Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ateliér Průmyslový design

Chci studovat Průmyslový design

Chcete studovat Průmyslový design?

Konzultace: Uchazeči o studium v ateliéru Průmyslový design mohou elektronicky zasílat portfolia svých prací ve formátu PDF (max. velikost 8 MB) na e-mailovou adresu: apd.zlin@gmail.com.
(Z technických důvodů prosím neposílejte soubory větší než 8 MB, ani prostřednictvím nejrůznějších uložišť.)
V prezentace je potřeba uvést i Vaše jméno a kontaktní telefon, prostřednictvím kterého Vás naši pedagogové budou v nejbližší době kontaktovat a konzultovat s Vámi.

Stručná charakteristika dvoukolového přijímacího řízení

V prvním kole se hodnotí domácí práce uchazeče včetně domácího úkolu. Domácí práce by měly obsahovat především práce z oblasti průmyslového a produktového designu, např. návrhy nábytku, elektrospotřebičů, strojů, dopravních prostředků apod.

Seznam požadovaných domácích prací pro první kolo přijímacího řízení na ateliér Průmyslový design:

  1. Navrhněte polohovatelnou stolní lampu. Návrh zpracujte libovolnou technikou.
  2. Předložte designérské kresby interiérové židle v počtu min. 5 kusů.
  3. Předložte studijní kresby (portrétní kresba, figurální kresba, kresba interiéru, kresba zátiší apod.), provedené uhlem nebo tužkou v počtu min. 10 kusů.
  4. Předložte portfolio vlastních návrhů a realizací z oblastí průmyslového a produktového designu.

Práce podle bodů 1 až 4 musí být řádně adjustovány, označeny jménem a prezentovány v originálu nebo v kopii (min. formát A4). Práce uložené na datových nosičích (CD/DVD, USB flash disk apod.) nebudou akceptovány.

Podle kvality domácích prací se vybírají postupující do druhého kola, které je třídenní. Uchazeči nejprve absolvují stručný test z dějin výtvarného umění včetně otázek z oblasti průmyslového designu. Následují celkem tři tvůrčí úkoly, zaměřené na designérskou kresbu, prostorovou představivost a designérské myšlení.

Na každý úkol mají uchazeči 4 hodiny. Důležitou součástí přijímacího řízení je pohovor s uchazečem, kdy zjišťujeme nejen jeho zaujetí pro obor, ale i znalosti z oblasti průmyslového designu a všeobecný kulturní přehled.

Podrobné informace o přijímacím řízení na ateliér Průmyslový design najdete ve směrnicích k přijímacímu řízení.

Pojďte studovat Průmyslový design do Zlína! Dění na ateliéru můžete sledovat na našem Facebooku.

Fakulty a součásti

Zavřít