Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ateliér Design oděvu

Doporučená literatura

 • ALDRICH, W. Fabric, form and flat pattern cutting. Oxford: Blackwell Publishing, 1996. ISBN-13-978-14051-3620-4 1405102837.
 • ARMSTRONG, Helen Joseph. Patternmaking for Fashion Design. Fifth edition. New Jersey: Pearson Education, 2010. ISBN 978-0-13-612148-0.
 • BAUDOT, François. Móda století. Vyd. 1. Praha: Ikar, 2001. ISBN 8072029436.
 • BOLTON, Andrew. Manus x Machina: Fashion in the Age of Technology. New York: Metropolitan Museum of Art, 2016. ISBN 978-1-58839-592-4.
 • BLACK, Sandy. Knitting: Fashion, Industry, Craft. London: V&A Publishing, 2012. ISBN 978-1-85177-559-0.
 • BRONWYN, Cosgrave. Sample 100 fashion designers – 010 curators. London: Phaidon Press, 2006. ISBN 978-0714847139.
 • CRAWFORD, Connie Amaden. The art of fashion draping. 4th ed. New York: Fairchild Books, 2012. ISBN 9781609012274.
 • CULLEN, Oriole, Connie Karol, BURKS. Christian Dior. London: V&A Publishing, 2019. ISBN 978-1-85177-996-3.
 • EVANS, Caroline. Fashion at the Edge – Spectacle, Modernity and Deathliness. London. Yale, 2003.
 • Fashionary International Ltd. Fashionpedia: The Visual Dictionary of Fashion Design. Hong Kong: Fashionary International Ltd, 2017. ISBN 978-988-13547-6-1.
 • Fashionary International Ltd. The fashion business manual. Hong Kong: Fashionary International Ltd, 2018. ISBN 978-988-77109-7-4.
 • MAIRI, Mackenzie. ..isms: Understanding Fashion. London, 2010. ISBN 9781408105795.
 • MÁCHALOVÁ, Jana. Móda 20. století. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2003. ISBN 80-7106-587-0.
 • NAKAMICHI, Tomoko. Pattern Magic. Laurence King Publishing, 2010. ISBN 1856697053.
 • NAKAMICHI, Tomoko. Pattern Magic 2. Laurence King Publishing, 2011. ISBN 1856697061.
 • SEELING, Charlotte. Století módy 1900-1999. 1. vyd. Praha: Slovart, 2000. ISBN 8072092472.
 • TERRY, Jones. Fashion now (volume 1, 2). Taschen, 2002. ISBN 3822840750.

Další doporučená literatura:

Současné tendence v umění

Hlavním studijním podkladem jsou přednáškové prezentace dostupné na MS TEAMS v souborech týmu předmětu Současné tendence v umění 1 a 2 pro ZS a LS.

 • Mezinárodní přehledy:
 • HICKS, Alistair. Průvodce světem současného umění. Nové směry 21. století. Zlín, 2014. ISBN 978-80-7473-558-5
 • WILSON, Michael. How to Read Contemporary Art. Thames et. Hudson, 2014 (vyšlo i česky) ISBN 9780500970447
 • KHOLEIF, Omar. The Artists Who Will Change the World. Thames & Hudson, 2018. ISBN-10-050051996X
 • Téma trhu:
 • THOMPSON, Don. Jak prodat vycpaného žraloka (za 12 miliónů dolarů). Zlín, 2010. ISBN 978-80-87162-58-3.
 • Téma spolupráce, participativní principy v umění:
 • BISHOP, Claire. Řízení reality. Spolupráce a participace v současném umění. In: Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny. 1-2, 2007.
 • ZÁLEŠÁK, Jan. Umění spolupráce. Avu/Muni Press 2011. ISBN 978-80-210-5707-4
 • MIRZOFF, Nicholas. Vizuální aktivismus in: Jak vidět svět. ArtMap, 2018. ISBN 978-80-906599-5-7
 • Téma instituce a umění:
 • O´DOHERTY, Brian. Uvnitř bílé krychle. Praha: Tranzit.cz, 2000. ISBN/ISSN: 978-80-87259-30-4
 • STEYERL, Hito. In Defense of the Poor Image. In: e-flux journal, Issue #10, November 2009. Dostupné z: https://www.e-flux.com/journal/10/61362/in-defense-of-the-poor-image/.
 • České umění:
 • DRDOVÁ, Lucie, ŠEVČÍKOVÁ, Lucie a ŽÁKOVÁ, Eva, eds. Czech contemporary art guide. 2012. ISBN 978-80-7008-294-2.
 • POSPYSZIL, Tomáš. Asociativní dějepis umění. (výňatek: Eva Koťátková) Tranzit.cz, 2014. ISBN/ISSN: 978-80-87259-28-3

Estetika

 • VANĚK, Jiří. Estetika v proměnách prožitků. ARSCI, Praha 2014 ISBN 978-80-7420-040-3
 • POSPÍŠIL, Zdeněk. Kaleidoskop estetiky. UP, Olomouc 2006, ISBN 80-244-1488-0
 • Estetika na křižovatce humanitních disciplín (kol. aut.), UK, Praha 1997, ISBN 80-7184379-2
 • HADRAVOVÁ, Tereza. Co je nového v estetice? Nová beseda, Praha 2016, ISBN 978-80-906089-7-9

 

Fakulty a součásti

Zavřít