Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ateliér Fotografie

O ateliéru Fotografie

Ateliér Fotografie se v bakalářském programu zaměřuje především na oblast reklamní fotografie. Klade především důraz na profesionální zvládnutí digitální a okrajově i klasické analogové fotografické techniky. Ateliér Fotografie se zaměřuje na rozvoj kreativního řešení aplikované fotografie a nevyhýbá se volně zaměřeným klauzurním projektům. Součástí bakalářského studia jsou rovněž zadání z oblasti módní fotografie v úzké spolupráci se studenty ateliéru Design oděvu a rovněž projekty realizované v úzké spolupráci s ateliérem Grafický design. Studium je zaměřeno na digitální technologii a následnou postprodukci. Bakalářské studium vychovává profesionály v oboru reklamní fotografie, kteří jsou schopni přistoupit ke každému zadání s technickou precizností a zároveň ho řešit inovativním způsobem.

Průběh bakalářského studia

Studenti se během studia seznámí s hlavními žánry fotografie, jako jsou reportáž, portrét, akt, módní fotografie, fotografie jídla, zátiší, produktová fotografie skla a porcelánu a architektura. Studenti se osvojí práci s celou širokou škálou fotografické světelné techniky. Na začátku prvního ročníku studenti pracují s klasickou černobílou analogovou technologií a velkoformátovou kamerou. Jakmile jim tato klasická technologie pomůže pečlivě vnímat světlo a jeho tvořivou modelaci, přecházejí studenti v letním semestru ke špičkové digitální technice firem Canon nebo Hasselblad.

Pro práci na školních zadáních, ale i na vlastních projektech, jim jsou k dispozici dva profesionálně vybavené ateliéry a pro vystavování vlastních souborů a klauzurních prací je tu studentská galerie Photogether. Pro postprodukci jsou k dispozici tři pracoviště vybavená počítači Apple iMac. Studentům se věnuje tým pedagogů složený ze špičkových odborníků fotografické praxe, kteří jim předávají své znalosti a zároveň vytváří na ateliéru tvořivé a rodinné prostředí, kam studenti rádi chodí.

Důležitou částí studia je spolupráce s praxí i s dalšími obory FMK na společných projektech, kde si studenti vyzkouší, jak fungují kreativní týmy například v reklamních agenturách. Díky mezioborové spolupráci naváží kontakty přínosné i do budoucna.

Naši studenti se v posledních letech zapojují i do dalších aktivit, například bratislavského OFF festivalu nebo Uničovského fotofestivalu UFF. Studenti AF také svoje práce prezentovali na výstavě Šťastný stesk na prestižním fotografickém festivalu Měsíc fotografie 2022 v Bratislavě. Módní fotografie studentů bylo možné nedávno vidět rovněž na Designbloku 2023 v rámci nejnovějšího projektu No Man’s Land. Projekt vznikl v úzké spolupráci s ateliérem Design oděvu. V současné době studenti připravili svoje fotografie také pro výstavu Boundary II / Hranice II pro galerii Rondo Sztuki v Polsku. Fotografický projekt vznikl ve spolupráci s ASP Katowice.  Dění na našem ateliéru můžete průběžně sledovat na našem ateliérovém Facebooku anebo na stránkách https://showcase.fmk.utb.cz/

Průběh magisterského studia

V nově akreditovaném magisterském studiu si studenti rozšíří svoje vnímání o nové přístupy a experimenty na poli fotografického média a volné umělecké tvorby. Hlavním záměrem studia je směřování studenta samostatně hledat originální přístupy ve fotografické tvorbě a postupně formovat individuální autorské strategie v oblasti fotografického média. Důležitou součástí magisterského programu je proto vytvoření prostoru pro individuální umělecký rozvoj jednotlivých studentů, a to včetně praktického a teoretického zázemí. V průběhu studia se studenti seznamují se současnými tendencemi a teorií vizuálního umění a fotografie. Absolvováním předmětů jako je Rozhraní fotografického média a Současné tendence ve fotografii si studenti rozšíří poznatky o nejnovějším stavu fotografického média. Absolventi magisterského studia ateliéru Fotografie jsou schopni kreativně a originálně reagovat na zadané téma nebo vytvářet vlastní projekt. Studenti dokáží experimentovat a inovativně rozvíjet svoje schopnosti v práci s fotografickým médiem. Výsledky práce tohoto směrování lze vidět na www.arf.works

Na jaké předměty se můžete těšit?
Ateliér současné fotografie
Současné tendence ve fotografii
Rozhraní fotografického média
Autorské fotografické publikace
Workshopy
Autorská publikace
Autorská výstava
Historické fotografické techniky

Čím budete a kde najdete po studiu uplatnění?
Freelance fotograf
Umělec pracující s médiem fotografie
Obrazový editor v nakladatelství nebo časopisech
Pedagog či lektor fotografie
Člen tvůrčího týmu v kulturních institucích
Fotograf/fotoreportér v médiích, společenských a lifestyle časopisech
Fotograf pracující pro kreativním oddělení reklamních agentur a mediálních agentur

Fakulty a součásti

Zavřít