Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ateliér Design oděvu

Chci studovat Design oděvu

Ateliér Design oděvu na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně nabízí uchazečům možnost bakalářského, magisterského a doktorského studijního programu.

V průběhu celého akademického roku si mohou uchazeči v případě zájmu o studium rezervovat odborné konzultace s interními pedagogy ateliéru Design oděvu na emailové adrese odev@fmk.utb.cz.

Odborné konzultace v oblasti oděvního designu vede doc. MgA. Kristýna Petříčková, Ph.D. a Mgr. art. Pavel Brejcha. Portfolio zaměřené na studijní kresby a malířské práce, či jinak výtvarně zaměřené práce, je možné zkonzultovat s doc. Mgr. Ivanem Titorem. Maximální časová dotace u jednotlivého pedagoga je 45 minut. Konzultace probíhá distanční formou prostřednictvím aplikace MS Teams. Následně zájemce obdrží emailem potvrzení o rezervaci s bližšími informacemi.

Uchazeč si pro konzultaci zajišťuje přístup k aplikaci MS Teams. Doporučujeme připravit si portfolio ve formátu prezentace vytvořené v programu Powerpoint. Doporučujeme velikost souboru do 15 MB.

Přijímací řízení

Termín podání přihlášky bakalářského studijního programu pro akademický rok 2021/2022 probíhal do 30. 11. 2020.
Termín podání přihlášky magisterského studijního programu pro akademický rok 2021/2022 je do 31. 3. 2021.
Přihlášky magisterského studijního programu je možné podávat elektronickou formou od 1. 1. 2021.

Podrobnosti k podání přihlášky a k přijímacímu řízení jsou obsaženy ve „Směrnici děkana SD2020.10“, kterou lze nalézt zde.

Fakulty a součásti

Zavřít