Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Kabinet teoretických studií

Státní závěrečné zkoušky

Okruhy otázek ke SZZ pro bakalářské studium ak. rok 2018/2019

Dějiny vizuální kultury

1. Umění starověkého Egypta.
2. Umění Mezopotámie a egejské oblasti.
3. Řecké antické umění.
4. Římské antické umění.
5. Raně křesťanské a byzantské umění.
6. Předrománské a románské umění v evropských a českých zemích.
7. Gotické umění v evropských a českých zemích.
8. Renesanční umění v evropských zemích.
9. Renesanční umění v českých zemích.
10. Baroko a rokoko v evropských zemích.
11. Baroko a rokoko v českých zemích.
12. Klasicismus ve světě a v českých zemích.
13. Romantismus a realismus v evropských a českých zemích.
14. Architektura 2. poloviny 19. století v evropských a českých zemích.
15. Malířství 2. poloviny 19. století v evropských a českých zemích.
16. Sochařství 2. poloviny 19. století v evropských a českých zemích.
17. Světová architektura a užité umění 1. poloviny 20. století.
18. Česká architektura a užité umění 1. poloviny 20. století.
19. Světové a české malířství 1. poloviny 20. století.
20. Světové a české sochařství 1. poloviny 20. století.
21. Světová architektura 2. poloviny 20. století a 21. století
22. Česká architektura 2. poloviny 20. století a 21. století
23. Světové malířství, sochařství a další umělecké projevy v rámci vizuálního umění 2. poloviny 20. století.
24. České malířství, sochařství a další umělecké projevy v rámci vizuálního umění 1948-1989
25. České malířství, sochařství a další umělecké projevy v rámci vizuálního umění 1989 – dosud

Harmonogram

Státní závěrečné zkoušky – Kabinet teoretických studií
Dějiny vizuální kultury – bakalářský stupeň
Místo konání: U42/256
Pondělí 27. 5. 2019
nástup na přípravuzkouškaateliérosobní číslo
8:008:15ADSK16021
8:158:30ADSK16023
8:308:45APTK15061
8:459:00APTK15064
9:009:15APTK16067
9:159:30APTK16069
9:309:45APTK16070
9:4510:00APTK16072
10:0010:15APTK16074
10:1510:30APTK16075
10:3010:45APTK16076
10:4511:00APDK16078
11:0011:15APDK16079
11:1511:30APDK16080
11:3011:45APDK16081
12:0013:00přestávka
13:0013:15APDK16084
13:1513:30APDK15057
13:3013:45APDK15059
13:4514:00ARFK16090
14:0014:15ARFK16092
14:1514:30ARFK15074
14:3014:45ARFK16095
14:4515:00ARFK16096
15:0015:15ARFK16099
15:1515:30ARFK16101
15:3015:45ARFK15082
16:00 – 16:30Závěrečná porada komise,

vyhlášení výsledků SZZ

Úterý 28. 5. 2019
nástup na přípravuzkouškaateliérosobní číslo
8:008:15AGDK16039
8:158:30AGDK14008
8:308:45AGDK16041
8:459:00AGDK16042
9:009:15AGDK16045
9:159:30AGDK16046
9:309:45AGDK16048
9:4510:00AGDK16050
10:0010:15ADEK16051
10:1510:30ADEK16055
10:3010:45ADEK15087
10:4511:00ADEK16056
11:0011:15ADEK16061
11:1511:30ADEK16064
11:4513:00přestávka
13:0013:15AODK16011
13:1513:30AODK16014
13:3013:45AODK16017
14:00 – 14:30Závěrečná porada komise,

vyhlášení výsledků SZZ

Středa 29. 5. 2019
nástup na přípravuzkouškaateliérosobní číslo
8:008:15AOBK16001
8:158:30AOBK16003
8:308:45AOBK16004
8:459:00AOBK16005
9:009:15AOBK16006
9:159:30AODK16012
9:309:45ADDK15001
9:4510:00ADDK16026
10:0010:15ADDK16030
10:1510:30ADDK16031
10:3010:45ADDK16032
10:4511:00ADDK16034
11:0011:15ADDK16036
11:1511:30ADDK15006
11:3011:45ADDK14084
11:4512:00ADDK15010
12:15 – 12:45Závěrečná porada komise,

vyhlášení výsledků SZZ

Student se dostaví ke Státní závěrečné zkoušce 15 min. před uvedenou dobou, vylosuje si otázku a připraví se na zkoušku, která začne v uvedený čas. Nedostavení se včas k vylosování otázky  je kvalifikováno jako nedostavení se ke zkoušce = hodnocení – F – nedostatečně.

 

 

Zavřít

Fakulty a součásti