Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Mgr. Helena Maňasová Hradská, Ph.D.
odborná asistentka

Mgr. Helena Maňasová Hradská, Ph.D.

Kabinet teoretických studií
E-mail: manasova_hradska@utb.cz Mobil: +420 604 264 755 TEL: +420 576 034 251 Kancelář:
U42/251

Výuka

Konzultační hodiny

Pondělí 9:00-12:00

Životopis

Vzdělání

1998–2004: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně: Český jazyk a literatura, Dějiny umění Mgr. (diplomová práce „Recepce české avantgardy v prvorepublikovém tisku“);
2004–2010: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně: Obecná teorie umění, estetika Ph.D. (disertační práce „Vizualizace metafory pokroku v reklamě meziválečného Československa“)

Stáže a studijní pobyty

2005–2006: Institut für Medien, Informations und Kulturwissenschaft (Vergleichende
Kulturwissenschaft), Universität Regensburg, Německo.

Průběh zaměstnání

2005: Integrovaná škola polygrafická Brno, výuka, Dějiny výtvarné kultury;

2005–2007: Národní památkový úřad v Brně, evidence mobiliářů (zámky Milotice, Bučovice);

2009: Seminář estetiky FFMU, výuka, externí spolupráce;

Květen 2008 až červenec 2017: mateřská dovolená;

Moravská galerie v Brně: odborná externí spolupráce při přípravě výstav Brněnský Devětsil –
multimediální přesahy umělecké avantgardy, 2014-2015 a Sítě modernismu - Zdeněk Rossmann, 2015.

2012-2019: Ústav hudební vědy, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity (FF MU) externí spolupráce:
přednášející a školitelka (bakalářské a magisterské diplomové práce oborů Sdružená uměnovědná studia
a Management v kultuře).

2017-2018: Seminář dějin umění, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity (FF MU) externí spolupráce:
přednášející a školitelka.

od 2019: Kabinet teoretických studií, FMK UTB, odborná asistentka.

 

Další publikace

MAŇASOVÁ HRADSKÁ, Helena, Stramm und Blau. Leo Heilbrunn a podnik Alpa. Brno v minulosti a dnes.
Příspěvky k dějinám a výstavbě Brna, Brno: Statutární město Brno; Archiv města Brna, 2018, roč. 31, s.
65–95.
MAŇASOVÁ HRADSKÁ, Helena, Moc snů První republiky: vztah reklamy a modernity. In: Milena Bartlová
a kol., Co bylo Československo? Kulturní konstrukce státní identity. UMPRUM Praha 2017, s. 14–25.
MAŇASOVÁ HRADSKÁ, Helena. „Ľúbezné dievčenské tváre miznú pomaly…“ Činnost Zdeňka Rossmanna
v kontextu meziválečné reklamy. In: Horizonty modernismu – Zdeněk Rossmann (1905–1984), katalog
výstavy Moravské galerie v Brně, Uměleckoprůmyslové muzeum 15. 5. – 20. 9. 2015, Moravská galerie v
Brně 2015, s. 137-150.
MAŇASOVÁ HRADSKÁ, Helena: Bohumír Smutný, Brněnští podnikatelé a jejich podniky 1764-1948:
encyklopedie podnikatelů a jejich rodin. Jižní Morava. Vlastivědný časopis (2013), roč. 49, sv. 52, s. 415-
416.
MAŇASOVÁ HRADSKÁ, Helena. Avantgarda ve výkladní skříni. Brno v minulosti a dnes. Příspěvky k
dějinám a výstavbě Brna, Brno: Statutární město Brno; Archiv města Brna, 2012, roč. 25, s. 337–375.
MAŇASOVÁ HRADSKÁ, Helena. Nový Merkur letící nad Brnem. Reklama v meziválečném období a proces
modernizace v Brně jako akt zapomínání. Brno v minulosti a dnes (Sborník příspěvků k dějinám a
výstavbě Brna), Brno, 2009, roč. 2009, č. 22, s. 281–296.
MAŇASOVÁ HRADSKÁ, Helena. The Faith in Images: the Heritage of Aristotelian Mimesis and the
Modernization – an Example of the Exhibition of Modern Trade 1929 in Brno. Seminář estetiky FF MU
Brno. In Martin Cajthaml, Petr Osolsobě (eds.): Care of the Soul, Quest for Virtue. Essays in Search of Our
European Spirtiual Heritage. Brno: CDK, 2008.

Fakulty a součásti

Zavřít