Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ateliér Design šperku

Chci studovat Design šperku

Chcete studovat Design šperku ve Zlíně? V akademickém roce 2024/2025 otevřeme první bakalářské studium. Přihlášky můžete podávat do 30. listopadu 2023.

Přijímací řízení má dvě kola:

První kolo přijímacího řízení / talentové zkoušky, probíhá bez přítomnosti uchazeče, na základě prací zaslaných předem na adresu FMK. Zkušební komise během prvního kola zhodnotí tvůrčí potenciál uchazeče.

Kreativní stránku jeho talentu, schopnosti osobitého myšlení a zvládnutí vyjadřovacích prostředků typických pro tento ateliér.

Vyžadované portfolio zaslané předem musí obsahovat 20-25 listů ve formátu A3 – kresby, zátiší, portréty, architektura, projekty z oblasti designu šperku, projekty z oblasti grafického, obalového designu atd. Druhou částí portfolia je vypracování úkolu na určité téma, které se každý rok mění. Definováno je ve směrnici k přijímacímu řízení.

Pokud uchazeč uspěje v prvním kole přijímacího řízení, postupuje do druhého kola.

Druhé kolo přijímacího řízení je nejčastěji dvoudenní a skládá se ze dvou částí:

  • písemná zkouška – zkoumá všeobecný přehled v oblasti vizuální kultury a znalosti ve specializaci design šperku.
  • tvůrčí zkouška – během ní uchazeč vypracovává úkoly související s designem šperku zadané zkušební komisí.
  • ústní zkouška – tady komise zjišťuje motivaci uchazeče, hloubku jeho zájmu o design šperku i všeobecný rozhled.

Podrobné informace o přijímacím řízení na ateliér Design šperku najdete ve směrnicích k přijímacímu řízení.

Fakulty a součásti

Zavřít