Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ateliér Arts Management

Státní závěrečné zkoušky

Harmonogram SZZ ateliér Arts Management

Dne 14. 06. 2021 – místo konání: U44/109
Číslo studentaPřípravaObhajoba DPPředměty SZZ
1K195338:35 – 9:009:00 – 9:359:35 – 10:00
2K195289:35 – 10:0010:00 – 10:3510:35 – 11:00
3K1953210:35 – 11:00 —11:00 – 11:25
Vyhlášení výsledků 11:30 hodin.

Témata diplomových prací

 • Site-specific art v českém výtvarném umění 1990–2020
 • Postkonceptuální přesahy v českém sochařství a instalaci
 • Dokumentace performativního umění
 • Zlínský salon: problematika kolektivních výstav a jejich zprostředkování v kontextu nových komunikačních a participativních strategií.
 • Krajina: proměna tradičního tématu v českém umění 1990–2020
 • Místo: umění veřejného prostoru
 • Tradiční řemeslné techniky a jejich přenos do současné designerské tvorby a výroby
 • Tradice a udržitelnost, aktuální tendence udržitelných přístupů v designu
 • Význam neziskových galerií pro design
 • Specifika prezentace designu v našem prostředí
 • Prezentační platformy designu
 • Strategie prezentace současného umění a designu
 • Česká nezávislá galerijní scéna věnující se prezentaci současného umění
 • Galerie v online prostředí
 • Snadná cesta k umění: nové formy galerijní animace a zprostředkování umění
 • Aktivní role diváka: České participativní umění 1990–2020
 • Financování kultury ve Zlíně
 • Design jako forma inovace. Případová studie firmy XY.
 • Proměna business modelu firmy podnikající v kulturních průmyslech. Případová studie (firma XY)
 • Proměna business modelu firmy podnikající v kreativních průmyslech. Případová studie (firma XY)
 • Interní a externí komunikace Centra kreativních průmyslů UPPER
 • Podpora společenských a humanitních věd a umění formou aplikovaného výzkumu. Případová studie.
 • Vlastní téma

Zásady pro vypracování diplomové práce

 • Diplomová práce o rozsahu minimálně 80 normostran textu + obrazové přílohy (vazba ve standardu UTB).
 • Diplomová práce je složená z teoretické a praktické části – rešerší a kontextu tématu a návrhu praktického řešení.
 • Je požadována konzultace a docházka min. 80% možného času, potvrzené konzultace s externími odborníky min. 3x, vedené v dokladové části.

Ústní zkouška SZZ se skládá z okruhů otázek následujících okruhů:

Dějiny vizuální kultury

 • Interpretace uměleckého díla
 • Současné umění
 • Současné tendence designu

Produkce a management v oblasti kultu

 • Produkce v kulturních a  kreativních odvětvích
 • Management umění
 • Dotační management
 • Autorské právo
 • Marketing kultury

 Umění a společnost

 • Umění a společnost
 • Estetika pro kulturní management
 • Kulturní politika a sociokulturní prostředí
 • Dějiny modernity
 • Vizuální komunikace v prostředí uměleckého provozu

Fakulty a součásti

Zavřít