Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ateliér Audiovizuální tvorba

Doporučená literatura

Doporučená literatura pro studium na ateliéru Audiovizuální tvorba vychází z požadavků pedagogů jednotlivých předmětů.

Režie, scenáristika, dramaturgie

 • ADLER, Rudolf. Cesta k filmovému dokumentu. Praha: FAMU, 1997, ISBN 8085883 22 8.
 • ARONSONOVÁ, Linda. Scénář pro 21. století. Praha: AMU, 2014. ISBN 80-7331-314-2.
 • CARRIERE, Jean-Claude. Vyprávět příběh. Praha: NFA, 1995. ISBN 80-7004-081-5.
 • CRHA, Ivan a KŘÍŽEK, Zdeněk. Jak psát reklamní text. Praha: Grada, 1998. ISBN 80-7169-308-1.
 • DOČEKALOVÁ, Markéta. Tvůrčí psaní pro každého 3. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3017-2.
 • FIELD, Syd. Jak napsat dobrý scénář. Praha: Rybka Publishers, 2007. ISBN 80-87067-65-7.
 • FLEISCHER, Jan. To by mohl být film. Zlín: Archa, 2009. ISBN978_80-901926-4-5.
 • GINDL-TATÁROVÁ, Zuzana. Hollywoodoo. Bratislava: VŠMU, 2001, ISBN 80-85182-72-6.
 • GINDL-TATÁROVÁ, Zuzana. Praktická dramaturgia. Bratislava: VŠMU, 2008. ISBN 978-80-85182-98-9.
 • HURBIS-CHERRIER, Mick, RABIGER, Michael. Directing: Film Techniques and Aesthetics. 5th Edition. Burlington, MA: Focal Press, 2013. 978-0240818450.
 • KATZ, Steve D. Film Directing Shot by Shot: Visualizing from Concept to Screen. Burlington, MA: Focal Press, 2001.ISBN 978-0941188104.
 • NICHOLS, Bill. Úvod do dokumentárního filmu. Praha: AMU, 2010. 978-80-7331-181-0.
 • WESTON, Judith. Directing Actors: Creating Memorable Performances for Film and Television. Michael Wiese Productions, CA 1999. ISBN 978-0941188241.

Produkce

 • KURZOVÁ, Sibylle. Pitch it! Praha: AMU, 2013. 978-80-7331-284-8.
 • OGILVY, David. O reklamě. Praha: MP, 2007. ISBN 978-80-7261-154-6.
 • RYAN, MAUREEN A. Film and Video Budgets 6. Michael Wiese Productions, 2015. 978-1615932214.
 • RYAN, MAUREEN A. Producer to Producer: A Step-by-Step Guide to Low-Budget Independent Film Producing. Michael Wiese Productions, 2010. 978-1932907759.

Kamera

 • časopis American Cinematographer
 • Urban, Miroslav. Filmová laboratoř. 2., rozš. vyd. Praha: AMU, 2001. ISBN 80-85883-78-3.

Střih

 • ARUNDALE, Scott, TRIEU, Tashi. Modern Post: Workflows and techniques for digital filmmakers. Burlington, MA: Focal Press, 2014. ISBN 978-041-5747-028.
 • BOWEN, Christopher J., THOMPSON, Roy. Grammar of the edit. 3rd edition. ISBN 978-024-0526-089.
 • COLEMAN, Lori Jane, FRIEDBERG, Diana. Make the cut: a guide to becoming a successful assistant editor in film and TV. Boston: Focal Press/Elsevier, 2010. ISBN 02-408-1398-7.
 • DANCYGER, Ken. The technique of film and video editing: history, theory, and practice. 5th ed. Burlington: Focal Press, 2011. ISBN 978-0-240-81397-4.
 • DMYTRYK, Edward. On Film Editing. Woburn: Focal Press, 1984. ISBN 978-0-240-51738-4.
 • CHANDLER, Gael. Cut by cut: editing your film or video. 2nd ed. Studio City, CA: Michael Wiese Productions, 2012. ISBN 978-161-5930-906.
 • KUČERA, Jan. Střihová skladba ve filmu a v televizi. Praha: AMU, 2002. ISBN 80-7331-896-2.
 • LABÍK, L’udovít. Dramaturgia strihovej skladby. Zlín: VeRBuM, 2013. 978-80-87500-30-9.
 • PLAŽEWSKI, Jerzy. Historický vývoj střihové skladby. Filmová řeč. Orbis, Praha, 1967.
 • REISZ, Karel a Gavin MILLAR. The technique of film editing. 2nd ed., reissued. Burlington, MA: Focal Press, 2010, ISBN 978-024-0521-855.
 • VALUŠIAK, Josef. Střihovou skladbou k n-té dimenzi. 2., opr. vyd. Praha: AMU, 2000. ISBN 80-858-8358-9.
 • VALUŠIAK, Josef. Základy střihové skladby. 3. rozš. vyd. Praha: FAMU, 2005. ISBN 8073310392.

Zvuková skladba

 • BLÁHA, Ivo. Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla. Praha: AMU, 2006. 80-7331-010-4.
 • HŮRKA, Miloslav. Když se řekne zvukový film. Kapitoly z historie a současnosti zvukového filmu. Praha: ČFÚ, 1991. 80-7004-044-0.
 • VLACHÝ, Václav. Praxe zvukové techniky. 3. vydání. Praha: Muzikus, 2008. ISBN 978-80-8625-346-6.
 • YEWDALL, David Lewis. Practical art of motion picture sound. 4th ed. Waltham, MA: Focal Press, 2012. ISBN 02-408-1240-9.
 • GREČNÁR, Ján. Filmová hudba od nápadu po soundtrack. Bratislava: Ústav hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied, 2005. 85 s. ISBN 8089135048.
 • GREČNÁR, Ján. Zvuková realizácia filmu: umenie majstra zvuku.  Juga, Bratislava, 2012. ISBN: 9788089030507
 • MERVYN, Cooke. Dějiny filmové hudby. Casablanca a Akademie múzických umění v Praze, Praha 2011, 1. vydání. ISBN 978-80-87292-14-3

Televize

 • GREGORA, Pavel. Televizní technika: Zařízení pro přenos a vysílání televizního signálu. Praha: BEN – technická literatura, 2000. ISBN 80-860-5689-9.
 • KUBA, Petr a Vladimír VÍT. Televizní technika: studiové zpracování televizního signálu. Praha: BEN – technická literatura, 2000. ISBN 80-860-5688-0.
 • ORLEBAR, Jeremy. Kniha o televizi. 1. vyd. Nakladatelství Akademie múzických umění. ISBN 978-807-3312-466.
 • VÍT, Vladimír. Televizní technika: projekční a velkoplošné zobrazování. 1. vyd. Praha: BEN – technická literatura, 2000. ISBN 80-860-5674-0.
 • VÍT, Vladimír. Televizní technika: přenosové barevné soustavy. 1. vyd. Praha: BEN – technická literatura, 1997. ISBN 80-860-5604-X.

Dějiny filmu, současný film

Český film

 • ČESÁLKOVÁ, Lucie (ed.). Generace Jihlava. Větrné mlýny, 2014. ISBN 978-80-7443-109-8.
 • HAMES, Peter. Československá nová vlna. Praha: Levné knihy KMa, 2008. ISBN 978-807-3095-802.
 • HULÍK, Štěpán. Kinematografie zapomnění: počátky normalizace ve Filmovém studiu Barrandov (1968–1973). Praha: Academia, 2011. ISBN 978-80-200-2041-3.
 • PTÁČEK, Luboš (ed.). Panorama českého filmu. Olomouc: Rubico, 2000. ISBN 80-85839-54-7.
 • ŽALMAN, Jan. Umlčený film. Praha: Levné knihy KMa, 2008. ISBN 978-807-3095-734.

Světový film

 • BALIO, Tino. Hollywood in the New Millennium. Londýn: BFI, 2013.
 • BORDWELL, David, THOMPSONOVÁ, Kristin. Dějiny filmu. Praha, 2007. ISBN 978-80-7331-80-2.
 • COOKE, Mervyn. Dějiny filmové hudby. Casablanca, Praha 2011. ISBN 978-80-87292-14-3.
 • EPSTEIN, Edward Jay. Ekonomika Hollywoodu. Skrytá finanční realita v pozadí filmů. Praha: Mladá Fronta, 2013. ISBN 978-80-204-2753-3.
 • HORECK, Tanya; Kendall, Tina (eds). The New Extremism in Cinema: From France to Europe. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2011. ISBN: 978-0748679102.
 • KING, Geoff. American Independent Cinema. Indiana University Press, 2005. ISBN: 978-1850439387
 • MOTTRAM, James. The Sundance Kids. New York, 2006. ISBN: 978-0865479678.
 • VICK, Tom. Asian Cinema: A Field  Guide. New York : Harper Perennial, 2008. ISBN: 978-0061145858

Teorie, analýza filmu

 • BORDWELL, David a THOMPSONOVÁ, Kristin. Umění filmu. Praha: AMU, 2011. ISBN 978-80-7331-217-6.
 • CASETTI, Francesco. Filmové teorie 1945-1990. Praha: AMU, 2008. ISBN 978-807-3311-438.
 • KOKEŠ, Radomír. Rozbor filmu. Brno: MU, 2015. 978-80-210-7756-0.

Fakulty a součásti

Zavřít