Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ateliér Průmyslový design

O ateliéru


Průmyslový design je nesmírně zajímavý a perspektivní obor, zabývající se navrhováním sériově vyráběných produktů, které zásadně ovlivňují prostředí a způsob našeho života.

Pro zájemce o studium v ateliéru Průmyslový design jsme přichystali prezentaci vybraných referenčních prací studentů, zahrnující široké spektrum produktových oblastí, kterým se v našem ateliéru věnujeme.

Pro nejaktuálnější informace navštivte náš ateliérový Facebook, nebo nás můžete sledovat také na našem ateliérovém Instagramu.

Studium v ateliéru Průmyslový design je zaměřeno na problematiku navrhování funkčních výrobků z oblasti designu nábytku, interiérových doplňků, elektrospotřebičů, strojů, dopravních prostředků apod. Ateliér navazuje na dlouholetou tradici průmyslového designu ve Zlíně a klade důraz na vysokou užitnou hodnotu návrhu, jeho ergonomické parametry, vizuální kvalitu, ekologii a výrobní potenciál.

průmyslový design

Výuka na ateliéru Průmyslový design

Ateliérová výuka má charakter individuálních konzultací. Studenti pracují na zadaných projektech samostatně nebo v týmech, což je vhodným způsobem připravuje na pozici designéra na volné noze nebo člena firemního designérského týmu. Díky ateliérovým projektům a odborným workshopům jsou studenti průběžně seznamováni s tradičními i nejprogresivnějšími technologiemi a materiály, což jim umožňuje nalézat inovativní designérská řešení.

Různorodost zadávaných projektových témat zase zvyšuje univerzální připravenost a schopnost absolventů řešit širokou škálu nejrůznějších designérských úkolů v praxi. Naprostá většina ateliérových projektů je navíc iniciována přímo z praxe, konkrétními požadavky a potřebami průmyslové sféry. Úzká spolupráce s výrobním sektorem, přináší řadu realizací konkrétních výrobků, registrovaných průmyslových vzorů a dlouhodobě úspěšné partnerství s mnoha firmami.

průmyslový design

Uplatnění v praxi

Pozitivním ukazatelem optimálního směřování ateliéru je bezesporu i uplatnění absolventů v praxi, v tuzemských i v zahraničních společnostech, na pozicích designérů v designérských studiích a designérských centrech výrobních společností zabývajících se nejrůznějšími oblastmi průmyslové produkce, jako např. nábytkářským, sklářským, elektrotechnickým, strojírenským, automobilovým průmyslem apod.

Ateliér se také pravidelně prezentuje na mnoha prestižních tuzemských i zahraničních soutěžích a akcích zaměřených na design, v rámci kterých získává řadu významných ocenění např. nedávný zisk hlavní ceny Grand Prix a Korporátní ceny v soutěži Asia Awards  v rámci světové akce Tokyo Design Week, Red Dot Design Award v kategorii Design Concept a Red Dot Design Award v kategorii Best of Best. Ateliér Průmyslový design těmito aktivitami dlouhodobě významně přispívá k čelní pozici Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně mezi vzdělávacími institucemi obdobného zaměření ve světě.

průmyslový design

Fakulty a součásti

Zavřít