Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ateliér Animovaná tvorba

Mezinárodní vztahy

Jedním z cílů ateliéru je prezentovat nejen tvorbu svých studentů, ale také informovat o tom, jak se má česká animace vůbec. V neposlední řadě kromě mnoha projekcí funguje také série přednášek o tom, jak animovaný film vzniká či jak se (ve Zlíně) učí.

filmdrstein

V posledních letech zaujala kolekce filmů ateliéru Animovaná tvorba několik prestižních festivalů a institucí. Započala spolupráce s Českými centry, konkrétně spolupráce s Českým centrem Stockholm byla shledána velmi úspěšnou (kromě prezentace výuky animace proběhly workshopy o animaci pro tamní školy). Prezentace proběhly také na velvyslanectví České republiky ve Washingtonu, D. C., pro studenty filmových univerzit v Los Angeles a v Moskvě. Další spolupráce byla navázána s CalArts v Kalifornii a se studii DreamWorks a Pixar.

Spolupracujeme s několika partnerskými univerzitami, nejužší spolupráce probíhá s Volda University College.

Fakulty a součásti

Zavřít