviny 20. století po současnost – Česká republika

Významné historické osobnosti (Muzika, Hlavsa, Týfa, Rathouský, Solpera, …). Současná

tvorba osobnosti a realizace (Štorm, Babák, Najbrt, Brousil, významná studia…).

4. Digitální revoluce

Změny, které přinesly telekomunikace a IT společnost (politika, ekonomie, …), vliv

počítačů na design a umění – nová vizualita, generativní principy, big data a infoestetika,

personalizace, …

5. Vývoj a současné trendy (designu) digitálních médií

Vývoj user interface a www možnosti a omezení z hlediska designu a technologií.

Motion graphics, multimédia, video a internet. Vliv sociálních sítí a mobilních zařízení.

Specifika a využití internetu jako reklamního a marketingového média. Etický rozměr

reklamy.

6. Současné umění a design

Vliv současného umění na vizuální komunikaci / jazyk a design videoart,

konceptualismus, street art, umění ve veřejném prostoru, environmental art apod..

7. Praxe digitálního designera

Současná praxe – životní cyklus a management digitálních projektů.

Literatura:

Kolesár, Zdeno.: Kapitoly z dejín grafického dizajnu. Bratislava. 2006.

Dempseyová, Amy: Umělecké styly, školy a hnutí, Praha, 2005.

Hollis, Richard: Stručná historie grafického designu. Rubato, 2014.

Wilson, Michael: Jak číst současné umění: umění 21. století zblízka. Kniha Zlín, 2017.

Bauman, Zygmunt: Tekuté časy: život ve věku nejistoty. Academia, 2017.

 

Zavřít

Fakulty a součásti