Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ateliér Sklo

O ateliéru Sklo

Fascinace jedním z nejstarších materiálů na zemi, objevování jeho možností a překonávání hranic jeho zpracování… to je ateliér Sklo, kde mají studenti možnost tvořit nejen v oblasti designu, ale i na poli volného umění.

V ateliéru Sklo bereme každého studenta jako osobnost a tak k němu i přistupujeme. Chceme ho poznat, abychom podpořili jeho originalitu a jedinečnost, aby zaujal nejen designérskou firmu, ale i například kurátora, který mu připraví výstavu.

design skla

Chceme, aby studenty sklo bavilo, a možná právě tím se od ostatních ateliérů skla nejvíc lišíme. Prosazujeme individualitu, spontánnost, originalitu řešení a co nejširší zpracování skla, i v kombinaci s jinými materiály. Neklademe důraz na předchozí znalost oboru, tzn. absolvování umělecké střední školy. Naopak nás velice těší zájem studentů jiných škol, které ve výuce materiál sklo nemají. Takoví studenti jsou ve většině případů naprosto svobodní a spontánní. Nemají v sobě bariéry, které jim nastavuje takový materiál – nebojí se.

Chceme, aby student  získal celkový přehled o problematice sklářské tvorby, sklářského designu a současného umění, formou zadávání konkrétních specificky zaměřených projektů. V některých případech studentům úkoly „šijeme na míru“ a to proto, abychom podpořili jejich kreativitu a aby jako absolventi byli schopni materiál sklo progresivním způsobem využívat v kontextu současného umění a designu.

Naši studenti si během studia vyzkouší přípravu vlastních výstav designu a volného umění nejen u nás, ale i v zahraničí. Naučí se prakticky připravit svoji práci, PR, fotodokumentaci, prezentaci na webové stránky a naváží spolupráci se sklářskými firmami, které budou následně produkovat jejich design. Naším cílem je studenty připravit na konkurenční prostředí, které hledá nejen schopné designéry ale i talentované umělce.

Dění na ateliéru sledujte na našem Facebooku a Instagramu.

Fakulty a součásti

Zavřít