Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ateliér Audiovizuální tvorba

Chci studovat Audiovizi

Chci na ateliér Audiovizuální tvorba

Jak vypadá studium audiovize? Záznamy živých streamů prvního online Dne otevřených dveří ateliéru Audiovizuální tvorby z 6. 11. 2020 vás uvedou do priorit i specifik studia na ateliéru Audiovize na FMK UTB. Najdete zde odpovědi i dotazy týkající se studia audiovize. Na podání přihlášky máte čas do 31. 3. 2021.

Jak vypadá ateliér? Kterou specializaci zvolit? Stále přemýšlíte? Rozhodování si můžete  zkrátit sledováním filmů našich studentů i třeba se i zaposlouchat do názorů našich pedagogů a studentů.

Přijímací řízení

Bakalářské studium

Podání přihlášky je podmínkou přijímacího řízení. Termín podání přihlášek pro akad. rok 2021/2022 pro studijní program Teorie a praxe audiovizuální tvorby (specializace: Kamera, Produkce, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Vizuální efekty, Zvuková skladba) je  v době  od 1. 9. 2020 do 31. 3. 2021.

Před podáním přihlášky si nejdříve prostudujte směrnici k přijímacímu řízení, kde najdete důležité informace k zadání a termíny k přijímacímu řízení (příslušnou směrnici a dodatek k ní [SD 2020.21 a SD2021.05] naleznete na Úřední desce FMK v sekci Směrnice děkana).

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY / Kolik mám času?

Pro studijní program Teorie a praxe audiovizuální tvorby (specializace: Kamera, Produkce, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Vizuální efekty, Zvuková skladba) proběhnou přijímací zkoušky v období od 14. 6. 2021 do 18. 6. 2021 (1. kolo – talentová zkouška) a od 26. 6. 2021 do 27. 6. 2021 (2. kolo).

Více informací zde: https://fmk.utb.cz/studium/prijimaci-rizeni/bakalarske-studium/

V případě jakýchkoliv nejasností nás můžete kontaktovat na adrese studium@fmk.utb.cz a telefonicky na 576 034 208.

Magisterské studium

Podání přihlášky je podmínkou přijímacího řízení. Termín podání přihlášek pro akad. rok 2021/2022 pro studijní program Teorie a praxe audiovizuální tvorby (specializace: Kamera, Produkce, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Zvuková skladba) je do  31. března 2021.

Před podáním přihlášky si nejdříve prostudujte směrnici k přijímacímu řízení, kde najdete důležité informace a termíny k přijímacímu řízení (příslušnou směrnici [SD2020.15] naleznete na Úřední desce FMK v sekci Směrnice děkana).

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY / Kolik mám času?

Pro studijní program Teorie a praxe audiovizuální tvorby (specializace: Kamera, Produkce, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Zvuková skladba) proběhne přijímací zkouška 16. června 2021.

Termín pro dodání obrazových a písemných materiálů: do 10. 6. 2021.

 Více informací zde: https://fmk.utb.cz/studium/prijimaci-rizeni/magisterske-studium/

V případě jakýchkoliv nejasností nás můžete kontaktovat na adrese studium@fmk.utb.cz a telefonicky na 576 034 208.

Vyberte si studium audiovize ve Zlíně!

Fakulty a součásti

Zavřít