Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Mgr. Markéta Dvořáčková
odborná asistentka

Mgr. Markéta Dvořáčková

Kabinet teoretických studií
E-mail: mdvorackova@utb.cz TEL: +420 576 034 001 Kancelář:
U42/259

Výuka

Konzultační hodiny

středa 10:00-12:00 (v MS Teams)

Životopis

Vzdělání

  • 2011-dosud: Multimedia a design, Fakulta multimediálních komunikací, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, doktorské studium
  • 1995-2001: Filmová a divadelní věda, Ústav filmu a audiovizuální kultury, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, magisterský studijní program

Průběh zaměstnání

  • 2014-dosud: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Kabinet teoretických studií, interní vyučující
  • 2010-2014: rodičovská dovolená
  • 2001-2009: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, Ústav audiovize a animace, interní vyučující
  • 2005-2007: Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, Ústav filmu a audiovizuální kultury, interní vyučující
  • 2001-2005: Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, Ústav filmu a audiovizuální kultury, interní doktorandka

 

Členství v orgánech

  • 2009-2010: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, Kabinet teoretických studií, vedoucí kabinetu
  • 2008-2010: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, Akademický senát FMK

Další publikace

Dokumentární film Fantom – projekt uměleckého výzkumu. In Na viděnou II, mezioborová konference platformy pro studium vizuální kultury Fresh Eye. Praha, Ponrepo, 17. 10. 2018.
The Foetus in the age of its ultrasound depiction. In ECREA: European Communication Research and Education Association, 6th European Communication Conference: Mediated (Dis)Continuities: Contesting Pasts, Presents and Futures, Prague, 9-12 November, 2016.
Visible Foetus: Ultrasound as medium. In Megatrends and Media: Critique in Media, Critique of Media. Faculty of Mass Media Communication at the University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, Smolenice, Slovakia, 19-20 April, 2016.Prenatální ultrazvukové screeningy jako zvláštní typ rodinného filmu. In Screen Industries in East-Central Europe (SIECE): Transformation Processes and New Screen Media Technologies. Institute of Theatre and Film Research, Slovak Academy of Sciences; Academy of Performing Arts in Bratislava, 19. – 21. 11. 2015.
Ultrazvukové prenatální screeningy z pohledu vizuálních studií. In Zdravá matka, zdravé dítě: prolínání rodiny a medicíny v sociálně‐vědním výzkumu. Česká sociologická společnost, Brno, 5. 11. 2015.
Filmové večery I a II. In International Symposium: A Utopia of Modernity: Zlín, 25-23 May, 2009

Fakulty a součásti

Zavřít