Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ateliér Audiovizuální tvorba

Chci studovat Audiovizi

Chci na ateliér Audiovizuální tvorba

Chceš se stát režisérem/režisérkou, produkční/produkčním, kameramanem/kameramankou nebo jinou složkou filmového štábu?

Výuka v ateliéru se orientuje především na digitální technologie a moderní postupy, přičemž studenty připravuje do praxe v profesionální oblasti audiovizuální komunikace, tj. v hrané, televizní a reklamní tvorbě, produkci a postprodukci. Důraz je kladen na výchovu odborníků se silnými řemeslnými základy, kteří jsou schopni své práce vystavět na osobitém sdělení, podpořeném znalostí jednotlivých tvůrčích oborů: kamery, režie, scenáristiky, střihu, zvuku, vizuálních efektů a produkce.

Jak vypadá ateliér? Kterou specializaci zvolit? Stále přemýšlíš? Rozhodování si můžeš  zkrátit sledováním filmů našich studentů i třeba se i zaposlouchat do názorů našich pedagogů a studentů.

Těšíme se na tvoji návštěvu na Dni otevřených dveří v sobotu 10. února 2024 v časech 10.00; 12.00; 14.00.

Po přednáškách bude vždy následovat prohlídka všech prostor ateliéru a rozdělení zájemců na specializace (celkem 6). Za každou specializaci bude přítomen zástupce, aby zodpověděl zacílené otázky. Během celého dne bude probíhat projekce studentských a absolventských filmů. Ukážeme vám  také nové prostory pro praktickou výuku, multimediální studio Fénix (budova U61, adresa Antonínova 4379 ).

Přijímací řízení

Bakalářské studium

Podání přihlášky je podmínkou přijímacího řízení. Termín podání přihlášek pro akad. rok 2023/2024 pro studijní program Teorie a praxe audiovizuální tvorby (specializace: Kamera, Produkce, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Vizuální efekty, Zvuková skladba) je  v době  od 1. 9. 2022 do 30. 11. 2022.

Před podáním přihlášky si nejdříve prostudujte směrnici k přijímacímu řízení, kde najdete důležité informace k zadání a termíny k přijímacímu řízení (příslušnou směrnici a dodatek k ní [SD 01.2023 ] naleznete na Úřední desce FMK v sekci Směrnice děkana).

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY / Kolik mám času?

Pro studijní program Teorie a praxe audiovizuální tvorby (specializace: Kamera, Produkce, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Vizuální efekty, Zvuková skladba) proběhnou přijímací zkoušky dne 8.1.2024 (1. kolo – talentová zkouška) a od 17.1. 2023 do 19.1.2023 (2. kolo).

Více informací zde: https://fmk.utb.cz/studium/prijimaci-rizeni/bakalarske-studium/

V případě jakýchkoliv nejasností nás můžete kontaktovat na adrese studium@fmk.utb.cz a telefonicky na 576 034 208.

Magisterské studium

Podání přihlášky je podmínkou přijímacího řízení. Termín podání přihlášek pro akad. rok 2024/2025 pro studijní program Teorie a praxe audiovizuální tvorby (specializace: Kamera, Produkce, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Zvuková skladba) je do  31. března 2024.

Před podáním přihlášky si nejdříve prostudujte směrnici k přijímacímu řízení, kde najdete důležité informace a termíny k přijímacímu řízení (příslušnou směrnici [SD/16/2023] naleznete na Úřední desce FMK v sekci Směrnice děkana).

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY / Kolik mám času?

Pro studijní program Teorie a praxe audiovizuální tvorby (specializace: Kamera, Produkce, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Zvuková skladba) proběhne přijímací zkouška 19. červena 2024.

Termín pro dodání obrazových a písemných materiálů: 10. červen 2024

 Více informací zde: https://fmk.utb.cz/studium/prijimaci-rizeni/magisterske-studium/

V případě jakýchkoliv nejasností nás můžete kontaktovat na adrese studium@fmk.utb.cz a telefonicky na 576 034 208.

Vyberte si studium Audiovize ve Zlíně!

Fakulty a součásti

Zavřít