Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ateliér Fotografie

Státní závěrečné zkoušky

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2023/2024

 1. Vývoj dokumentární fotografie cestovatelů H+Z v letech 1947–1963
 2. Architektonický prostor ve výtvarné fotografii (interiér jako téma, prázdno, absence a paměť prostor)
 3. Melancholie v tvorbě Jana Svobody
 4. Profesor Miroslav Vojtěchovský a česká škola fotografie skla
 5. Fotografie v politické kampani hnutí ANO
 6. Fotograf Pavel Hečko
 7. Čech, Česko a češství (Slovák, Slovensko) v současné fotografii
 8. Fotograf Miroslav Machotka a vizualizmus 80. let
 9. Fotografická publikace (historie a současné trendy v tvorbě autorských monografií a rozsáhlých přehledových publikací, fenomén vydavatelství KANT a TORST)
 10. Významní fotografové minulosti i současnosti v kraji, odkud pocházíte
 11. Fotograf a proces fotografování jako objekt fotografie
 12. Současné psaní o fotografii v České republice, příp. na Slovensku
 13. Obraz ve fotografii (motiv malířského a fotografického obrazu jako součást fotografované scény a jeho sdělení)
 14. Fotografující výtvarníci v české fotografii 90. let až do současnosti
 15. Tradicionalismus a dekadence v české fotografii (Reich, Bratrstvo, Jirásek, Pinkava atd.)
 16. Negativy a fotografie jako fotografický motiv (Sudek, Svoboda, Rónai, Kuneš)
 17. Fotograf Jaroslav Bárta
 18. Fotograf Ján Rečo
 19. Fotografická tvorba Jiřího Valocha
 20. Výuka fotografie na středních školách (kritická analýza)
 21. Fenomén fotografických skupin a seskupení v československé, české a slovenské fotografii (Linie, Dofo, SNV, Bratrstvo, Česká paralaxa, Milan, Agat, …)
 22. Jan Lukas ve Zlíně v letech 1936–38
 23. Fotoaparát jako mocenský nástroj (metafory zbraně a falu)
 24. První vlna slovenské inscenované fotografie 70. let (Havránková, Csaderová, Vančo, Krížik, …)
 25. Fotografie a současný divadelní plakát
 26. Zhotovení podobizen na historickém tablu technikou albuminového papíru
 27. Topos továrny ve fotografii
 28. Fotografie v prezentaci designu (katalogy, výstavy, tvář značky)
 29. Tragédie Černobylu ve fotografii
 30. Motiv oblečení jako symbol absence člověka
 31. Obrazy pandemie (reflexe koronavirové krize ve sféře umění i v rámci neumělecké vizuality)
 32. Historie ateliéru Reklamní fotografie
 33. Estetika české reklamy 1990–2020
 34. Reklama firmy Škoda Auto
 35. Fotografická publikace a design (přehled současných trendů)
 36. Motivy mytologie a pohádky ve fotografii
 37. Žena – politička a její mediální obraz
 38. Od balónu k dronu. Výzvy ptačí perspektivy ve fotografii.
 39. Smuteční místo. Hřbitovy a krematoria jako motiv fotografie.
 40. Současné společenské trendy ve fotografování rodiny

Okruhy otázek z Technologie oboru pro SZZ 2022/2023 (KARF/SZZTO) – ateliér Reklamní fotografie – bakalářský program B8206


1. Camera obscura
 – princip, rozptylový kroužek, Schwarzschildův efekt, expoziční hodnota EV, expoziční trojúhelník
2. Zvětšovací přístroje a fotokomora – konstrukce – formáty, světelné zdroje, objektivy, ostření, ochranné osvětlení, doplňky
3. Černobílý fotografický materiál – druhy a zpracování černobílého negativního a pozitivního materiálu, charakteristické vlastnosti filmu, senzitometrická charakteristika, příprava a skladování roztoků
4. Fotografický materiál – rozdělení fotografického materiálu, způsob výroby materiálu, pojem senzibilace, složení citlivých vrstev černobílého a barevného negativního a pozitivního materiálu
5. Fotometrie, elektromagnetické vlnění – světelné zdroje, fotometrické veličiny, vysvětlete způsob měření světla ve fotografii, fotochemické reakce, pojem teplota chromatičnosti
6. Chemismus zpracování černobílých fotografických materiálů – latentní obraz, mechanismus vyvolávání černobílého negativního materiálu, fyzikální a chemické vyvolávání, typy vývojek, chemismus ustalování
7. Principy barevné fotografie – barevné výtažky, autochrom, současné materiály – konstrukce citlivých vrstev barevného negativu
8. Fotografická inverze – principy, výhody, nevýhody, použití, Cibachrom
9. Speciální úpravy fotografického materiálu – senzitometrická křivka, zesilování a zeslabování fotografického obrazu, filtry pro černobílou a barevnou fotografii, speciální historické a moderní techniky získání fotografického obrazu
10. Stručný historický přehled vývoje fotografické techniky – přelomové momenty ve vývoji fotografické techniky. Od camery obscury po digitální fotoaparát – daguerotypie, první negativy, první objektiv, vývoj formátů a podložek negativů, barevný proces, Kodak, Leica, zrcadlovka…
11. Konstrukce velkoformátových fotografických přístrojů – konstrukce přístrojů na optické lavici, obrazové formáty, způsob zaostřování, stanovení expozice, kypování, švenkování, Scheimpflugovo pravidlo
12. Vývoj a konstrukce středoformátových fotografických přístrojů – jednotlivé vývojové stupně a konstrukční celky základních typů středoformátových fotografických přístrojů
13. Vývoj a konstrukce kinofilmových analogových fotografických přístrojů – jednotlivé řady a konstrukční celky základních typů analogových fotografických přístrojů, příslušenství
14. Závěrky a hledáčky – základní konstrukční typy, vlastnosti, výhody, nevýhody
15. Vývoj a konstrukce digitálních fotografických přístrojů – základní typy digitálních fotografických přístrojů – jednotlivé řady, velké formáty, full frame, APS-C, výhody, nevýhody, crop faktor
16. Principy digitálního snímání – snímače CCD a CMOS, Super CCD SR, vznik obrazové informace, formát RAW, výhody, nevýhody, užití
17. Snímací objektivy – základní parametry z hlediska uživatele, vady, hyperfokální vzdálenost, asférické členy, stabilizace, osobní test objektivu
18. Dělení snímacích objektivů – ohniska a z nich vyplývající vlastnosti, hloubka ostrosti, objektivy s proměnlivou ohniskovou vzdáleností, speciální objektivy – makro, tilt-shift
19. Příslušenství fotografických přístrojů a objektivů a jejich použití – vlastnosti a použití následujících doplňků: blesky, expozimetry, filtry, clony, telekonvertory, mezikroužky, předsádky
20. Základy optického zobrazení a jeho vlastnosti – zákon odrazu a lomu, index lomu, pojmy teoretického a praktického zobrazení, optické aberace a jejich korekce, pojem kvality zobrazení optickou soustavou, rozlišovací schopnost optických soustav
21. Konstrukční prvky rovinné optiky – optické elementy patřící mezi prvky rovinné optiky, zákony zobrazení a způsob zobrazení jednotlivými prvky, v jakých fotografických přístrojích se tyto rovinné optické prvky používají a v jaké funkci
22. Konstrukční prvky sférické optiky – optické elementy patřící mezi prvky sférické optiky, zákony zobrazení a způsob zobrazení jednotlivými prvky, v jakých fotografických a filmových přístrojích se tyto sférické optické prvky používají a v jaké funkci
23. Optické aberace – monochromatické a polychromatické zobrazení, monochromatické a polychromatické aberace zobrazení, vliv na kvalitu fotografického obrazu
24. Barva – co to je barva z psychického a fyzikálního pohledu, psychologie barev, barvy z hlediska kulturní antropologie, rozdíl mezi monochromatickou a polychromatickou barvou, pojem světelného spektra, vývoj diagramů chromatičnosti, současný stav poznání
25. Skládání barev – aditivní, subtraktivní a jejich gamut, sytost, odstín, jas, barevné režimy a modely, Lab, RGB, HSB, CMYK, stupně šedi, duplex, triplex, quadruplex, bitová mapa, výtažkové a přímé barvy, konverze obrazů z jednoho režimu do druhého, Hexachrome, Pantone, (Coated,Uncoated, Process), CMS systém, ICC profily , použití barvy ve fotografickém procesu jak analogovém, tak digitálním, vztah mezi barvou předmětu a pozadí ve fotografii
26. Fotografický ateliér – vybavení profesionálního fotografického ateliéru se zaměřením na specifika fotografické zakázky
27. Internet – historie internetu (stručně), statický a dynamický web, web 2.0.webhosting, domény, CMS (redakční systémy) + WYSIWYG a ostatní editory, základní zdrojový kód, k čemu je HTML, CSSSEO – vyhledávání klíčových slov, typy www stránek z hlediska obsahu současnost www, použití + sociální sítě
28. Software pro zpracování fotografie a jeho charakteristika – software, jejich možnosti zpracování fotografie, formáty, zpracováni, postprodukce, příprava pro tisk, příprava pro elektronické publikování
29. Digitalizace a úprava obrazu – scanování, předloha transparentní a netransparentní, moiré, descreen, dpi, ppi, lpi, ukládání pro další použití, pro web, stolní tiskárnu, komerční tiskárnu, pro různé grafické programy a další zpracování, zpracování obrazu z digitální fotografie
30. Tiskové techniky – tisk z výšky – knihtisk, tisk z hloubky – hlubotisk, ocelotisk, tisk z plochy – ofset, čtyřbarvotisk, duplex, triplex, hexachrome, přímé barvy, lokální lakování, sítotisk, tampoprint, flexografie, digitální tisk – laserové kopírky, suchý ofset, sublimační tisk, tuhé vosky, fotorealistický tisk
31. Prepress – příprava obrázku pro klasický tisk (knihtisk, hlubotisk, ofset), barevné výtažky pro čtyřbarvotisk, duplex, triplex, hexachrome, přímé barvy, volba rastru (kruhový, eliptický, křížový, stochastický), hustota rastru – lpi, cílový papír, densita a nárůst bodu, densitometr, příprava dokumentu pro sítotisk, příprava dokumentu pro elektronický tisk, export, případný transport dokumentu do zpracovatelského zařízení, co je to RIP, osvit na film, osvit na desku – CTP, PDF – Adobe Acrobat Distiller, Exchange, Reader, vztah PS a PDF
32. Photoshop – grafický software – definice grafického software, PPI, DPI, pixel, obrazový bod, perovky-lineart, bitové mapy, masky, vrstvy, cesty, barevné modely, převody mezi modely, formáty digitalizovaného obrazu (JPEG, EPS, GIF, RAW, TIFF, PNG, BMP, PSD, PSB, PDF, kreslící a retušovací nástroje, kanály, alfa kanály, globální úpravy obrazu (křivky, úrovně, odstín a sytost), filtry (ostření, rozostření, šum, deformace, vykreslení, stylizace, umělecké, texty), optimalizace a ukládání. Rozdíly přípravy podkladů pro následné zpracování pro tisk, web, prezentaci
33. Workflow současnosti – idea, návrh, předpříprava, zpracování na počítači, rozlišení, digitální nátisk, převod barev – RGB, CMYK, přímé barvy, doplňkové barvy, fonty a jejich použití, přesahy, spadávky, značky, křížky, nárůst tiskového bodu, ICC profily, formáty pro tisk, osvit CTP, tisk, distribuce
34. Digitální prezentace – UX, UI, responzivní design, barvy na webu, písma, obrazové, zvukové a video formáty pro web, rozlišení, současné webové trendy, technologie propojující různé druhy médií – videomaping, videoart, virtuální realita, rozšířená realita, interaktivní prezentace, online nástroje, Vjing, motion design… výhody digitálního publikování – flexibilita, interaktivní prvky, personalizovaný obsah pro uživatele, sdílení obsahu…

Okruhy otázek z Dějin oboru pro SZZ 2022/2023 (KARF/SZZDO) – ateliér Reklamní fotografie – navazující magisterský program  N8206


1. Vynález fotografie
– fotografie a společnost 19. století
1.1. Předchůdci technické předpoklady, vynálezci dílčích technologií, linie Aristoteles –  Leonardo da Vinci – Giovanni della Porta – Johann Heinrich Schulze – Humphry Davy a Thomas Wedgwood
1.2. Vynálezci fotografie – Joseph Nicéphore Niepce a Louis Jacques Daguerre, Henry Fox Talbot, Hippolyte Bayard
1.3. Zdokonalení fotografického procesu – J. F. W. Herschel, Josef Petzval, Frederick Scott Archer, Richard Maddox
2. Počátky portrétu odkaz malířského portrétu, fenomén ateliérů, ghost mothers, fotografické album
2.1. Nejznámější portrétisté do roku 1918 – David Octavius Hill a Robert Adamson, Nadar, Étienne Carjat, Julia Margaret Cameronová, Lewis Carroll, André Disdéri, Alfred Stieglitz, Edward Steichen, Jan Langhans, Anton Trčka
2.2. Státnický portrét (královna Viktória, Abraham Lincoln, J. F. Kennedy, G. Husák… současné kampaně)
2.3. Stručný nástin problémů/témat portrétní fotografie řešených v průběhu 20. století
3. Podoby portrétu stručný nástin historie žánru
3.1. Portrét jako sociologická studie a časosběr – August Sander, Edward Curtis, Adam Clark Vroman, Nicholas Nixon, Rineke Dijkstra, Dita Pepe, Lucia Sekerková, JR
3.2. Portrét a introspekce (fenomén gaze, krása nepěkného) – Paul Strand, Diane Arbus, Sally Man, Ivan Pinkava, Pavel Hečko
3.3. Portrét, móda a životní styl – Yousuf Karsch, Arnold Newman, Philippe Halsman, Cecil Beaton, Richard Avedon, Irving Penn, Annie Leibovitz
3.4. Portrét za hranici žánru – Cindy Sherman, T. A. Blonski
4. Počátky živé fotografie – fotografie a zachycení okamžiku, živé obrazy, fotografie jako zrcadlo doby
4.1. Fotografie pohybu – Eadweard Muybridge, Etienne Jules Marey
4.2. Počátky reportážní a dokumentární do roku 1918 – Roger Fenton, Mathew Brady a Alexander Gardner, Timothy H. O’Sullivan,
4.3. Fenomén obrazových časopisů: Berliner Illustrirte Zeitung, Münchner Illustrierte Presse, Arbeiter Illustrierte Zeitung – AIZ, National Geographic, Weekly Illustrated, Life, Look, Picture Post, Ogoňok, SSSR na strojke, Pestrý týden. Rozvoj fotografické techniky. Fenomén Kodak a Leica.
4.4. Meziválečná reportážní a dokumentární fotografie: Francie: Jacques-Henri Lartigue, André Kertész, Brassaï; Německo: Erich Salomon, Alfred Eisenstaedt; USA: Helen Levitt, Lisette Model; SSSR: Max Alpert, Arkadij Šajchet; u nás: Karel Hájek, Václav Jírů, Jan Lukas
5. Piktorialismus – vztah fotografie a malby, piktorialismus vs. naturalismus, otázka pravdy ve fotografii, utvrzování identity média
5.1. Anglický piktorialismus 40. – 70. let 19. století
dobové klima viktoriánské Anglie
– Oscar Gustav Rejlander, Henry Peach Robinson, Julia Margaret Cameronová, Lewis Carroll, Clementine Hawarden
5.2. Naturalistická fotografie – Peter Henry Emerson
5.3. Impresionistický a secesní piktorialismus přelomu století – Robert Demachy, Rakouský trojlístek (Hans Watzek, Hugo Henneberg, Heinrich Kühn), Rudolf Koppitz, Franz Fiedler, Vladimír Jindřich Bufka, Karel Novák
5.4. Puristický piktorialismus. Skupina Fotosecese, Galerie 291, Camera Work a počátky přímé fotografie v USA – Edward Steichen, Gertruda Käsebierová, Alvin Langdon Coburn, Alfred Stieglitz, Clarence Hudson White
6. Počátky krajinářské a cestopisné fotografie – tradice krajinomalby, Caspar David Friedrich a jeho vliv, krajina a architektura, místopis
6.1. Krajinářská a cestopisná fotografie do roku 1918 – William Henry Fox Talbot, Gustave Le Gray, Auguste Bisson, Francis Frith, Timothy H. O´Sullivan, William Henry Jackson, Jindřich Eckert
6.2. Stručný nástin problémů/témat fotografie krajiny řešených v průběhu 20. století
7. Fotografie krajiny ve 20. a 21. století stručný nástin historie žánru
7.1. Krajina „idyly a elegie“. Krajina jako prostor pro introspekci a meditaci. Ekologie a antropocén. Krajina a problém „národního“ – Ansel Adams, Josef Sudek, Karol Plicka, Josef Koudelka, A. R. Minkkinen, Hiroshi Sugimoto, Beate Gutschow, Magdalena Jetelová, Nicolai Howalt, Martin Tůma, Sanna Kanisto, Tomáš Pospěch, Pavel Maria Smejkal, Edward Burtynsky, Ilkka Halso, Jiří Šigut
8. Počátky zátiší, nová věcnost a surrealismus
– definice zátiší vycházející z malby
– věc, atribut, vanitas, koláž, asambláž, ready made
8.1. předmět ve fotografii 19. století (Tužka přírody, umění, dokumentace a propagace)
8.2. Německo a nová věcnost (Neue Sachlichkeit)– Karl Blossfeldt, Albert Renger-Patzsch, August Sander
8.3. Předmět a surrealismus –  Man Ray, Eugéne Atget, Jindřich Štyrský, Jaromír Funke, Václav Zykmund, Vilém Reichmann, Emila Medková
8.4. Stručný nástin problémů/témat portrétní fotografie řešených v průběhu 20. století
9. Věc ve fotografii. Současné podoby zátiší stručný nástin historie žánru
9.1. Americký velkoformátový verismus – Paul Strand, Edward Weston, Imogen Cunninghamová, Walker Evans
9.2. Současné podoby zátiší v tradici Josefa Sudka – J. Sudek, J. Svoboda, I. Pinkava, M. Kalhous, Jasanský / Polák, A. Kotzmannová, L. Sceranková
9.3. Současné zátiší ve světové fotografii – P. J. Witkin, J. Fontcuberta
10. Akt a obrazy tělesnostidefinice žánru, koncepce femme-fatale, specifika mužského pohledu, limity aktu, zneužívání obrazu ženského těla v reklamě, mačismus, obraz těla vs. akt, tematizace bolesti, feminismus
10.1. 19. století: skica, věda, sociologický výzkum, erotismus – C. H. Stratz, A. Mucha, E. J. Belocq, A. Zych, W. von Gloeden
10.2. mužský pohled na ni – František Drtikol, Miloslav Stibor, Taras Kuščinskyj, Vladimír Židlický, Pavel Mára, Jan Saudek, Slovenská nová vlna: Tono Stano, Miro Švolík, Jan Pavlík; Richard Avedon, Helmut Newton, Bill Brandt, Nobyiushi Araki, Karel Novák, Miroslav Tichý
10.3. mužské tělo a autoakt – Arno Rafael Minkkinen, Robert Mapplethorpe, Ivan Pinkava, Michal Macků
10.4. obrazy tělesnosti očima žen – Zofia Kulik, Veronika Bromová, Rineke Dijkstra, Chen Lingyang, Libuše Jarcovjáková
11. Světová meziválečná avantgarda – nástin politické situace v meziválečném Německu a Sovětském svazu, fotografie a film jako nástroje moci, letáky, fotomontáž, AIZ, SSSR na strojke (USSR in Construction), politický plakát
11.1. fenomén Bauhaus – idey, periodizace, učitelé, žáci, budova
fotografie na Bauhausu: László Moholy-Nagy, Walter Peterhans, El Lisickij, Paul Citroën, Herbert Bayer
11.2. Sovětská avantgardní fotografie
spjatost s filmem (Ejzenštejn, Vertov)
– Alexandr Rodčenko, Jevgenij Chalděj
11.3. Leni Riefenstahl vs. John Heartfield
12. Československá avantgardní fotografie – charakteristika avantgardního obrazu a knižní obálky
12.1. Devětsil, obrazové básně, typofoto, estetika poetismu – Karel Teige, Evžen Markalous, Jindřich Štyrský, Jaroslav Rössler, Karel Paspa
12.2. Konstruktivismus a nová věcnost – Josef Drahomír Růžička, Jaromír Funke, František Drtikol, Josef Sudek (do 1945), Jaroslav Rössler, Josef Ehm, Tibor Honty, Eugen Wiškovský, Aventinské trio (Alexander Hackenschmied, Ladislav Emil Berka, Jiří Lehovec), Slováci: Viliam Malík, Miloš Dohnány
13. Módní a reklamní fotografie ve světě Kodak Girl, fenomén módních časopisů, haute couture, topmodelky, vliv výtvarné fotografie
13.1. Meziválečná módní a reklamní fotografie – módní časopisy (Vogue, Harper’s Bazaar), Alexey Brodovitch, L. Pierson, Adolf de Meyer, Edward Steichen, George Hoyningen-Huene, Horst P. Horst, Cecil Beaton, Man Ray, Martin Munkáczi
13.2. Módní fotografie poválečná – Irving Penn, Richard Avedon, William Klein, Helmut Newton
13.3. Současná módní a reklamní fotografie, fenomén supermodelky lifestylové časopisy (i-D, Dazed & Confused), Guy Bourdin, Oliviero Toscani, Peter Lindbergh, Mario Testino, Nick Knight, David LaChapelle
13.4. Snapshotová módní fotografie – Wolfgang Tillmans, Jürgen Teller, Terry Richardson
14. Módní a reklamní fotografie v Československu prvorepublikový kult těla, módní domy a salóny v Československu, konfekce, časopisy (Eva, Světozor, Gentleman, Akademické módní listy, Hvězda, Módní revue), Družstevní práce
a Krásná jizba, proměny módní fotografie v novém tisíciletí
14.1. Meziválečná česká a slovenská reklamní fotografie Josef Sudek, Jaroslav Rössler, Alexander Hackenschmied
14.2. Meziválečná československá módní fotografie – František Drtikol, Francois Kollar, František Vobecký
14.3. Pováleční magazínoví fotografové životního stylu – Karel Hájek, Jan Lukas, Václav Chochola, Karel Ludwig, Václav Jírů
14.4. Role reklamy v období socialismu, katalog PRIOR – Karol Kállay, Fred Kramer, Vilém Heckel
15. Sociální fotografie 20. 30. let – fotografie jako nástroj sociálních změn, Susan Sontag: O fotografii, S bolestí druhých před očima
15.1. Počátky sociální fotografie ve světě – John Thomson, Frank Meadow Sutcliffe, Jacob Augustus Riis, Lewis Hine
15.2.  U nás: Lubomír Linhart, Karel Teige, Rudolf Kohn, Karel Kašpařík, Oldřich Straka, výstavy sociální fotografie; Slovensko: Irena Blühová, Karol Aufricht, Illia J. Marko, Sergej Protopopov, Francois Kollar
15.3. USA: Farm Security Administration: Roy Stryker, Walker Evans, Dorothea Langeová, Ben Shahn, Arthur Rothstein a Fotoliga – Aaron Siskind, Helen Levittová;
Anglie: Bill Brandt
16. Od humanistického k novému dokumentu – tradiční a nové pojetí dokumentární fotografie, dobová východiska, formální principy
16.1. Humanistická fotožurnalistika agentura Magnum, výstava Lidská rodina, časopisy (Life, Look, Time), Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, Werner Bischof, Eugene W. Smith, David Seymour (Chim),
16.2. Newyorská škola fotografie – Robert Frank, Weegee, Diane Arbus, William Klein, Helen Levitt, Lisette Model
17. Válečná fotografie – proměny válečných obrazů v čase, vstup digitální fotografie, sociálních sítí a videa
do reportážní fotografie, válečná pornografie, otázka etiky
17.1. První fotografie válečných konfliktů – Roger Fenton, Alexander Gardner, Mathew Brady
17.2. 2. světová válka ve fotografii – Robert Capa, David Seymour (Chim), Margaret Bourke-Whiteová, Eugène Smith, Dmitrij Baltermanc, Jevgenij Chalděj, Max Alpert, Arkadij Šajchet, osvobození fotografové poválečného Československa: Zdeněk Tmej, Jindřich Marco, Oldřich Straka, Václav Jírů, Karel Hájek, Jan Lukas
17.3. Novodobá válečná fotografie – David Douglas Duncan, Donald McCullin, Philip Jones Griffith, Tim Page, Gilles Peress, James Nachtwey
18. Poválečná dokumentární fotografie v Československu – postavení československé fotografie v kontextu společnosti a umění, socialistický realismus, momentní fotografie,
18.1. Poezie všedního dne –  Erich Einhorn, Milada Einhornová, Karel Hájek
18.2. Výtvarný fotožurnalismus a dokumentární fotografie –  Miloň Novotný, Jan Lukas, Karol Kállay, Martin Martinček, Miroslav Hucek, Pavel Dias, Dagmar Hochová, Markéta Luskačová, Josef Koudelka, Jindřich Štreit, Bohdan Holomíček, Libuše Jarcovjáková, Viktor Kolář, Karel Cudlín, Jiří Hanke, Dana Kyndrová, Václav Podestát, Jan Šibík, Antonín Kratochvíl
19. Nové tendence v dokumentu, inscenovaný dokument – nový dokument, subjektivní dokument, fiktivní dokument, typologie, vstup barvy do dokumentu, nová témata nového tisíciletí: heroizace vs. banalizace, globální vs. lokální
19.1. Nový dokument, inscenace –  Lee Friedlander, Garry Winogrand, Joel Meyrowitz, Stephen Shore, William Eggleston, Martin Parr, Nan Goldin, Rafal Milach, Tina Barney, Phillipe Lorca diCorcia, Jeff Wall, Gregory Crewdson
19.2. Nový dokument v českém a slovenském kontextu –  Martin Kollár, Lucia Nimcová, Milan Jaroš, Milan Bureš, Evžen Sobek, Tomáš Pospěch, Pavel Maria Smejkal, Vladimír Birgus
20. Současná reklamní a módní fotografie v České republice – fenomén rychlé módy (Bibloo, Zoot), české mutace světových magazínů (Vogue, HB, Elle, Dolce Vita, Era 21) a alternativní časopisy (Blue Paper, Živel)
20.1. Současná fotografie módy – Adam Holý, Bára Prášilová, Štěpánka Stein a Salim Issa, Václav Jirásek, Michal Pudelka, Daniela a Linda Dostálkovy, Vendula Knopová
20.2. Fotografie produktů a architektury – Boys Play Nice, studio Flusser
20.3. Divadelní fotografie – alternativní reklamní kampaně (ND Brno, ND Praha)
21. Výtvarná fotografie 70. – 80. let vstup fotografujících výtvarníků, koncepce „nefotografie“, série, ekologie, objektivismus
21.1. Konceptualismus, vizualismus – Joseph Kosuth, Ed Ruscha, John Baldessari, Duan Michals, Christian Boltanski, Andreas Müller-Pohle
21.2. Nová topografie (Düsseldorfská škola) – manželé Becherovi, Thomas Ruff, Thomas Struth, Andreas Gursky, Candida Höffer
21.3. Minimalismus, vizualismus a konceptuální tendence v československém prostředí –  Jan Svoboda, Štěpán Grygar, Rudolf Sikora, Jaroslav Anděl, Jiří Valoch, Ivan Kafka, Michal Kern, Ľubo Stacho, Jan Hudeček
22. Postmodernismus a současné tendence ve fotografii –  klíčová témata: politicky a sociálně angažované umění, ekologie a antropocén, diaspora, centrum vs. periferie, feminismus a obrazy tělesnosti, umění genderu a menšin, problém identity, osobní mytologie, analýza média, osobní a kolektivní paměť, archiv, transcendence v umění, znovu formulování pojmu krása, vernakulární a trashová fotografie, DIY, kýč
22.1. Inscenovaná fotografie – Les Krims, Cindy Sherman, Robert Mapplethorpe, Sally Man, Bettina Rheims, Joel-Peter Witkin, William Wegman, Bettina Rheims, Andreas Serrano, Diana Scherer, Elina Brotherus
22.2. Kontextuální a multimediální fotografie – Arnulf Rainer, Pierre & Gilles, Gilbert & George, Barbara Kruger, Aziz & Cucher, A.E.S., Matthew Barney
23. Postmodernismus a současné tendence v české fotografii –  klíčová témata: politicky a sociálně angažované umění, ekologie a antropocén, diaspora, centrum vs. periferie, feminismus a obrazy tělesnosti, umění genderu a menšin, problém identity, osobní mytologie, analýza média, osobní a kolektivní paměť, archiv, transcendence v umění, znovu formulování pojmu krása, vernakulární a trashová fotografie, DIY, kýč
23.1. Postmodernismus v českém kontextu – Bratrstvo, Ivan Pinkava, Michal Kalhous, Veronika Bromová, Václav Stratil, Jiří David, Lukáš Jasanský – Martin Polák, Pavel Baňka, Milena Dopitová, Štěpánka Šimlová, Markéta Othová, Jiří Thýn, Hynek Alt a Saša Vajd, Radek Brousil
23.2. současná nejmladší generace, školství, galerie, festivaly

Okruhy otázek z Dějin oboru pro SZZ 2022/2023 (KARF/SZZ2D) – ateliér Reklamní fotografie – navazující magisterský program N0212A310007


1. KDO JE UMĚLEC?

1a: Kdo je umělec? Jakou roli u kreace statusu umělce sehrávají vzdělávací instituce? Edukativní obrat. Proměny postavení umělce v dějinách: řemeslník, genius, šílenec, „svědomí lidstva“, sluha ideologie, vizionář.
1b: Kdo je tady fotograf? Role fotografa ve společnosti. Fotograf vs. aparát. Fotograf a jeho ateliér. Fotograf jako nezaujatý pozorovatel, tvůrce, spasitel, celebrita.
2. MUZEUM A GALERIE
2a: Muzeum a galerie jako rituální prostor. Kurátor jako distributor významů a ideologií. Kurátor jako značka. Nová muzeologie a institucionální kritika. Disciplinace. Aura uměleckého díla. White Cube vs. Genius Loci. Fenomén Kunsthalle. Documenta, Bienále (bienalizace umění). Umělec kurátorem / kurátor umělcem.
2b: Fotografie a vystavování. Základní typy výstavních prostor a jejich specifika. Fotografická galerie. Dějiny fotografie psané výstavami. Klíčové výstavní projekty. Specifika fotografické sbírky. Médium výstavy vs. knihy.
3. UMĚNÍ A EMOCE
3a: Základy strukturální estetiky (estetická funkce, norma a hodnota)
– estetická funkce jako vlastnost díla se schopností vyvolat emoce
– estetická norma a její dobová podmíněnost, změna normy jako pohyb estetické struktury, horizont očekávání a zklamané očekávání
– tři podoby estetické hodnoty: genetická, vývojová a aktuální
– individuální vnímání uměleckého díla, potřeba sdílet zážitek, lhostejnost vs. pozitivní nebo negativní emoce (estetika vs. anestetika).
3b: Spiritualita ve fotografii. Fotografický obraz jako prostředek transcendence. Proč lidi pláčou před obrazy? Princip ikony. Spirituální povaha obrazu vs. náboženské umění.
4. UMĚLECKÉ DÍLO JAKO KOMODITA
4a: Statut uměleckého díla, jeho bezúčelovost a „neužitečnost“ v protikladu k praktickým funkcím umění tzv. „užitého“
– umělecké dílo jako komodita, trh s uměním, věk umělecké masové produkce, politická ekonomie současného umění, „život“ uměleckého díla mezi soutěžemi a přehlídkami, role prestiže, ostentativní a demonstrativní konzum, investice do pozice etc., příklady umělecké činnosti, která tyto principy kritizuje nebo na ně nějakou formou ukazuje.
4b: Fotografie jako umění vs. fotografie jako obživa. Vztah tzv. volné a komerční fotografie. Fotografie a neumělecká vizualita kolem nás (reklamní kampaně). Trh a sběratelství fotografie v ČR – nákupy fotografie do státních a soukromých sbírek.
5. UMĚNÍ A PAMĚŤ
5a: Fenomén času a časovosti v současném umění. Archivní impuls a historiografický obrat, vystavování archivu jako politika paměti. Aby Warburg a Atlas Mnémosyné.
5b: Fotografie a paměť. Osobní a kolektivní paměť. Problematika holocaustu ve fotografii. Amatérská a vernakulární, rodinná fotografie. Ateliérová fotografie. Fenomén rodinného alba. Fotoblogy a sociální sítě. Časosběr. Využití archivu ve fotografickém projektu.
6. UMĚNÍ A PROBLÉM IDENTITY
6a: Postmoderna a tekutá identita, feminismus, queer. Multikulturalismus, migrace a diaspora.
6b: Tvář a pohled (gaze) v současné portrétní fotografii. Tekutá identita. Tvář jako projekční plocha. Fenomén masky. Psychologizace, introspekce, typologie a časosběr. Sociologický portrét. Otázka identity na rozhraní tváře a těla. Autoportrét a autoakt.
7. UMĚNÍ TĚLA V KONTEXTU RODOVÝCH STUDIÍ A POSTKOLONIALISMU
7a: Tělo jako politikum. Problematika gesta. Eros a thanatos v umění. Pohlaví vs. rod. Tělo a ornament. Fragmentarizace a dehumanizace těla. Zrod kyborga.
7b: Problematizace žánru fotografického aktu – kritika objektivizace těla. Mužský vs. ženský pohled. Tělesnost a bolest ve fotografii. Mateřství a intimita, problém rasy a podmíněného pohledu. Pornografie jako sociální fenomén.
8. UMĚNÍ KRAJINY V DOBĚ ANTROPOCÉNU
8a: Land art, environmentální umění, antropocén, kapitalocén, klimatická krize, posthumanismus, ekofeminismus, udržitelnost.
8b: Fotografie krajiny: princip idyly a elegie. Krajina jako prostor pro meditaci. Fotografie a performance v krajině. Ekologie a antropocén ve fotografickém obrazu.
9. UMĚNÍ A PARTICIPACE
9a: Sociální obrat v?umění: participativní princip, arte util, aktivismus.
Galerie vs. veřejný prostor a sociální sítě. Politizace umění / estetizace politiky.
9b: Sociálně angažovaná fotografie, participativní fotografické projekty.
10. UMĚNÍ A OTÁZKA PRAVDY
10a: Dokumentární strategie v umění, observace, politika pravdy, postpravda.
Základy sémiotiky (znaky, symboly)
– znak a jeho dvojdomost (označující a označované)
– typologie znaků: ikon, index, symbol (příklady)
– znakové systémy: přirozený jazyk a ostatní
– symboly ostré a neostré, devět symbolických tematických oblastí.
10b: Hraniční podoby současného dokumentu. Inscenovaný dokument. Válečná pornografie. Digitální fotožurnalismus, mobilní telefony a amatérská videa ve fotožurnalismu. Studium a punctum – Roland Barthes.
11. UMĚNÍ A VĚDA
11a: Umění, vědění a moc. Michel Foucault: dohled, metafora Big Brother.
11b: Fotografie jako vizualizace v přírodních a sociálních vědách (astronomie, fyzika, kartografie, psychiatrie, antropologie…). Google Earth. Fotografie a nemoc (medicínská problematika a prostředí ve fotografii, fotografování jako arteterapie). Zrod technických obrazů. Vilém Flusser, hra „proti“ aparátu, kreativní zneužití technologií: hra s chybou, renesance analogové fotografie. Postdigitální fotografie, instagramismus – Lev Manovich.
Aparáty bez spouště: senzory, fotopasti, skenery, drony, satelity, vypočítaná fotografie, algoritmy, AI. Mimoaparátová fotografie: kyanotypie, fotogram, rentgenografie, screenshot, skenovaný obraz…
12. POSTMODERNÍ SITUACE V UMĚNÍ
12a: Postmoderna a humor, persifláž, ironie a grotesknost, integrace kýče do umění. Umberto Eco Dějiny krásy, Dějiny ošklivosti.
12b: Dokonalost vs. nedokonalost ve fotografickém obrazu, práce s chybou, inscenace a manipulace, narace, snapshot a trashová fotografie. Kreativní zneužití technologií: hra s chybou, renesance analogové fotografie. Ikonicita fotografie. Fotografie a malířský obraz. Piktorialismus. Citace a interpretace, návrat k minulému. Současná fotografie a analýza média (sebezpytování, subverze, rozpouštění žánrových hranic…).

Okruhy otázek z Teorie a technologie oboru pro SZZ 2022/2023 (KARF/SZZ2T) – ateliér Reklamní fotografie – navazující magisterský program N0212A310007


1. Polaroid image lifting
– postup při přenosu materiálu Polaroid na papír, další stylizační možnosti materiálu Polaroid, funkce současné kamery Polaroid Now Plus a ovládání pomocí iPhone, Polaroid Lab a jeho možnosti. Ostatní instantní materiály.
2. Barevné filtry a jejich rozdělení (efektové, konverzní, balanční, změkčovací). Barevná teplota světla. Foliové barevné filtry Rosco používané před světly. Obarvení pozadí pomocí barevných filtrů. Práce s barevnou kompenzací v exteriéru. ND (neutral density + 3) filtry a jejich užití v praxi. Filtry pro černobílou fotografii. Použití polarizačních filtrů v černobílé fotografii.
3. Základní druhy osvětlovací techniky. Svícení bleskem, ring flashem, dedolightem, softboxem, oktogonem, svícení pomocí Kino Flo. Možnosti využití difuzních filtrů (half diffusion) a barevných filtrů Rosco. Možnosti černých odstiňovacích desek, úloha odrazných desek na lokaci.
4. Organizační a technologické kroky při přípravě fotografické publikace. Příprava konceptu publikace. Úloha makety a příprava obrazového materiálu. Úloha obrazového editora a grafika. Kroky při korektuře textu a tisková zkouška ve vybrané tiskárně. Možnosti ofsetového a digitálního tisku.
5. Základní technický popis knihy, předsádka, blok, knižní hřbet, kapitálek, přebal. Obsah autorské tiráže, vakát, desky, úloha ISBN, skladování knih. Úloha recenze, povinné výtisky, kalkulace knihy. Financování knihy – rozbor položek.
6. Metody tisku, ofset, tisk na plocho, rotační tisk, výhodná výše nákladu – digitální tisk versus ofset. Barevný soutisk C, M, Y, K. Tisk duplex, triplex, UV tisk. Druhy papíru, gramáž (váha čtverečního metru). Knižní vazba – měkká a tuhá vazba, vázaná kniha. Laminace, parciální lak. Ražba na přebalu knihy.
7. Základy typografie. Výběr písma, čitelnost, použití – písmo serifové, písmo bezserifové, psaná písma (skripty). Zarovnání odstavce do bloku, na střed a na praporek. Prostrkání písma. Chyby při zlomu (řeky). Normostrana, paginace, korektura, imprimatur. Programy pro sazbu.
8. Významná nakladatelství zaměřená na fotografické tituly (KANT, Torst, PositiF, wo-men). Strategie nakladatelství a profil autora. Zahraniční nakladatelství zaměřená na fotografii. Autorské smlouvy s nakladatelstvím, autorské právo. Financování knih, granty a crowdfunding. Propagace knih – knižní veletrhy, festivaly, soutěže. Úloha ISBN – vlastní nebo nakladatelská řada.
9. Dramaturgie skladby knihy. Jaký je smysl publikace, pro koho je určena? Vztah obrazu a textu. Počet, velikost a uspořádání fotografií v knize. Rytmus a plynulost obrazového toku. Práce s prázdnou stranou – zabarvení strany. Dvoustrana jako základní jednotka obrazového vyprávění. Nebezpečná sousedství.
10. Autorská výstava jako alternativa k fotografické publikaci I.
Co je to výstava? Zásady při tvorbě fotografického souboru, základní koncepce projektu, vytvoření anotace, příprava autorského portfolia, typy výstavních prostor, vytipování potenciálních galerií, komunikace s galerií, výběr finální galerie a termínu. Tvorba rozpočtu výstavy.
11. Autorská výstava jako alternativa k fotografické publikaci II.
Kdo je to kurátor? Komunikace s kurátorem, finální výběr děl, model výstavy – vizualizace galerijních stěn, praktické zastřešení výstavy (obhlídka prostoru, nákup instalačních pomůcek…), definitivní výběr děl v návaznosti na možnosti výstavního prostoru, adjustace a instalace.
12. Autorská výstava jako alternativa k fotografické publikaci III.
Kdo je divák? Kurátorský text, tisková zpráva, popisky, pozvánka a plakát, PR a medializace, koncepce a organizace vernisáže, prezentace v médiích (vernisážový projev, rozhovor pro tisk, rozhlas, televizi), doprovodný program, dokumentace vernisáže a výstavy, deinstalace. Dokumentace ohlasů v médiích.

Fakulty a součásti

Zavřít