Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ateliér Animovaná tvorba

Mezinárodní vztahy

Spolupracujeme s několika partnerskými univerzitami, konkrétně pak s jednotlivými ateliéry animace (Estonsko, Norsko, Slovinsko, Velká Británie). Nejužší spolupráce probíhá s Volda University College.

Fakulty a součásti

Zavřít