Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ateliér Digitální design

Státní závěrečné zkoušky

Státní závěrečné zkoušky

Témata Bc. a Mg. prací 2020/21

Témata bakalářských prací:

 • vizuální styl a on-line propagace akce nebo značky (produkt / služba / organizace)
 • digitální produkt – uživatelské rozhraní, vizuální identita
 • interaktivní učebnice / výuková aplikace
 • digitální storytelling
 • sociálně prospěšný projekt s využitím digitálních technologií
 • animovaná / interaktivní vizualizace dat / infografika
 • projekt z oblasti herního designu nebo virtuální reality
 • vizuální experiment
 • individuální zadání z oboru digitální design dle projektu studenta

Témata magisterských prací:

 • budování brandu / komunikační kampaň v on-line prostředí
 • e-learningový projekt
 • game design a gamifikace
 • wearable-tech aplikace / internet věcí
 • digitální produkt se sociálním / environmentálním přesahem
 • digitální storytelling
 • experiment rozvíjející současné technologie a trendy
 • individuální zadání z oboru digitální design dle projektu studenta

okruhy pro Státní závěreční zkoušky – BcA
okruhy pro Státní závěreční zkoušky – MgA

Fakulty a součásti

Zavřít