Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ateliér Digitální design

O ateliéru Digitální design

Vítejte na ateliéru Digitální design. Web, UI / UX design, visual design, motion – tady tvoříme design pro interaktivní digitální média.

Dobrá použitelnost uživatelských rozhraní je pro nás v ateliéru Digitální design stejně důležitá, jako vysoká estetická úroveň a vizuální atraktivita. Navrhujeme řešení s ohledem na uživatele, ale hledáme i hranice možností nového média v podobě odvážných nápadů a vizí. Nové přístupy a technologie přijímáme otevřeně a se zájmem, zároveň však se snahou rozeznat principy od pomíjivých trendů.

Prohlédněte si práce studentů ateliéru Digitální design

Aktuální práce najdete na showcase.fmk.utb.cz
Archiv projektů do roku 2021 najdete na webových stránkách digitalnidesign.cz
Sledujte nás na Instagramu
Sledujte nás na Facebooku
Sledujte nás na Youtube
Sledujte nás na Vimeu

Cíle / zaměření studia

Cílem studia v bakalářském stupni je seznámit se s celou šíří a komplexitou designu digitálních médií. Postupně, na mnoha tvůrčích zadáních, se učíme chápat a osvojovat si principy, pravidla a zákonitosti tvorby funkčních řešení. Studenti tak získají nejen představu o požadavcích na profesi digitálního designera, ale i o svém možném profesním směřování a dalším rozvoji.

Studium v magisterském stupni je pak zaměřeno vedle rozvoje kreativních schopností především na prohlubování individuálně zvolených dovedností. Klademe také důraz na rozvíjení kompetencí jako komunikace a prezentace, analytické myšlení, sebeřízení a timemanagement, spolupráce a řízení projektu, které jsou podmínkou pro prosazení se ve velké domácí i globální konkurenci.

Uplatnění

Naši absolventi nacházejí uplatnění v kreativních týmech významných digitálních a reklamních agentur (Madeo, STRV, Brain One, …). Další se uplatní jako odborníci na UI/UX design, web design, informační architekturu či interakční design ve společnostech vyvíjejících digitální produkty – nejen v ČR, ale i v zahraničí. Řada absolventů působí jako designeři na volné noze nebo zakládají vlastní grafická studia.

 

Fakulty a součásti

Zavřít