UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Kontakty

Kontakty

Ředitel kabinetu

Mgr. Helena Maňasová Hradská, Ph.D.

odborná asistentka TEL:+420 576 034 251 E-mail: manasova_hradska@utb.cz Kancelář:U42/251

Sekretariát

Asistentka vedoucího Kabinetu teoretických studií TEL:+420 576 034 254 Mobil:+420 733 690 837 E-mail: kts@fmk.utb.cz Kancelář:U42/251

Interní pedagogové

M.A. Lenka Baroňová

odborná asistentka TEL:+420 576 034 257 E-mail: baronova@utb.cz Kancelář:U42/257

Mgr. Markéta Dvořáčková

odborná asistentka TEL:+420 576 034 001 E-mail: mdvorackova@utb.cz Kancelář:U42/259

Mgr. Lucia Fišerová, Ph.D.

odborná asistentka TEL:+420 576 034 254 E-mail: lfiserova@utb.cz Kancelář:U42/254

Ing. Lenka Harantová, Ph.D.

Odborná asistentka TEL:+420 576 034 211 Mobil:+420 733 690 838 E-mail: harantova@utb.cz Kancelář:U41/210

Mgr. Vít Jakubíček

asistent TEL:+420 576 034 254 E-mail: jakubicek@utb.cz Kancelář:/, U42/251 - tel:

doc. PhDr. Zdeno Kolesár, Ph.D.

docent TEL:+420 576 034 254 E-mail: kolesar@utb.cz Kancelář:U42/254

doc. Mgr. Jakub Kudláč, Ph.D.

Docent TEL:+420 576 034 254 E-mail: kudlac@utb.cz Kancelář:U42/254

Mgr. Helena Maňasová Hradská, Ph.D.

odborná asistentka TEL:+420 576 034 251 E-mail: manasova_hradska@utb.cz Kancelář:U42/251

Mgr. Silvie Stanická, Ph.D.

odborná asistentka TEL:+420 576 034 001 E-mail: stanicka@utb.cz Kancelář:U42/259

Ing. Eva Šviráková, Ph.D.

odborná asistentka TEL:+420 576 034 001 Mobil:+420 724 206 832 E-mail: svirakova@utb.cz Kancelář:U42/259


doc. PhDr. Miroslav Zelinský, CSc.

docent TEL:+420 576 034 257 E-mail: zelinsky@utb.cz Kancelář:U42/257

Externí pedagogové

Zavřít

Fakulty a součásti

Fakulta technologická

Fakulta managementu a ekonomiky

Fakulta multimediálních komunikací

Fakulta aplikované informatiky

Fakulta humanitních studií

Fakulta logistiky a krizového řízení

Součásti

Univerzitní institut

Knihovna

Koleje a menza

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně