Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ateliér Arts Management

Státní závěrečné zkoušky

Témata diplomových prací

 • Site-specific art v českém výtvarném umění 1990–2020
 • Postkonceptuální přesahy v českém sochařství a instalaci
 • Dokumentace performativního umění
 • Zlínský salon: problematika kolektivních výstav a jejich zprostředkování v kontextu nových komunikačních a participativních strategií.
 • Krajina: proměna tradičního tématu v českém umění 1990–2020
 • Místo: umění veřejného prostoru
 • Tradiční řemeslné techniky a jejich přenos do současné designerské tvorby a výroby
 • Tradice a udržitelnost, aktuální tendence udržitelných přístupů v designu
 • Význam neziskových galerií pro design
 • Specifika prezentace designu v našem prostředí
 • Prezentační platformy designu
 • Strategie prezentace současného umění a designu
 • Česká nezávislá galerijní scéna věnující se prezentaci současného umění
 • Galerie v online prostředí
 • Snadná cesta k umění: nové formy galerijní animace a zprostředkování umění
 • Aktivní role diváka: České participativní umění 1990–2020
 • Financování kultury ve Zlíně
 • Design jako forma inovace. Případová studie firmy XY.
 • Proměna business modelu firmy podnikající v kulturních průmyslech. Případová studie (firma XY)
 • Proměna business modelu firmy podnikající v kreativních průmyslech. Případová studie (firma XY)
 • Interní a externí komunikace Centra kreativních průmyslů UPPER
 • Podpora společenských a humanitních věd a umění formou aplikovaného výzkumu. Případová studie.
 • Vlastní téma

Fakulty a součásti

Zavřít