Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ateliér Design obuvi

O ateliéru

Zlín symbolizuje bota a právě zde je situován Ateliér Designu obuvi, který navazuje na stoletou regionální obuvnickou tradici. Studium v ateliéru Design obuvi je zaměřeno na získávání znalostí z oblasti designu obuvi a galanterie i výtvarného rozhledu, rozvinutí individuálních tvůrčích postupů a na úzkou spolupráci s praxí. Koncepce výuky následuje baťovsko-kovářovskou tradici zlínské Školy umění. Pochopení přání zákazníka, porozumění požadavkům chodidla, znalost aktuálních trendů, ale také technologicko-výrobních postupů umožňuje studentům pokračovat a šířit baťovskou tradici u nás i v zahraničí. Přidanou hodnotou je podpora a pomoc lokálních obuvnických expertů v širokém spektru záběru od historie až k posledním technologickým trendům. Studenti mají možnost se zúčastnit řady výstav, přehlídek, soutěží a veletrhů, tato prezentace může být velice nápomocná při následném vývoji tvorby. Výhodou je získání potřebných a velmi cenných kontaktů z praxe v rámci studia, které přinášejí neocenitelnou pomoc při nalezení budoucího uplatnění.

Fakulty a součásti

Zavřít