Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Kontakty

Kontakty

Vedoucí ateliéru

Mgr. Lukáš Gregor, Ph.D.

odborný asistent TEL:+420 576 034 404 Mobil:+420 775 709 890 E-mail: gregor@utb.cz Kancelář:U42/151

Sekretariát

Asistentka vedoucího ateliéru Animovaná tvorba TEL:+420 576 034 254 Mobil:+420 733 690 837 E-mail: animace@fmk.utb.cz Kancelář:U42/251

Interní pedagogové

Mgr. Lukáš Gregor, Ph.D.

odborný asistent TEL:+420 576 034 404 Mobil:+420 775 709 890 E-mail: gregor@utb.cz Kancelář:U42/151

MgA. Eliška Chytková

TEL:+420 576 034 240 E-mail: chytkova@utb.cz Kancelář:U42/154

MgA. Martin Kotík

TEL:+420 576 034 240 E-mail: kotik@utb.cz Kancelář:U42/154

MgA. Martin Kukal

asistent TEL:+420 576 034 240 E-mail: kukal@utb.cz Kancelář:U42/154

prof. akad. mal. Ondrej Slivka, ArtD.

profesor TEL:+420 576 034 240 E-mail: slivka@utb.cz Kancelář:U42/154

doc. akad. mal. Michal Zeman

docent TEL:+420 576 034 240 E-mail: mzeman@utb.cz Kancelář:U42/154

Externí pedagogové

Fakulty a součásti

Fakulta technologická

Fakulta managementu a ekonomiky

Fakulta multimediálních komunikací

Fakulta aplikované informatiky

Fakulta humanitních studií

Fakulta logistiky a krizového řízení

Součásti

Univerzitní institut

Knihovna

Koleje a menza

Zavřít
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně