Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ateliér Digitální design

O ateliéru

Web, UI / UX design, visual design, motion – tvoříme design pro interaktivní digitální média

Dobrá použitelnost uživatelských rozhraní je pro nás stejně důležitá, jako vysoká estetická úroveň a vizuální atraktivita. Navrhujeme řešení s ohledem na uživatele, ale hledáme i hranice možností nového média v podobě odvážných nápadů a vizí. Nové přístupy a technologie přijímáme otevřeně a se zájmem, zároveň však se snahou rozeznat principy od pomíjivých trendů.

Prohlédněte si práce studentů na digitalnidesign.cz
Sledujte nás na Facebooku
Sledujte nás na Instagramu
Sledujte nás na Vimeu

Cíle / zaměření studia

Cílem studia v bakalářském stupni je seznámit se s celou šíří a komplexitou designu digitálních médií. Postupně, na mnoha tvůrčích zadáních, se učíme chápat a osvojovat si principy, pravidla a zákonitosti tvorby funkčních řešení. Studenti tak získají nejen představu o požadavcích na profesi digitálního designera, ale i o svém možném profesním směřování a dalším rozvoji.

Studium v magisterském stupni je pak zaměřeno vedle rozvoje kreativních schopností především na prohlubování individuálně zvolených dovedností. Klademe také důraz na rozvíjení kompetencí jako komunikace a prezentace, analytické myšlení, sebeřízení a timemanagement, spolupráce a řízení projektu, které jsou podmínkou pro prosazení se ve velké domácí i globální konkurenci.

Uplatnění

Naši absolventi nacházejí uplatnění v kreativních týmech významných digitálních a reklamních agentur (Madeo, STRV, Brain One, …). Další se uplatní jako odborníci na UI/UX design, web design, informační architekturu či interakční design ve společnostech vyvíjejících digitální produkty – nejen v ČR, ale i v zahraničí. Řada absolventů působí jako designeři na volné noze nebo zakládají vlastní grafická studia.

 

Fakulty a součásti

Zavřít