Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ateliér Design obuvi

Chci studovat Design obuvi

Přijímací řízení na Design obuvi

Chcete studovat design obuvi ve Zlíně? Přijímací řízení má našem ateliéru dvě kola:

První kolo přijímacího řízení, nebo také talentová zkouška, probíhá bez přítomnosti uchazeče, na základě prací zaslaných předem na adresu FMK. Zkušební komise během prvního kola zhodnotí tvůrčí potenciál uchazeče, který chce studovat design obuvi, kreativní stránku jeho talentu, schopnosti osobitého myšlení a zvládnutí vyjadřovacích prostředků, typických pro ateliér Designu obuvi.

Téma prací vyžadovaných do prvního kola přijímacího řízení na Design obuvi se zpravidla každý rok mění, nejčastěji jsou vyžadovány studie chodidla, ruky a tenisek ve formátu A3 v libovolné technice. Součástí domácích prací jsou i dvě prezentace libovolných projektů.

Pokud uchazeč uspěje v prvním kole přijímacího řízení, postupuje do druhého kola.

Druhé kolo přijímacího řízení je nejčastěji dvoudenní a skládá se ze dvou částí:

  • písemná zkouška – zkoumá všeobecný přehled v oblasti vizuální kultury a znalosti ve specializaci designu obuvi.
  • tvůrčí zkouška – během ní uchazeč vypracovává úkoly související s obuví zadané zkušební komisí.
  • ústní zkouška – tady komise zjišťuje motivaci uchazeče, hloubku jeho zájmu o design obuvi a všeobecný rozhled.

Podrobné informace o přijímacím řízení na ateliér Design obuvi najdete ve směrnicích k přijímacímu řízení.

Jestli chcete studovat design obuvi, mrkněte na dění na ateliéru skrze náš Facebook.

Fakulty a součásti

Zavřít