Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ústav marketingových komunikací

Přihláška ke studiu

Tak už jsme vás přesvědčili? Přihlášky do bakalářského i navazujícího magisterského studia můžete podávat do konce března 2021 prostřednictvím e-přihlášky.

Více informací o přijímacích zkouškách na Ústav marketingových komunikací najdete v sekci Chci studovat na ÚMK.

Můžete k nám mrknout i před přijímačkami – na jarním dni otevřených dveří, který se letos uskuteční pouze online, a to 4. února 2021. Více informací bude k dispozici brzy na našich webových stránkách i sociálních sítích.

Fakulty a součásti

Zavřít