Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ateliér Design obuvi

Státní závěrečné zkoušky

Informace ke Státním závěrečným zkouškám zde: https://fmk.utb.cz/student/statni-zaverecne-zkousky/pokyny-pro-diplomanty/

Termíny zde: https://fmk.utb.cz/studium/studijni-oddeleni/harmonogram-akademickeho-roku/

Harmonogram SZZ 2022/2023 AOB:

Místo konání:                        U16/104

Datum konání:                     12. 06. 2023

Slavnostní zahájení:          08:00 hod

Účast všech studentů BcA. studia na slavnostní zahájení je povinná. K jednotlivým zkouškám se dostavte minimálně 30 minut předem! V případě volného času může nastat posun termínu zkoušky!

Bakaláři – teoretické předměty

příprava                       zkouška                      osobní číslo

08:15                           08:30                          K20168

08:30                           08:45                          K20170

08:45                           09:00                          K20171

09:00                           09:15                          K20172

09:15                           09:30                          K20173

09:30                           09:45                          K20174

10:00                          11:00                          PŘESTÁVKA

Bakaláři – obhajoby

zkouška                       osobní číslo

11:00                           K20168

11:30                           K20170

12:00                           K20171

12:30                           K20172

13:00                           K20173

13:30                           K20174

15:30                          VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ

 

Témata kvalifikačních prací pro AR 2022/2023

Bakalářské práce:

Dušan S. Jukrovič
Fóbie
PUNK
Romantismus
Techno, subkultura elektronické taneční hudby
Textil v obuvnictví

Magisterské práce:

Okruhy otázek ke SZZ AR 2022/2023

Bakalářský studijní program –  Technologie oboru

 1. Přehled technologických procesů v obuvnické výrobě
 2. Výroba napínacích stélek, opatků a tužinek
 3. Výroba podešví, podpatků a ostatních spodkových dílců
 4. Oddělování usní vrchových, podšívkových a spodkových
 5. Oddělování textilu a ostatních materiálů
 6. Spojování šitím, šití svršků, úpravy obvodů dílců, úpravy horního obvodového okraje
 7. Příprava na tvarování a tvarování, kopyta (rozdělení, značení)
 8. Obuv lepená
 9. Obuv flexiblová
 10. Obuv rámová
 11. Obuv prosívaná, kolíčkovaná, obracená
 12. Obuv celopryžová (zavalovaná, lisovaná)
 13. Obuv celoplastová, přímý nástřik podešve
 14. Výrobní dokumentace, technickoekonomická příprava výroby, plánování

 

Magisterský studijní program – Dějiny oboru (Dějiny obouvání, …)

 1. Prehistorická obuv (archeologické nálezy jako důkazy o úrovni pravěkého obouvání – Oregon 10 500 let, Arménie 5 500 let, Ötzi 5 300 let, nálezy v oblasti solných dolů v Halstattu; nepřímé důkazy o úrovni obouvání – keramické nádobky z éry kultury popelnicových polí a doby laténské; archaické postupy činění kůží).
 2. Základní typy obouvání ve starověkých civilizacích Přední Asie a Egypta (formy obuvi v Mezopotámii a Egyptě, egyptská pohřební obuv, rituální obuv z hrobky faraona Tutanchamona; důkazy o starověkém obuvnickém a koželužském řemesle).
 3. Úroveň řemeslné výroby obuvi v antickém Řecku a Římě (dílny, popis nejznámějších typů obuvi – sandalion, endromís, carbatina, crepida, kóthornos, calceus, caligae, babylonica).
 4. Charakteristika typů a tvarů obuvi v období 5. – 10. století (románská obuv z éry Byzantské říše, franské vlivy, rekonstrukce obuvi Slovanů v období Velké Moravy).
 5. Vývoj gotické obuvi (souliér à la poulaine, škorně, škrpály, přezůvky „trippen“, punčochové nohavice, střídání barevnosti „mi-parti“).
 6. Cechovní sdružení jako garant kvalitní práce (vznik cechů a jejich úloha v rozvoji řemesla; cechovní regule; hierarchie v řemeslné dílně, rozlišení na „novětníky“ a „příštipkáře“, vliv Živnostenského zákona na rozpad cechů).
 7. Charakteristika renesanční obuvi (vlivy španělského stylu na českou módu, popis nejznámější typů evropské renesanční obuvi – „le soulier camus“, italské „chopines“, španělský střevíc; úroveň obuvnického řemesla v dané éře).
 8. Barokní typy obuvi (mušketýrské holínky, střevíce s mašlemi nebo rozetami, červený podpatek jako atribut nobility). Definice základních znaků rokokové obuvi (tzv. Ludvíkův podpatek, spony a přezky, zdobení, materiály).
 9. Lidová obuv a obuv ke kroji (charakteristika nejstarších typů lidové obuvi – dřeváky, krpce, papuče; krojová obuv – holínky, střevíce, brynelky).
 10. Dobové proměny obuvi v 19. století (klasicismus; empír; romantismus; druhé rokoko; secese; asymetrie podešve).
 11. Vznik obuvnických manufaktur v 19. století, zakládání továren na obuv ve druhé polovině 19. století a na počátku 20. století v Čechách a na Moravě (Budischowský, Popper). Vliv technické revoluce na rozvoj obuvnictví – parní pohon, první šicí a obuvnické stroje.
 12. Vznik a vývoj obuvnické firmy Baťa v letech 1894-1945 (zavádění moderních technologií, charakteristika a vývoj kolekce obuvi).
 13. Módní proměny v obouvání ve 20. století (charakteristika stylů a módních typů obuvi s přihlédnutím k historickému kontextu, nové syntetické materiály a moderní technologie).

Magisterský studijní program – Teorie a technologie oboru (Biomechanika, Současné tendence v designu obuvi, Tradiční řemeslné techniky, Zkušebnictví)

 1. Růst a vývoj nohy a její kineziologie
 2. Fyziologie chůze
 3. Deformity nohou vrozené a získané
 4. Diabetická noha
 5. Dětská noha vs. noha dospělého – zákonitosti růstu a proporcionality nohy
 6. Trendy v architektuře a designu
 7. Trendy v módě
 8. Nové obuvnické materiály
 9. Ekologické obuvnické materiály
 10. Nové technologie ve výrobě obuvi
 11. Tradiční historické výrobní způsoby, vývoj výrobních způsobů
 12. Obuv flexiblová – rozdělení a varianty, výrobní postup pro ruční výrobu
 13. Rámová obuv, druhy rámové obuvi, způsoby zhotovení napínací stélky pro rámovou obuv
 14. Rámová obuv obyčejná a hrubošitá – výrobní postup pro ruční výrobu
 15. Obuv prošívaná a kolíčkovaná, specifika těchto výrobních způsobů, postup při ruční výrobě
 16. Usně podle zkušebních metodik s hodnocením jakosti – názvosloví, vlastnosti, mechanické a fyzikální zkoušky; vrchové, spodkové a podšívkové usně
 17. Textilie podle zkušebních metodik
 18. Obuv obecně ve vztahu k účelnosti, opotřebení a stavu údržby
 19. Obuv pracovní ochranný, motocyklová – požadavky a metody zkoušení
 20. Rukavice, aktovky, kabelky, kufry – všeobecné požadavky a ustanovení

Fakulty a součásti

Zavřít