Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ateliér Digitální design

Státní závěrečné zkoušky

Státní závěrečné zkoušky

Témata Bc. a Mg. prací 2023/24

Témata bakalářských prací:

 • vizuální styl a on-line propagace akce / produktu / služby / firmy / organizace
 • digitální produkt – uživatelské rozhraní, vizuální identita
 • sociálně prospěšný projekt s využitím digitálních technologií
 • interaktivní učebnice / výuková aplikace
 • digitální storytelling
 • infografika – animovaná / interaktivní vizualizace dat
 • vizuální experiment v digitálním médiu
 • individuální zadání z oboru digitální design dle projektu studenta

Témata magisterských prací:

 • digitální produkt se sociálním / environmentálním přesahem
 • digitální storytelling
 • budování brandu / komunikační kampaň v on-line prostředí
 • e-learningový projekt
 • experiment rozvíjející současné technologie a trendy
 • individuální zadání z oboru digitální design dle projektu studenta

okruhy pro Státní závěreční zkoušky – BcA
okruhy pro Státní závěreční zkoušky – MgA

seznam doporučené literatury k SZZ – MgA
(dějiny designu, současné tendence v umění, estetika)

Fakulty a součásti

Zavřít