UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Ateliér Design obuvi

Státní závěrečné zkoušky

Témata kvalifikačních prací pro SZZ 2018/2019

Témata bakalářských a diplomových prací pro ateliér Design obuvi pro akademický rok 2018/2019
PUNK
Dřevo jako výjimečný materiál
Fresh Label
Náboženství
Kolekce inspirovaná SpaceX
HEROINE
Erotika: Neodmyslitelný element módy
Organic
Cesty

Tematické okruhy pro přípravu k SZZ v bakalářském studijním programu výtvarná umění na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Ateliér Design obuvi, v akademickém roce 2018/2019
Předmět: Technologie oboru

1. Přehled technologických procesů v obuvnické výrobě
2. Výroba napínacích stélek, opatků a tužinek
3. Výroba podešví, podpatků a ostatních spodkových dílců
4. Způsoby oddělování různých typů materiálů
5. Spojování šitím, šití svršků, úpravy obvodů dílců, úpravy horního obvodového okraje
6. Příprava na tvarování a tvarování
7. Kopyta (rozdělení, značení)8.
8. Obuv lepená
9. Obuv zavalovaná, lisovaná, vstřikovaná
10. Obuv flexiblová
11. Obuv rámová
12. Obuv prošívaná, kolíčkovaná, obracená
13. Výrobní dokumentace
14. Technickoekonomická příprava výroby, plánování

Tematické okruhy pro přípravu k SZZ v magisterském studijním programu výtvarná umění na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, ateliér Design obuvi, v akademickém roce 2018/2019
Předmět: Dějiny obouvání

1. Prehistorická obuv (archeologické nálezy jako důkazy o úrovni pravěkého obouvání – Oregon 10 500 let, Arménie 5 500 let, Ötzi 5 300 let, nálezy v oblasti solných dolů v Halstattu; nepřímé důkazy o úrovni obouvání – keramické nádobky z éry kultury popelnicových polí a doby laténské; archaické postupy činění kůží).
2. Základní typy obouvání ve starověkých civilizacích Přední Asie a Egypta (formy obuvi v Mezopotámii a Egyptě, egyptská pohřební obuv, rituální obuv z hrobky faraona Tutanchamona; důkazy o starověkém obuvnickém a koželužském řemesle).
3. Úroveň řemeslné výroby obuvi v antickém Řecku a Římě (dílny, popis nejznámějších typů obuvi – sandalion, endromís, carbatina, crepida, kóthornos, calceus, caligae, babylonica).
4. Charakteristika typů a tvarů obuvi v období 5. – 10. století (románská obuv z éry Byzantské říše, franské vlivy, rekonstrukce obuvi Slovanů v období Velké Moravy).
5. Vývoj gotické obuvi (souliér à la poulaine, škorně, škrpály, přezůvky „trippen“, punčochové nohavice, střídání barevnosti „mi-parti“).
6. Cechovní sdružení jako garant kvalitní práce (vznik cechů a jejich úloha v rozvoji řemesla; cechovní regule; hierarchie v řemeslné dílně, rozlišení na „novětníky“ a „příštipkáře“, vliv Živnostenského zákona na rozpad cechů). 7. Charakteristika renesanční obuvi (vlivy španělského stylu na českou módu, popis nejznámější typů evropské renesanční obuvi – „le soulier camus“, italské „chopines“, španělský střevíc; úroveň obuvnického řemesla v dané éře).
8. Barokní typy obuvi (mušketýrské holínky, střevíce s mašlemi nebo rozetami, červený podpatek jako atribut nobility). Definice základních znaků rokokové obuvi (tzv. Ludvíkův podpatek, spony a přezky, zdobení, materiály).
9. Lidová obuv a obuv ke kroji (charakteristika nejstarších typů lidové obuvi – dřeváky, krpce, papuče; krojová obuv – holínky, střevíce, brynelky).
10. Dobové proměny obuvi v 19. století (klasicismus; empír; romantismus; druhé rokoko; secese; asymetrie podešve).
11. Vznik obuvnických manufaktur v 19. století, zakládání továren na obuv ve druhé polovině 19. století a na počátku 20. století v Čechách a na Moravě (Budischowský, Popper). Vliv technické revoluce na rozvoj obuvnictví – parní pohon, první šicí a obuvnické stroje.
12. Vznik a vývoj obuvnické firmy Baťa v letech 1894-1945 (zavádění moderních technologií, charakteristika a vývoj kolekce obuvi).
13. Módní proměny v obouvání ve 20. století (charakteristika stylů a módních typů obuvi s přihlédnutím k historickému kontextu, nové syntetické materiály a moderní technologie).

H A R M O N O G R A M  státních  závěrečných zkoušek studentů  ateliéru Designu obuvi v akad. roce 2018/2019
B A K A L Á Ř I
Místo konání: Galerie FMK G18, Univerzitní 5670, Zlín 760 01
Datum konání SZZ: 10. června 2019, sraz všech studentů v 7:30

Technologie oboru (KAOB/SZZTO) – bakaláři
Nástup na přípravuZkouškaos. číslo
7:458:05K16001
8:058:20K16003
8:208:35K16004
8:358:50K16005
8:509:05K16006
9:2010:00p ř e s t á v k a
Obhajoba bakalářská práce (KAOB/SZZBP) – bakaláři
Zkouškaos. číslo
10:00K16001
10:30K16003
11:00K16004
11:30K16005
12:00K16006

Vyhlášení výsledků SZZ studentů Bc. studia se uskuteční přibližně ve 14:00 v Galerii FMK G18 .

H A R M O N O G R A M  státních  závěrečných zkoušek studentů  ateliéru Designu obuvi v akad. roce 2018/2019
M A G I S T Ř I
Místo konání: Galerie FMK G18, Univerzitní 5670, Zlín 760 01
Datum konání SZZ: 11. června 2019, sraz všech studentů v 7:30

Dějiny oboru (KAOB/SZZDO) – magistři
Nástup na přípravuZkouškaos. číslo
7:408:05K17306
8:058:25K17307
8:258:45K17310
8:459:05K16277
9:2510:00p ř e s t á v k a
Obhajoba diplomová práce (KAOB /SZZDP) – magistři
Obhajobaos. číslo
10:00K17306
10:30K17307
11:00K17310
11:30K16277

Vyhlášení výsledků SZZ studentů Mgr. studia se uskuteční přibližně ve 14:00 v Galerii FMK G18.

Student se dostaví ke Státní závěrečné zkoušce 30 minut před uvedenou dobou, vylosuje si otázku a připraví se na zkoušku, která začne v uvedený čas. Nedostavení se včas k vylosování otázky  je kvalifikováno jako nedostavení se ke zkoušce je hodnocení – F – nedostatečně.

 

Zavřít

Fakulty a součásti