Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ateliér Tvorba prostoru

Chci studovat Tvorbu prostoru

Přijímací řízení na Tvorbu prostoru

Chcete studovat tvorbu prostoru ve Zlíně? Přijímací řízení má našem ateliéru dvě kola:

První kolo přijímacího řízení, nebo také talentová zkouška, probíhá bez přítomnosti uchazeče, na základě prací zaslaných předem na adresu FMK. Zkušební komise během prvního kola zhodnotí tvůrčí potenciál uchazeče, který chce studovat tvorbu prostoru, kreativní stránku jeho talentu, schopnosti osobitého myšlení a zvládnutí vyjadřovacích prostředků typických pro ateliér Tvorba prostoru.

Vyžadované portfolio zaslané předem musí obsahovat 20-25 listů ve formátu A3 – perspektivní kresby reálného prostoru v interiéru a exteriéru, studijní kresby figury, interiérového prvku nebo detailu a volný výběr vlastní tvorby, jako důkaz všestranné kreativity a zručnosti. Zároveň můžete portfolio doplnit svou vlastní zájmovou či profesní tvorbu, tedy vizualizacemi, modely, výrobky, atd.

Pokud uchazeč uspěje v prvním kole přijímacího řízení, postupuje do druhého kola.

Druhé kolo přijímacího řízení je nejčastěji dvoudenní a skládá se ze dvou částí:

  • písemná zkouška – zkoumá všeobecný přehled v oblasti vizuální kultury a znalosti ve specializaci Tvorba prostoru.
  • tvůrčí zkouška – během ní uchazeč vypracovává úkoly související s tvorbou prostoru zadané zkušební komisí.
  • ústní zkouška – tady komise zjišťuje motivaci uchazeče, hloubku jeho zájmu o tvorbu prostoru a všeobecný rozhled.

Podrobné informace o přijímacím řízení na ateliér Tvorba prostoru najdete ve směrnicích k přijímacímu řízení.

Sledujte dění na ateliéru prostřednictvím Facebooku a Instagramu.

Fakulty a součásti

Zavřít