Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Kontakty

Kontakty

Vedoucí ateliéru

doc. MgA. Kristýna Petříčková, Ph.D.

docentka TEL:+420 576 036 413 Mobil:+420 733 690 849 E-mail: petrickova@utb.cz Kancelář:U16/420

Sekretariát

Ing. Zdeňka Spáčilová

Asistentka vedoucího ateliéru Design oděvu TEL:+420 576 036 412 Mobil:+420 733 690 476 E-mail: odev@fmk.utb.cz Kancelář:U16/408

Technik

Technik ateliéru Design oděvu TEL:+420 576 036 414 E-mail: technik-odev@fmk.utb.cz Kancelář:U16/421

Interní pedagogové

MgA. Lenka Mičolová

odborná asistentka TEL:+420 576 036 413 E-mail: micolova@utb.cz Kancelář:U16/420

doc. MgA. Kristýna Petříčková, Ph.D.

docentka TEL:+420 576 036 413 Mobil:+420 733 690 849 E-mail: petrickova@utb.cz Kancelář:U16/420

doc. Mgr. Ivan Titor

docent TEL:+420 576 036 412 Mobil:+420 606 777 291 E-mail: titor@utb.cz Kancelář:U16/408

Externí pedagogové

Fakulty a součásti

Fakulta technologická

Fakulta managementu a ekonomiky

Fakulta multimediálních komunikací

Fakulta aplikované informatiky

Fakulta humanitních studií

Fakulta logistiky a krizového řízení

Součásti

Univerzitní institut

Knihovna

Koleje a menza

Zavřít
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně