Tomas Bata University in Zlín

lecturer

Mgr. Vít Jakubíček

Department of Theoretical Studies
E-mail: jakubicek@utb.cz TEL: +420 576 034 254 Office:
/
U42/251 - tel:

Teaching

Consulting hours

Wednesday 15.00-16.00

Curriculum vitae

Education

2013–dosud: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, obor Multimédia a design, doktorské studium

2010–2012:  Masarykova univerzita, Brno, Filozofická fakulta, obor Dějiny umění, Mgr.

2007–2010: Masarykova univerzita, Brno, Filozofická fakulta, obor Dějiny umění, Bc.

1999–2007: Gymnázium Zlín Lesní čtvrť, Zlín

Process of employment

2018–dosud: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálnáích komunikací, Kabinet teoretických studií, tajemník ústavu

2014–dosud: Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, kurátor sbírky sochařství a designu

2013: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži, odborný garant území

Faculties and departments

Close