Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ateliér Audiovizuální tvorba

Chci studovat Audiovizi

Chci na ateliér Audiovizuální tvorba

Chceš se stát režisérem/režisérkou, produkční/produkčním, kameramanem/kameramankou nebo jinou složkou filmového štábu?

Výuka v ateliéru se orientuje především na digitální technologie a moderní postupy, přičemž studenty připravuje do praxe v profesionální oblasti audiovizuální komunikace, tj. v hrané, televizní a reklamní tvorbě, produkci a postprodukci. Důraz je kladen na výchovu odborníků se silnými řemeslnými základy, kteří jsou schopni své práce vystavět na osobitém sdělení, podpořeném znalostí jednotlivých tvůrčích oborů: kamery, režie, scenáristiky, střihu, zvuku, vizuálních efektů a produkce.

Jak vypadá ateliér? Kterou specializaci zvolit? Stále přemýšlíš? Rozhodování si můžeš  zkrátit sledováním filmů našich studentů i třeba se i zaposlouchat do názorů našich pedagogů a studentů.

Těšíme se na tvoji návštěvu na Dni otevřených dveří ve čtvrtek 3. února 2022 v časech 10.00; 12.00; 14.00.

V těchto časech proběhne stručné uvedení do priorit i specifik studia na ateliéru Audiovize na FMK UTB vedoucí ateliéru. Na vaše dotazy budou odpovídat studenti i absolventi našich studijních programů.

Řadu důležitých informací načerpáte také ze záznamu online Dne otevřených dveří, jenž se konal v listopadu 2020, a který vám nyní  zpřístupňujeme.

10.00 DOD 2020
12.00 DOD 2020
14.00 DOD 2020

Přijímací řízení

Bakalářské studium

Podání přihlášky je podmínkou přijímacího řízení. Termín podání přihlášek pro akad. rok 2022/2023 pro studijní program Teorie a praxe audiovizuální tvorby (specializace: Kamera, Produkce, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Vizuální efekty, Zvuková skladba) je  v době  od 1. 9. 2021 do 30. 11. 2021.

Před podáním přihlášky si nejdříve prostudujte směrnici k přijímacímu řízení, kde najdete důležité informace k zadání a termíny k přijímacímu řízení (příslušnou směrnici a dodatek k ní [SD 2021.14 ] naleznete na Úřední desce FMK v sekci Směrnice děkana).

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY / Kolik mám času?

Pro studijní program Teorie a praxe audiovizuální tvorby (specializace: Kamera, Produkce, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Vizuální efekty, Zvuková skladba) proběhnou přijímací zkoušky dne 10.1.2022 (1. kolo – talentová zkouška) a od 19.1. 2022 do 21.1.2022 (2. kolo).

Více informací zde: https://fmk.utb.cz/studium/prijimaci-rizeni/bakalarske-studium/

V případě jakýchkoliv nejasností nás můžete kontaktovat na adrese studium@fmk.utb.cz a telefonicky na 576 034 208.

Magisterské studium

Podání přihlášky je podmínkou přijímacího řízení. Termín podání přihlášek pro akad. rok 2022/2023 pro studijní program Teorie a praxe audiovizuální tvorby (specializace: Kamera, Produkce, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Zvuková skladba) je do  31. března 2022.

Před podáním přihlášky si nejdříve prostudujte směrnici k přijímacímu řízení, kde najdete důležité informace a termíny k přijímacímu řízení (příslušnou směrnici [SD2021.26] naleznete na Úřední desce FMK v sekci Směrnice děkana).

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY / Kolik mám času?

Pro studijní program Teorie a praxe audiovizuální tvorby (specializace: Kamera, Produkce, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Zvuková skladba) proběhne přijímací zkouška 22. června 2022.

Termín pro dodání obrazových a písemných materiálů: 10. červen 2022

 Více informací zde: https://fmk.utb.cz/studium/prijimaci-rizeni/magisterske-studium/

V případě jakýchkoliv nejasností nás můžete kontaktovat na adrese studium@fmk.utb.cz a telefonicky na 576 034 208.

Vyberte si studium Audiovize ve Zlíně!

Fakulty a součásti

Zavřít