Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
odborný asistent

Mgr. Vít Jakubíček, Ph.D.

Kabinet teoretických studií
E-mail: jakubicek@utb.cz TEL: +420 576 034 254 Kancelář:
/
U42/251 - tel:

Pracuje jako kurátor sbírky sochařství a designu v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně a odborně se věnuje především dějinám architektury a designu 20. století (zaměřuje se zejména na problematiku zlínské Školy umění a její významné osobnosti). Je autorem výstavních projektů Ostrov umění v moři průmyslu – Zlínská škola umění (1939–1949) a Rozum versus cit: Zlínský průmyslový design 1918–1958, a také řady menších monografických výstav (Zlín, kolébka českého designu, Zdeněk Hybler – Baťovský plakát, Zlínský kraj očima Vladimíra Hrocha, Zdeněk Hybler Vojtěch Štolfa: „Chci vychovat aspoň dva žáky pro divadlo“, Antonín Horák 100, Umění p(r)o práci, Škola umění ve Zlíně – Střední uměleckoprůmyslová škola v Uherském Hradišti), realizovaných také ve spolupráci s Galerií Václava Chada (Alex Beran: Zlínské odpoledne, Jan Rajlich: Hloubka plochy, František Chmelař: Malíř, který psal básně).


Životopis

Vzdělání

2013–2020: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, obor Multimédia a design, doktorské studium
2010–2012: Masarykova univerzita, Brno, Filozofická fakulta, obor Dějiny umění, magisterské studium
2007–2010: Masarykova univerzita, Brno, Filozofická fakulta, obor Dějiny umění, bakalářské studium
1999–2007: Gymnázium Zlín – Lesní čtvrťx;

Průběh zaměstnání

2015–dosud: Fakulta multimediálních komunikací a Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, výuka předmětů zaměřených dějiny designu a architektury
2014–dosud: Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, kurátor sbírky sochařství a designu
2014–dosud: Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně, externí výuka Dějiny designu
2013: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži, odborný garant území

Další publikace

2020
JAKUBÍČEK, Vít. Rozum verzus cit. Zlínsky priemyselný dizajn 1918–1958. Designum, č. 2, 2020, s. 62–71. ISSN 1335-034x.
JAKUBÍČEK, Vít. Návrhy strojů v padesátých letech a spolupráce s podnikem Tatra Kopřivnice. Prostor Zlín, 2020, č. 1, s. 48–51. ISSN 1212-1398.

2019
JAKUBÍČEK, Vít a Zdeno KOLESÁR, ed. Rozum versus cit: Zlínský průmyslový design 1918–1958. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2019. 112 s. ISBN 978-80-7454-861-1.
JAKUBÍČEK, Vít. Škola umění ve Zlíně (1939–1949) jako prostředek udržitelnosti profese umělce a designéra. In: Nenávratné stopy: tradice a udržitelnost jako roční téma galerie G18. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2019. s. 188–200. ISBN 978-80-7454-870-3.
JAKUBÍČEK, Vít. Rozum versus cit: Zlínský průmyslový design 1918–1958. Prostor Zlín, 2020, č. 1, s. 26–29. ISSN 1212-1398.
JAKUBÍČEK, Vít. Zlínský průmyslový design 1918–1958. Revolverový soustruh MAS R50 a vývoj baťovského strojírenství během první poloviny 20. století. Acta Musealia, 2019, č. 1–2, s. 144–160. ISSN 0862-8548.
JAKUBÍČEK, Vít. Revolverový soustruh MAS R50 a baťovské strojírenství. Prostor Zlín, 2019, č. 3, s. 54–55. ISSN 1212-1398.
JAKUBÍČEK, Vít. Škola umění ve Zlíně – Střední uměleckoprůmyslová škola v Uherském Hradišti. Prostor Zlín, 2019, č. 4, s. 3–6. ISSN 1212-1398.
JAKUBÍČEK, Vít. Počátek oboru tvarování strojů a nástrojů ve Zlíně. Prostor Zlín, 2019, č. 4, s. 46–49. ISSN 1212-1398.

2018
JAKUBÍČEK, Vít. Antonín Horák 100: životní příběh a dílo zlínského fotografa, filmaře, spisovatele a Slovana. Prostor Zlín, 2018, č. 2, s. 34–37. ISSN 1212-1398.
JAKUBÍČEK, Vít. Antonín Horák 100. Acta Musealia, 2018, č. 1–2, s. 212–218. ISSN 0862-8548.
JAKUBÍČEK, Vít a Michal RICHTR, ed. Antonín Horák 100. Praha: CI.CZ, s.r.o., 2018. 154 s. ISBN 978-80-270-3548-9.
JAKUBÍČEK, Vít. Umění p(r)o práci. Zlín: Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, 2018. ISBN 978-80-87926-15-4.
JAKUBÍČEK, Vít. Umění p(r)o práci. Prostor Zlín, 2018, č. 4, s. 8–11. ISSN 1212-1398.
JAKUBÍČEK, Vít. Škola umění (1939–1949). In: J. A. Baťa 120: Budování baťovských továren a měst v Československu a ve světě, Zlín: Nadační fond J. A. Bati, 2018. ISBN 978-80-270-3542-7.

2017
JAKUBÍČEK, Vít. Transformace figury v díle Jana Rajlicha staršího. Prostor Zlín, 2017, č. 1, s. 48–49. ISSN 1212-1398.
JAKUBÍČEK, Vít. „Design má mnoho různých podob a nemusí být nutně esteticky krásný“. Rozhovor s Timem Barklemem a Petrem Dubovským o designu z odpadu. Prostor Zlín, 2017, č. 2, s. 20–23. ISSN 1212-1398.
JAKUBÍČEK, Vít. Pavel Coufalík. Prostor Zlín, 2017, č. 2, s. 36–37. ISSN 1212-1398.
JAKUBÍČEK, Vít. „Nástroje krásné a dokonalé po všech stránkách“ O rukojetích Zdeňka Kováře. Prostor Zlín, 2017, č. 2, s. 39. ISSN 1212-1398.
JAKUBÍČEK, Vít. ART DESIGN – František Burian a študenti. Prostor Zlín, 2017, č. 2, s. 48–49. ISSN 1212-1398.
JAKUBÍČEK, Vít. Korespondence Ladislava Sutnara s Janem Rajlichem. Prostor Zlín, 2017, č. 2, s. 53–57. ISSN 1212-1398.
JAKUBÍČEK, Vít. Pokus o poválečnou rekonstrukci Školy umění v letech 1945–1949. Acta Musealia, 2017, č. 1–2, s. 154–177. ISSN 0862-8548.
JAKUBÍČEK, Vít. František Chmelař: Malíř, který psal básně (kat. výst.). Zlín: Galerie Václava Chada ve Zlíně, 2017, 8 s. ISBN 978-80-906382-8-0.
KOLESÁR, Zdeno a Vít JAKUBÍČEK. Design ve službách trvale udržitelného rozvoje. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, Fakulta multimediálních komunikací, 2017. ISBN 978-80-7454-647-1.

2016
JAKUBÍČEK, Vít. Zlínský kraj očima malíře Vladimíra Hrocha. Prostor Zlín, 2016, č. 1, s. 31–33. ISSN 1212-1398.
JAKUBÍČEK, Vít. Rajlichova kniha Brno černá bílá. Prostor Zlín, 2016, č. 1, s. 48–49. ISSN 1212-1398.
JAKUBÍČEK, Vít. Design a umění. Odborné kolokvium k výstavnímu projektu Ostrov umění v moři průmyslu – Zlínská škola umění (1939–1949). Prostor Zlín, 2016, č. 2, s. 44–45. ISSN 1212-1398.
JAKUBÍČEK, Vít. František Crhák – Dekorativní atriová stěna. Prostor Zlín, 2016, č. 4, s. 50–51. ISSN 1212-1398.
HORŇÁKOVÁ, Ladislava, JAKUBÍČEK, Vít, MÍLEK, Václav a Pavlína PYŠNÁ. Prostor Zlín – odborný katalog ke stálé expozici. Zlín: Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, 2016, 119 s. ISBN 978-80-87926-09-3.
JAKUBÍČEK, Vít. Jan Rajlich: hloubka plochy (kat. výst.). Zlín: Galerie Václava Chada ve Zlíně, 2016, 8 s.

2015
JAKUBÍČEK, Vít a Václav MÍLEK, eds. Ostrov umění v moři průmyslu. Zlínská škola umění (1939–1949). Zlín: Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, 2015, 195 s. ISBN 978-80-87926-08-6.
JAKUBÍČEK, Vít. Dobrá nálada za každého počasí je možná, když přispěje…baťovský plakát Zdeňka Hyblera. Prostor Zlín, 2015, č. 1, s. 36–39. ISSN 1212-1398.
JAKUBÍČEK, Vít. Zlínské lavičky, Prostor Zlín, 2015, č. 1, 2015, s. 50–51. ISSN 1212-1398.
JAKUBÍČEK, Vít. Ostrov umění v moři průmyslu. Zlínská škola umění (1939–1949). Prostor Zlín, 2015, č. 4, s. 2–9. ISSN 1212-1398.
JAKUBÍČEK, Vít. Vincenc Makovský. Pomník obětem II. světové války ve Zlíně (1946–1947). Prostor Zlín, 2015, č. 4, s. 40–41. ISSN 1212-1398.
JAKUBÍČEK, Vít. Z archivu ředitele Školy umění architekta Františka Kadlece. Prostor Zlín, 2015, č. 4, s. 52–57. ISSN 1212-1398.
JAKUBÍČEK, Vít. Eva Jiřičná – Architektura kontrastů. Ateliér, 2015, č. 1, s. 8. ISSN 1210-5236.
JAKUBÍČEK, Vít Zlínská škola umění (1939–1949). Zvuk, 2015, podzim–zima, s. 77–82. ISSN 1214-0139.

2014
HORŇÁKOVÁ, Ladislava a Vít JAKUBÍČEK. Poznáváme baťovskou architekturu. Zlín: Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, 2014.
JAKUBÍČEK, Vít. Budova bývalého soudu ukrývá velký kus historie Zlína. Magazín Zlín, 2014, č. 2, s. 12–13.
JAKUBÍČEK, Vít. Zlín – kolébka českého designu. Prostor Zlín, 2014, č. 4, s. 58–61. ISSN 1212-1398.
JAKUBÍČEK, Vít. Zlínský architekt Zdeněk Plesník: výrazná osobnost moderní československé architektury. Prostor Zlín, 2014, č. 4, s. 42–47. ISSN 1212-1398.
JAKUBÍČEK, Vít. Památková péče o město v zahradách. Proměny MPZ Zlín v poslední 10 letech. Zprávy památkové péče, 2014, č. 2, s. 109–114. ISSN: 1210-5538.

2013
JAKUBÍČEK, Vít. Stroj a nástroj jako dílo výtvarné. Počátky „Kovářovy školy“ mezi lety 1947 a 1959. In: Zlínská umprumka (1959–2011). Od průmyslového výtvarnictví po design, Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2013, s. 37–48. ISBN 978-80-86863-65-8.
JAKUBÍČEK, Vít. Ulmský model ve Zlíně. Prostor Zlín, 2013, č. 3, s. 2–5. ISSN 1212-1398.

Odborné studie – Stavebně historický průzkum
JAKUBÍČEK, Vít, KOMENDOVÁ, Nelly a VRLA Radim. Bývalý soud ve Zlíně. Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži, únor–duben 2014.
JAKUBÍČEK, Vít. Pomník obětem II. světové války, Zlín. Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, únor 2015.
JAKUBÍČEK, Vít. Radnice ve Zlíně, č. p. 12. Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, leden 2016.

Fakulty a součásti

Zavřít