Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ateliér Fotografie

Státní závěrečné zkoušky

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2023/2024

 1. Vývoj dokumentární fotografie cestovatelů H+Z v letech 1947–1963
 2. Architektonický prostor ve výtvarné fotografii (interiér jako téma, prázdno, absence a paměť prostor)
 3. Melancholie v tvorbě Jana Svobody
 4. Profesor Miroslav Vojtěchovský a česká škola fotografie skla
 5. Fotografie v politické kampani hnutí ANO
 6. Fotograf Pavel Hečko
 7. Čech, Česko a češství (Slovák, Slovensko) v současné fotografii
 8. Fotograf Miroslav Machotka a vizualizmus 80. let
 9. Fotografická publikace (historie a současné trendy v tvorbě autorských monografií a rozsáhlých přehledových publikací, fenomén vydavatelství KANT a TORST)
 10. Významní fotografové minulosti i současnosti v kraji, odkud pocházíte
 11. Fotograf a proces fotografování jako objekt fotografie
 12. Současné psaní o fotografii v České republice, příp. na Slovensku
 13. Obraz ve fotografii (motiv malířského a fotografického obrazu jako součást fotografované scény a jeho sdělení)
 14. Fotografující výtvarníci v české fotografii 90. let až do současnosti
 15. Tradicionalismus a dekadence v české fotografii (Reich, Bratrstvo, Jirásek, Pinkava atd.)
 16. Negativy a fotografie jako fotografický motiv (Sudek, Svoboda, Rónai, Kuneš)
 17. Fotograf Jaroslav Bárta
 18. Fotograf Ján Rečo
 19. Fotografická tvorba Jiřího Valocha
 20. Výuka fotografie na středních školách (kritická analýza)
 21. Fenomén fotografických skupin a seskupení v československé, české a slovenské fotografii (Linie, Dofo, SNV, Bratrstvo, Česká paralaxa, Milan, Agat, …)
 22. Jan Lukas ve Zlíně v letech 1936–38
 23. Fotoaparát jako mocenský nástroj (metafory zbraně a falu)
 24. První vlna slovenské inscenované fotografie 70. let (Havránková, Csaderová, Vančo, Krížik, …)
 25. Fotografie a současný divadelní plakát
 26. Zhotovení podobizen na historickém tablu technikou albuminového papíru
 27. Topos továrny ve fotografii
 28. Fotografie v prezentaci designu (katalogy, výstavy, tvář značky)
 29. Tragédie Černobylu ve fotografii
 30. Motiv oblečení jako symbol absence člověka
 31. Obrazy pandemie (reflexe koronavirové krize ve sféře umění i v rámci neumělecké vizuality)
 32. Historie ateliéru Reklamní fotografie
 33. Estetika české reklamy 1990–2020
 34. Reklama firmy Škoda Auto
 35. Fotografická publikace a design (přehled současných trendů)
 36. Motivy mytologie a pohádky ve fotografii
 37. Žena – politička a její mediální obraz
 38. Od balónu k dronu. Výzvy ptačí perspektivy ve fotografii.
 39. Smuteční místo. Hřbitovy a krematoria jako motiv fotografie.
 40. Současné společenské trendy ve fotografování rodiny

Okruhy otázek z Technologie oboru KARF/SZZTO (bakalářský program B8206) a Teorie a technologie oboru KARF/SZZ1T (bakalářský program B0212A310004) pro SZZ 2023/2024 – ateliér Fotografie

1. Camera obscura – princip, rozptylový kroužek, Schwarzschildův efekt, expoziční hodnota EV, expoziční trojúhelník
2. Zvětšovací přístroje a fotokomora – konstrukce – formáty, světelné zdroje, objektivy, ostření, ochranné osvětlení, doplňky
3. Černobílý fotografický materiál – druhy a zpracování černobílého negativního a pozitivního materiálu, charakteristické vlastnosti filmu, senzitometrická charakteristika, příprava a skladování roztoků
4. Fotografický materiál – rozdělení fotografického materiálu, způsob výroby materiálu, pojem senzibilace, složení citlivých vrstev černobílého a barevného negativního a pozitivního materiálu
5. Fotometrie, elektromagnetické vlnění – světelné zdroje, fotometrické veličiny, vysvětlete způsob měření světla ve fotografii, fotochemické reakce, pojem teplota chromatičnosti
6. Chemismus zpracování černobílých fotografických materiálů – latentní obraz, mechanismus vyvolávání černobílého negativního materiálu, fyzikální a chemické vyvolávání, typy vývojek, chemismus ustalování
7. Principy barevné fotografie – barevné výtažky, autochrom, současné materiály – konstrukce citlivých vrstev barevného negativu
8. Fotografická inverze – principy, výhody, nevýhody, použití, Cibachrom
9. Speciální úpravy fotografického materiálu – senzitometrická křivka, zesilování a zeslabování fotografického obrazu, filtry pro černobílou a barevnou fotografii, speciální historické a moderní techniky získání fotografického obrazu
10. Stručný historický přehled vývoje fotografické techniky – přelomové momenty ve vývoji fotografické techniky. Od camery obscury po digitální fotoaparát – daguerotypie, první negativy, první objektiv, vývoj formátů a podložek negativů, barevný proces, Kodak, Leica, zrcadlovka…
11. Konstrukce velkoformátových fotografických přístrojů – konstrukce přístrojů na optické lavici, obrazové formáty, způsob zaostřování, stanovení expozice, kypování, švenkování, Scheimpflugovo pravidlo
12. Vývoj a konstrukce středoformátových fotografických přístrojů – jednotlivé vývojové stupně a konstrukční celky základních typů středoformátových fotografických přístrojů
13. Vývoj a konstrukce kinofilmových analogových fotografických přístrojů – jednotlivé řady a konstrukční celky základních typů analogových fotografických přístrojů, příslušenství
14. Závěrky a hledáčky – základní konstrukční typy, vlastnosti, výhody, nevýhody
15. Vývoj a konstrukce digitálních fotografických přístrojů – základní typy digitálních fotografických přístrojů – jednotlivé řady, velké formáty, full frame, APS-C, výhody, nevýhody, crop faktor
16. Principy digitálního snímání – snímače CCD a CMOS, Super CCD SR, vznik obrazové informace, formát RAW, výhody, nevýhody, užití
17. Snímací objektivy – základní parametry z hlediska uživatele, vady, hyperfokální vzdálenost, asférické členy, stabilizace, osobní test objektivu
18. Dělení snímacích objektivů – ohniska a z nich vyplývající vlastnosti, hloubka ostrosti, objektivy s proměnlivou ohniskovou vzdáleností, speciální objektivy – makro, tilt-shift
19. Příslušenství fotografických přístrojů a objektivů a jejich použití – vlastnosti a použití následujících doplňků: blesky, expozimetry, filtry, clony, telekonvertory, mezikroužky, předsádky
20. Základy optického zobrazení a jeho vlastnosti – zákon odrazu a lomu, index lomu, pojmy teoretického a praktického zobrazení, optické aberace a jejich korekce, pojem kvality zobrazení optickou soustavou, rozlišovací schopnost optických soustav
21. Konstrukční prvky rovinné optiky – optické elementy patřící mezi prvky rovinné optiky, zákony zobrazení a způsob zobrazení jednotlivými prvky, v jakých fotografických přístrojích se tyto rovinné optické prvky používají a v jaké funkci
22. Konstrukční prvky sférické optiky – optické elementy patřící mezi prvky sférické optiky, zákony zobrazení a způsob zobrazení jednotlivými prvky, v jakých fotografických a filmových přístrojích se tyto sférické optické prvky používají a v jaké funkci
23. Optické aberace – monochromatické a polychromatické zobrazení, monochromatické a polychromatické aberace zobrazení, vliv na kvalitu fotografického obrazu
24. Barva – co to je barva z psychického a fyzikálního pohledu, psychologie barev, barvy z hlediska kulturní antropologie, rozdíl mezi monochromatickou a polychromatickou barvou, pojem světelného spektra, vývoj diagramů chromatičnosti, současný stav poznání
25. Skládání barev – aditivní, subtraktivní a jejich gamut, sytost, odstín, jas, barevné režimy a modely, Lab, RGB, HSB, CMYK, stupně šedi, duplex, triplex, quadruplex, bitová mapa, výtažkové a přímé barvy, konverze obrazů z jednoho režimu do druhého, Hexachrome, Pantone, (Coated,Uncoated, Process), CMS systém, ICC profily , použití barvy ve fotografickém procesu jak analogovém, tak digitálním, vztah mezi barvou předmětu a pozadí ve fotografii
26. Fotografický ateliér – vybavení profesionálního fotografického ateliéru se zaměřením na specifika fotografické zakázky
27. Internet – historie internetu (stručně), statický a dynamický web, web 2.0.webhosting, domény, CMS (redakční systémy) + WYSIWYG a ostatní editory, základní zdrojový kód, k čemu je HTML, CSSSEO – vyhledávání klíčových slov, typy www stránek z hlediska obsahu současnost www, použití + sociální sítě
28. Software pro zpracování fotografie a jeho charakteristika – software, jejich možnosti zpracování fotografie, formáty, zpracováni, postprodukce, příprava pro tisk, příprava pro elektronické publikování
29. Digitalizace a úprava obrazu – scanování, předloha transparentní a netransparentní, moiré, descreen, dpi, ppi, lpi, ukládání pro další použití, pro web, stolní tiskárnu, komerční tiskárnu, pro různé grafické programy a další zpracování, zpracování obrazu z digitální fotografie
30. Tiskové techniky – tisk z výšky – knihtisk, tisk z hloubky – hlubotisk, ocelotisk, tisk z plochy – ofset, čtyřbarvotisk, duplex, triplex, hexachrome, přímé barvy, lokální lakování, sítotisk, tampoprint, flexografie, digitální tisk – laserové kopírky, suchý ofset, sublimační tisk, tuhé vosky, fotorealistický tisk
31. Prepress – příprava obrázku pro klasický tisk (knihtisk, hlubotisk, ofset), barevné výtažky pro čtyřbarvotisk, duplex, triplex, hexachrome, přímé barvy, volba rastru (kruhový, eliptický, křížový, stochastický), hustota rastru – lpi, cílový papír, densita a nárůst bodu, densitometr, příprava dokumentu pro sítotisk, příprava dokumentu pro elektronický tisk, export, případný transport dokumentu do zpracovatelského zařízení, co je to RIP, osvit na film, osvit na desku – CTP, PDF – Adobe Acrobat Distiller, Exchange, Reader, vztah PS a PDF
32. Photoshop – grafický software – definice grafického software, PPI, DPI, pixel, obrazový bod, perovky-lineart, bitové mapy, masky, vrstvy, cesty, barevné modely, převody mezi modely, formáty digitalizovaného obrazu (JPEG, EPS, GIF, RAW, TIFF, PNG, BMP, PSD, PSB, PDF, kreslící a retušovací nástroje, kanály, alfa kanály, globální úpravy obrazu (křivky, úrovně, odstín a sytost), filtry (ostření, rozostření, šum, deformace, vykreslení, stylizace, umělecké, texty), optimalizace a ukládání. Rozdíly přípravy podkladů pro následné zpracování pro tisk, web, prezentaci
33. Workflow současnosti – idea, návrh, předpříprava, zpracování na počítači, rozlišení, digitální nátisk, převod barev – RGB, CMYK, přímé barvy, doplňkové barvy, fonty a jejich použití, přesahy, spadávky, značky, křížky, nárůst tiskového bodu, ICC profily, formáty pro tisk, osvit CTP, tisk, distribuce
34. Digitální prezentace – UX, UI, responzivní design, barvy na webu, písma, obrazové, zvukové a video formáty pro web, rozlišení, současné webové trendy, technologie propojující různé druhy médií – videomaping, videoart, virtuální realita, rozšířená realita, interaktivní prezentace, online nástroje, Vjing, motion design… výhody digitálního publikování – flexibilita, interaktivní prvky, personalizovaný obsah pro uživatele, sdílení obsahu…

Okruhy otázek z Dějin oboru (KARF/SZZ2D) navazující magisterský program N0212A310007 pro SZZ 2023/2024 – ateliér Fotografie


1. KDO JE UMĚLEC?

1a: Kdo je umělec? Jakou roli u kreace statusu umělce sehrávají vzdělávací instituce? Edukativní obrat. Proměny postavení umělce v dějinách: řemeslník, genius, šílenec, „svědomí lidstva“, sluha ideologie, vizionář.
1b: Kdo je tady fotograf? Role fotografa ve společnosti. Fotograf vs. aparát. Fotograf a jeho ateliér. Fotograf jako nezaujatý pozorovatel, tvůrce, spasitel, celebrita.
2. MUZEUM A GALERIE
2a: Muzeum a galerie jako rituální prostor. Kurátor jako distributor významů a ideologií. Kurátor jako značka. Nová muzeologie a institucionální kritika. Disciplinace. Aura uměleckého díla. White Cube vs. Genius Loci. Fenomén Kunsthalle. Documenta, Bienále (bienalizace umění). Umělec kurátorem / kurátor umělcem.
2b: Fotografie a vystavování. Základní typy výstavních prostor a jejich specifika. Fotografická galerie. Dějiny fotografie psané výstavami. Klíčové výstavní projekty. Specifika fotografické sbírky. Médium výstavy vs. knihy.
3. UMĚNÍ A EMOCE
3a: Základy strukturální estetiky (estetická funkce, norma a hodnota)
– estetická funkce jako vlastnost díla se schopností vyvolat emoce
– estetická norma a její dobová podmíněnost, změna normy jako pohyb estetické struktury, horizont očekávání a zklamané očekávání
– tři podoby estetické hodnoty: genetická, vývojová a aktuální
– individuální vnímání uměleckého díla, potřeba sdílet zážitek, lhostejnost vs. pozitivní nebo negativní emoce (estetika vs. anestetika).
3b: Spiritualita ve fotografii. Fotografický obraz jako prostředek transcendence. Proč lidi pláčou před obrazy? Princip ikony. Spirituální povaha obrazu vs. náboženské umění.
4. UMĚNÍ A PAMĚŤ
4a: Fenomén času a časovosti v současném umění. Archivní impuls a historiografický obrat, vystavování archivu jako politika paměti. Aby Warburg a Atlas Mnémosyné.
4b: Fotografie a paměť. Osobní a kolektivní paměť. Problematika holocaustu ve fotografii. Amatérská a vernakulární, rodinná fotografie. Ateliérová fotografie. Fenomén rodinného alba. Fotoblogy a sociální sítě. Časosběr. Využití archivu ve fotografickém projektu.
5. UMĚNÍ A PROBLÉM IDENTITY
5a: Postmoderna a tekutá identita, feminismus, queer. Multikulturalismus, migrace a diaspora.
5b: Tvář a pohled (gaze) v současné portrétní fotografii. Tekutá identita. Tvář jako projekční plocha. Fenomén masky. Psychologizace, introspekce, typologie a časosběr. Sociologický portrét. Otázka identity na rozhraní tváře a těla. Autoportrét a autoakt.
6. UMĚNÍ TĚLA V KONTEXTU RODOVÝCH STUDIÍ A POSTKOLONIALISMU
6a: Tělo jako politikum. Problematika gesta. Eros a thanatos v umění. Pohlaví vs. rod. Tělo a ornament. Fragmentarizace a dehumanizace těla. Zrod kyborga.
6b: Problematizace žánru fotografického aktu – kritika objektivizace těla. Mužský vs. ženský pohled. Tělesnost a bolest ve fotografii. Mateřství a intimita, problém rasy a podmíněného pohledu. Pornografie jako sociální fenomén.
7. UMĚNÍ KRAJINY V DOBĚ ANTROPOCÉNU
7a: Land art, environmentální umění, antropocén, kapitalocén, klimatická krize, posthumanismus, ekofeminismus, udržitelnost.
7b: Fotografie krajiny: princip idyly a elegie. Krajina jako prostor pro meditaci. Fotografie a performance v krajině. Ekologie a antropocén ve fotografickém obrazu.
8. UMĚNÍ A PARTICIPACE
8a: Sociální obrat v umění: participativní princip, arte util, aktivismus.
Galerie vs. veřejný prostor a sociální sítě. Politizace umění / estetizace politiky.
8b: Sociálně angažovaná fotografie, participativní fotografické projekty.
9. UMĚNÍ A OTÁZKA PRAVDY
9a: Dokumentární strategie v umění, observace, politika pravdy, postpravda.
Základy sémiotiky (znaky, symboly)
– znak a jeho dvojdomost (označující a označované)
– typologie znaků: ikon, index, symbol (příklady)
– znakové systémy: přirozený jazyk a ostatní
– symboly ostré a neostré, devět symbolických tematických oblastí.
9b: Hraniční podoby současného dokumentu. Inscenovaný dokument. Válečná pornografie. Digitální fotožurnalismus, mobilní telefony a amatérská videa ve fotožurnalismu. Studium a punctum – Roland Barthes.
10. POSTMODERNÍ SITUACE V UMĚNÍ
10a: Postmoderna a humor, persifláž, ironie a grotesknost, integrace kýče do umění. Umberto Eco Dějiny krásy, Dějiny ošklivosti.
10b: Dokonalost vs. nedokonalost ve fotografickém obrazu, práce s chybou, inscenace a manipulace, narace, snapshot a trashová fotografie. Kreativní zneužití technologií: hra s chybou, renesance analogové fotografie. Ikonicita fotografie. Fotografie a malířský obraz. Piktorialismus. Citace a interpretace, návrat k minulému. Současná fotografie a analýza média (sebezpytování, subverze, rozpouštění žánrových hranic…).

Okruhy otázek z Teorie a technologie oboru (KARF/SZZ2T) navazující magisterský program N0212A310007 pro SZZ 2023/2024 – ateliér Fotografie


1. Polaroid image lifting
– postup při přenosu materiálu Polaroid na papír, další stylizační možnosti materiálu Polaroid, funkce současné kamery Polaroid Now Plus a ovládání pomocí iPhone, Polaroid Lab a jeho možnosti. Ostatní instantní materiály.
2. Barevné filtry a jejich rozdělení (efektové, konverzní, balanční, změkčovací). Barevná teplota světla. Foliové barevné filtry Rosco používané před světly. Obarvení pozadí pomocí barevných filtrů. Práce s barevnou kompenzací v exteriéru. ND (neutral density + 3) filtry a jejich užití v praxi. Filtry pro černobílou fotografii. Použití polarizačních filtrů v černobílé fotografii.
3. Základní druhy osvětlovací techniky. Svícení bleskem, ring flashem, dedolightem, softboxem, oktogonem, svícení pomocí Kino Flo. Možnosti využití difuzních filtrů (half diffusion) a barevných filtrů Rosco. Možnosti černých odstiňovacích desek, úloha odrazných desek na lokaci.
4. Organizační a technologické kroky při přípravě fotografické publikace. Příprava konceptu publikace. Úloha makety a příprava obrazového materiálu. Úloha obrazového editora a grafika. Kroky při korektuře textu a tisková zkouška ve vybrané tiskárně. Možnosti ofsetového a digitálního tisku.
5. Základní technický popis knihy, předsádka, blok, knižní hřbet, kapitálek, přebal. Obsah autorské tiráže, vakát, desky, úloha ISBN, skladování knih. Úloha recenze, povinné výtisky, kalkulace knihy. Financování knihy – rozbor položek.
6. Metody tisku, ofset, tisk na plocho, rotační tisk, výhodná výše nákladu – digitální tisk versus ofset. Barevný soutisk C, M, Y, K. Tisk duplex, triplex, UV tisk. Druhy papíru, gramáž (váha čtverečního metru). Knižní vazba – měkká a tuhá vazba, vázaná kniha. Laminace, parciální lak. Ražba na přebalu knihy.
7. Základy typografie. Výběr písma, čitelnost, použití – písmo serifové, písmo bezserifové, psaná písma (skripty). Zarovnání odstavce do bloku, na střed a na praporek. Prostrkání písma. Chyby při zlomu (řeky). Normostrana, paginace, korektura, imprimatur. Programy pro sazbu.
8. Významná nakladatelství zaměřená na fotografické tituly (KANT, Torst, PositiF, wo-men). Strategie nakladatelství a profil autora. Zahraniční nakladatelství zaměřená na fotografii. Autorské smlouvy s nakladatelstvím, autorské právo. Financování knih, granty a crowdfunding. Propagace knih – knižní veletrhy, festivaly, soutěže. Úloha ISBN – vlastní nebo nakladatelská řada.
9. Dramaturgie skladby knihy. Jaký je smysl publikace, pro koho je určena? Vztah obrazu a textu. Počet, velikost a uspořádání fotografií v knize. Rytmus a plynulost obrazového toku. Práce s prázdnou stranou – zabarvení strany. Dvoustrana jako základní jednotka obrazového vyprávění. Nebezpečná sousedství.
10. Autorská výstava jako alternativa k fotografické publikaci I.
Co je to výstava? Zásady při tvorbě fotografického souboru, základní koncepce projektu, vytvoření anotace, příprava autorského portfolia, typy výstavních prostor, vytipování potenciálních galerií, komunikace s galerií, výběr finální galerie a termínu. Tvorba rozpočtu výstavy.
11. Autorská výstava jako alternativa k fotografické publikaci II.
Kdo je to kurátor? Komunikace s kurátorem, finální výběr děl, model výstavy – vizualizace galerijních stěn, praktické zastřešení výstavy (obhlídka prostoru, nákup instalačních pomůcek…), definitivní výběr děl v návaznosti na možnosti výstavního prostoru, adjustace a instalace.
12. Autorská výstava jako alternativa k fotografické publikaci III.
Kdo je divák? Kurátorský text, tisková zpráva, popisky, pozvánka a plakát, PR a medializace, koncepce a organizace vernisáže, prezentace v médiích (vernisážový projev, rozhovor pro tisk, rozhlas, televizi), doprovodný program, dokumentace vernisáže a výstavy, deinstalace. Dokumentace ohlasů v médiích.

Fakulty a součásti

Zavřít