Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ateliér Průmyslový design

Chci studovat Průmyslový design

Chcete studovat Průmyslový design?

Konzultace: Uchazeči o studium v ateliéru Průmyslový design mohou elektronicky zasílat portfolia svých prací ve formátu PDF (max. velikost 8 MB) na e-mailovou adresu: apd.zlin@gmail.com.
(Z technických důvodů prosím neposílejte soubory větší než 8 MB, ani prostřednictvím nejrůznějších uložišť.)
V prezentace je potřeba uvést i Vaše jméno a kontaktní telefon, prostřednictvím kterého Vás naši pedagogové budou v nejbližší době kontaktovat a konzultovat s Vámi.

Stručná charakteristika dvoukolového přijímacího řízení

V prvním kole se hodnotí domácí práce uchazeče včetně domácího úkolu. Domácí práce by měly obsahovat především práce z oblasti průmyslového a produktového designu, např. návrhy nábytku, elektrospotřebičů, strojů, dopravních prostředků apod.

Podle kvality domácích prací se vybírají postupující do druhého kola, které je třídenní. Uchazeči nejprve absolvují stručný test z dějin výtvarného umění včetně otázek z oblasti průmyslového designu. Následují celkem tři tvůrčí úkoly, zaměřené na designérskou kresbu, prostorovou představivost a designérské myšlení.

Na každý úkol mají uchazeči 4 hodiny. Důležitou součástí přijímacího řízení je pohovor s uchazečem, kdy zjišťujeme nejen jeho zaujetí pro obor, ale i znalosti z oblasti průmyslového designu a všeobecný kulturní přehled.

Podrobné informace o přijímacím řízení na ateliér Průmyslový design najdete ve směrnicích k přijímacímu řízení.

Pojďte studovat Průmyslový design do Zlína! Dění na ateliéru můžete sledovat na našem Facebooku.

Fakulty a součásti

Zavřít