Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Kontakty

Kontakty

Vedoucí ateliéru

doc. MgA. Jan Jindra

Docent TEL:+420 576 034 112 Mobil:+420 734 528 944 E-mail: jindra@utb.cz Kancelář:U41/112

Sekretariát

Asistentka vedoucího ateliéru Reklamní fotografie TEL:+420 576 034 304 Mobil:+420 724 434 573 E-mail: foto@fmk.utb.cz Kancelář:U41/113

Technik

Technik ateliéru Reklamní fotografie TEL:+420 576 034 114 E-mail: technik-foto@fmk.utb.cz Kancelář:U41/102

Tiskové centrum

Technik PrintCentrum TEL:+420 576 034 114 E-mail: printcentrum@fmk.utb.cz Kancelář:U41/114

Interní pedagogové

doc. MgA. Jan Jindra

Docent TEL:+420 576 034 112 Mobil:+420 734 528 944 E-mail: jindra@utb.cz Kancelář:U41/112

doc. MgA. Jaroslav Prokop

docent TEL:+420 576 034 112 Mobil:+420 606 777 260 E-mail: jprokop@utb.cz


Ing.MgA. Evžen Sobek

odborný asistent TEL:+420 576 034 112 E-mail: sobek@utb.cz Kancelář:U41/112

Externí pedagogové

Fakulty a součásti

Fakulta technologická

Fakulta managementu a ekonomiky

Fakulta multimediálních komunikací

Fakulta aplikované informatiky

Fakulta humanitních studií

Fakulta logistiky a krizového řízení

Součásti

Univerzitní institut

Knihovna

Koleje a menza

Zavřít
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně