Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ústav marketingových komunikací

Mezinárodní vztahy

Na Ústavu marketingových komunikací dobře víme, že skvělé zkušenosti můžeme nasbírat na základě mezinárodní spolupráce. Snažíme se proto vytvářet mezinárodní odborné prostředí pro vzdělávání a rozvoj výzkumu v oblasti marketingových komunikací.

A jak to děláme? Primárně podporujeme a iniciujeme zahraniční spolupráci prostřednictvím společných projektů a aktivit. Zároveň jsme otevřeni novým příležitostem síťování a vytváření strategických partnerství.

Naši studenti využívají pro načerpání zkušeností v zahraničí především program ERASMUS. Fakulta multimediálních komunikací udržuje spolupráci s univerzitami po celém světě, jejich kompletní seznam najdete tady.

Součástí navazujícího magisterského programu v prezenční formě studia jsou předměty vyučované v angličtině, ve kterých se naši studenti potkávají se studenty přijíždějícími do Zlína na ERASMUS – tyto předměty tak slouží jako platforma pro sdílení mezinárodních zkušeností mezi studenty.

Přijíždějícím studentům navíc nyní nově nabízíme kromě ERASMUS studia také letní školu. Zahraniční studenti, ale i zájemci z řad českých studentů, se k nám mohou přihlásit také na navazující magisterský obor marketingových komunikací vyučovaný kompletně v angličtině.

Na ÚMK jsme zapojení i v mezinárodních projektech a naši pedagogové se účastní mezinárodních konferencí a publikují v mezinárodních časopisech. Stručný přehled našich mezinárodních aktivit za poslední dva roky najdete níže.

Mezinárodní aktivity v letech 2019 – 2020

 • Prezentace ÚMK, KOMAGu, FMK na International Week v St. Polten – Listopad 2019 Zapojení do projektů V4 prostřednictvím ZDW
 • Exhibition Design Lab – 2020 – ZDW iniciátor a leader projektu Drone Lab – 2020 – ZDW partner projektu
 • CulturalLab – 2020 – ZDW partner projektu Spolupráce s SMK University Lithuania Prosinec 2020
 • 2 mezinárodní workshopy – virtual mobility ve Zlíně (KUMK/ INTPR1, KUMK/MARK1)
 • 2 mezinárodní workshopy – virtual mobility v Litvě, (Audience development, Arts Marketing)
 • Spolupráce s FH JOANNEUM, University of Applied Sciences, 2020/2021
 • Příprava mezinárodního workshopu v rámci ZDW ÚMK součástí 2 mezinárodních sítí: EdCom a European creative business network
 • Zahájena spolupráce s RuPoint.cz
 • Zahájena spolupráce s ERA (rozvoj mezinárodních projektů Kreativní Evropa, Horizon2020)
 • zahájeno dotazníkové šetření a sbírání dat vyjíždějících i přijíždějících studentů zapojení pedagogů do projektu INTERCOST
 • zapojení pedagogů do spoluúčasti na tvorbě mezinárodní strategie UTB (IKAROS)

ecb_network logo partnera    Edcom-logo partnera

Navštívené univerzity:

 • BI Norwegian Business School, Oslo
 • University of Graz
 • St. Polten, Austria
 • ASP Krakow, Poland

Fakulty a součásti

Zavřít