Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ateliér Design obuvi

Státní závěrečné zkoušky

Státní závěrečné zkoušky v ak. roce 2020/2021 – Ateliér Designu obuvi
Místo konání: U16/303
Datum konání SZZ: 9.6. 2021, sraz všech studentů v 7:30
Slavnostní zahájení SZZ v 8:00. Účast všech studentů je povinná. K jednotlivým zkouškám se dostavte minimálně 30 minut předem! V případě volného času může nastat posun termínu zkoušky!
Technologie oboru (KAOB/SZZTO) – bakaláři
Nástup                                na přípravuZkouškaBakalářios. číslo
7:508:05K18029
8:058:20K18030
8:208:35K18032
Dějiny oboru (KAOB/SZZDO) – magistra
Nástup                                na přípravuZkouškaMagistřios. číslo
8:509:05K19377
9:059:20K19378
9:209:35K19379
9:359:50K19380
10:0510:20p ř e s t á v k a
Vyhlášení výsledků státních závěrečných zkoušek z teorie se uskuteční přibližně v 10:20

Témata kvalifikačních prací pro SZZ 2020/2021

Témata bakalářských a diplomových prací pro ateliér Design obuvi pro akademický rok 2020/2021

Témata bakalářských prací:

POP ART – Pánská kolekce
DIOR – autorská kolekce inspirovaná osobností návrháře Christiana Diora

Témata diplomových prací:

ENVIRONMENT

Tématické okruhy pro přípravu k SZZ v bakalářském studijním programu výtvarná umění na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Ateliér Design obuvi, v akademickém roce 2020/2021

Předmět: Technologie oboru

 1. Přehled technologických procesů v obuvnické výrobě
 2. Výroba napínacích stélek, opatků a tužinek
 3. Výroba podešví, podpatků a ostatních spodkových dílců
 4. Způsoby oddělování různých typů materiálů
 5. Spojování šitím, šití svršků, úpravy obvodů dílců, úpravy horního obvodového okraje
 6. Příprava na tvarování a tvarování
 7. Kopyta (rozdělení, značení)8.
 8. Obuv lepená
 9. Obuv zavalovaná, lisovaná, vstřikovaná
 10. Obuv flexiblová
 11. Obuv rámová
 12. Obuv prošívaná, kolíčkovaná, obracená
 13. Výrobní dokumentace
 14. Technickoekonomická příprava výroby, plánování

Tematické okruhy pro přípravu k SZZ v magisterském studijním programu výtvarná umění na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, ateliér Design obuvi, v akademickém roce 2020/2021

Předmět: Dějiny obouvání

 1. Prehistorická obuv (archeologické nálezy jako důkazy o úrovni pravěkého obouvání – Oregon 10 500 let, Arménie 5 500 let, Ötzi 5 300 let, nálezy v oblasti solných dolů v Halstattu; nepřímé důkazy o úrovni obouvání – keramické nádobky z éry kultury popelnicových polí a doby laténské; archaické postupy činění kůží).
 2. Základní typy obouvání ve starověkých civilizacích Přední Asie a Egypta (formy obuvi v Mezopotámii a Egyptě, egyptská pohřební obuv, rituální obuv z hrobky faraona Tutanchamona; důkazy o starověkém obuvnickém a koželužském řemesle).
 3. Úroveň řemeslné výroby obuvi v antickém Řecku a Římě (dílny, popis nejznámějších typů obuvi – sandalion, endromís, carbatina, crepida, kóthornos, calceus, caligae, babylonica).
 4. Charakteristika typů a tvarů obuvi v období 5. – 10. století (románská obuv z éry Byzantské říše, franské vlivy, rekonstrukce obuvi Slovanů v období Velké Moravy).
 5. Vývoj gotické obuvi (souliér à la poulaine, škorně, škrpály, přezůvky „trippen“, punčochové nohavice, střídání barevnosti „mi-parti“).
 6. Cechovní sdružení jako garant kvalitní práce (vznik cechů a jejich úloha v rozvoji řemesla; cechovní regule; hierarchie v řemeslné dílně, rozlišení na „novětníky“ a „příštipkáře“, vliv Živnostenského zákona na rozpad cechů). 7. Charakteristika renesanční obuvi (vlivy španělského stylu na českou módu, popis nejznámější typů evropské renesanční obuvi – „le soulier camus“, italské „chopines“, španělský střevíc; úroveň obuvnického řemesla v dané éře).
 7. Barokní typy obuvi (mušketýrské holínky, střevíce s mašlemi nebo rozetami, červený podpatek jako atribut nobility). Definice základních znaků rokokové obuvi (tzv. Ludvíkův podpatek, spony a přezky, zdobení, materiály).
 8. Lidová obuv a obuv ke kroji (charakteristika nejstarších typů lidové obuvi – dřeváky, krpce, papuče; krojová obuv – holínky, střevíce, brynelky).
 9. Dobové proměny obuvi v 19. století (klasicismus; empír; romantismus; druhé rokoko; secese; asymetrie podešve).
 10. Vznik obuvnických manufaktur v 19. století, zakládání továren na obuv ve druhé polovině 19. století a na počátku 20. století v Čechách a na Moravě (Budischowský, Popper). Vliv technické revoluce na rozvoj obuvnictví – parní pohon, první šicí a obuvnické stroje.
 11. Vznik a vývoj obuvnické firmy Baťa v letech 1894-1945 (zavádění moderních technologií, charakteristika a vývoj kolekce obuvi).
 12. Módní proměny v obouvání ve 20. století (charakteristika stylů a módních typů obuvi s přihlédnutím k historickému kontextu, nové syntetické materiály a moderní technologie).

Fakulty a součásti

Zavřít