Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ateliér Design oděvu

Chci studovat Design oděvu

Ateliér Design oděvu na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně nabízí uchazečům možnost bakalářského, magisterského a doktorského studijního programu.

Den otevřených dveří

Termín: 10. 11. 2023, 09:00 – 17:00 hod                                                                                                                                                 Více informací na:  https://fmk.utb.cz/aktuality-akce/den-otevrenych-dveri-fmk-2023-2/

V průběhu celého akademického roku si mohou uchazeči v případě zájmu o studium rezervovat odborné konzultace s interními pedagogy ateliéru Design oděvu na emailové adrese odev@fmk.utb.cz.

Odborné konzultace v oblasti oděvního designu vede doc. MgA. Kristýna Petříčková, Ph.D. a MgA. Lenka Mičolová. Portfolio zaměřené na studijní kresby a malířské práce, či jinak výtvarně zaměřené práce, je možné zkonzultovat s doc. Mgr. Ivanem Titorem. Maximální časová dotace u jednotlivého pedagoga je 45 minut. Konzultace probíhá prezenční nebo distanční formou (prostřednictvím aplikace MS Teams). Následně zájemce obdrží emailem potvrzení o rezervaci s bližšími informacemi.

Uchazeč si pro distanční formu konzultace zajišťuje přístup k aplikaci MS Teams. Doporučujeme připravit si portfolio ve formátu prezentace vytvořené v programu Powerpoint. Doporučujeme velikost souboru do 15 MB.

Přijímací řízení

Termín podání přihlášky bakalářského studijního programu pro akademický rok 2024/2025 probíhá od 1. 9. do 30. 11. 2023.
Termín podání přihlášky magisterského studijního programu pro akademický rok 2024/2025 probíhá od 1. 1. – 31. 3. 2024.

Podrobnosti k podání přihlášky a k přijímacímu řízení naleznete zde: https://fmk.utb.cz/mdocs-posts/smernice-dekana-sd2021-15/

Fakulty a součásti

Zavřít