Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ateliér Design obuvi

O ateliéru

Studium v ateliéru Design obuvi je zaměřeno na získávání znalostí a výtvarného rozhledu v oboru, rozvinutí tvůrčích postupů při navrhování, na úzkou spolupráci
s průmyslovou výrobou a v neposlední řadě na profesionální kompletaci díla. Koncepce výuky následuje baťovsko-kovářovskou tradici zlínské Školy umění. Pochopení přání zákazníka, porozumění požadavkům chodidla, znalost aktuálních módních trendů, ale také technologicko-výrobních postupů umožňuje studentům pokračovat a šířit baťovskou tradici u nás i v zahraničí.

Fakulty a součásti

Zavřít