Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ateliér Arts Management

Státní závěrečné zkoušky

Témata diplomových prací

 • Site-specific art v českém aktuálním umění
 • Postkonceptuální přesahy v českém aktuálním umění
 • Dokumentace performativního umění
 • Problematika kolektivních výstav a jejich zprostředkování v kontextu nových komunikačních a participativních strategií. + Případová studie
 • Krajina: proměna tradičního tématu v českém aktuálním umění
 • Místo: aktuální umění veřejného prostoru
 • Tradiční řemeslné techniky a jejich přenos do současné designerské tvorby a výroby
 • Tradice a udržitelnost, aktuální tendence udržitelných přístupů v designu
 • Prezentační platformy designu. Specifika prezentace designu v českém/evropském prostředí + případová studie
 • Strategie prezentace současného umění a designu v českém / evropském kontextu
 • Česká nezávislá galerijní scéna, živá kultura a živé umění
 • Galerie v online prostředí
 • Snadná cesta k umění: nové formy galerijní animace a zprostředkování umění
 • Aktivní role diváka: České aktuální participativní umění.
 • Design jako forma inovace
 • Proměna business modelu firmy podnikající v kulturních průmyslech Případová studie (firma XY)
 • Proměna business modelu firmy podnikající v kreativních průmyslech Případová studie (firma XY)
 • Vlastní téma

Zásady pro vypracování diplomové práce

 • Diplomová práce je složená z teoretické části a projektu. Metodicky se jedná o umělecký výzkum.
 • Teoretická část má rozsah minimálně 50 normostran textu + obrazové přílohy (vazba ve standardu UTB). Obsahuje rešerše a kontext tématu. Projekt se předkládá fyzicky, nebo v návrhu a popisu praktického řešení.
 • Je požadována konzultace a docházka min. 80% možného času, potvrzené konzultace s externími odborníky min. 3x, vedené v dokladové části.

Ústní zkouška SZZ se skládá z okruhů otázek následujících okruhů:

Dějiny vizuální kultury

 • Interpretace uměleckého díla
 • Současné umění
 • Současné tendence designu

Produkce a management v oblasti kultu

 • Produkce v kulturních a  kreativních odvětvích
 • Management umění
 • Dotační management
 • Autorské právo
 • Marketing kultury

 Umění a společnost

 • Umění a společnost
 • Estetika pro kulturní management
 • Kulturní politika a sociokulturní prostředí
 • Dějiny modernity
 • Vizuální komunikace v prostředí uměleckého provozu

Fakulty a součásti

Zavřít