Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ateliér Sklo

Státní závěrečné zkoušky

Informace ke Státním závěrečným zkouškám zde: https://fmk.utb.cz/student/statni-zaverecne-zkousky/pokyny-pro-diplomanty/

Termíny zde:  https://fmk.utb.cz/studium/studijni-oddeleni/harmonogram-akademickeho-roku/

Harmonogram státních závěrečných zkoušek 2024/25 – ateliér Sklo

bude doplněn v květnu 2025

Témata kvalifikačních prací – pro ak. rok 2023/24

Konstrukce a dekonstrukce

Místo, čas, domov

Rodinné stříbro

Handicap 20kg 

Volný objekt na téma proměna

Světelná instalace

Mapping

Design pro asijskou menšinu v ČR

Figurky

Folklór

Sklo, světlo, prostor

Kompozice vycházející ze studie zvířat

Feminismus, gender, mainstreaming

Vzpomínky

Tunning

Průnik

Vůně jako identita

Design nápojového souboru

Design skleněného užitného souboru

Redesign

Místa

Napětí

Symbióza

Design stolního svítidla

Memento mori

Mezi světy

Bakalářská práce v rozsahu 20 normostran (čistý text) + fotodokumentace.

Diplomová práce v rozsahu 35 normostran (čistý text) + fotodokumentace.

Na hřbetu tištěné vazby práce prosím nezapomínejte nechat vytisknout rok a jméno!!

Státní závěrečná zkouška (SZZ) studijního programu Výtvarná umění se skládá ze dvou částí. První částí je obhajoba bakalářské nebo diplomové práce a druhá část je tvořena zkouškou z předmětů SZZ.

SZZ – bakalářský studijní program:

 • Obhajoba bakalářské práce
 • Zkouška z předmětů:
  • Dějiny vizuální kultury (okruhy otázek viz KTS) – KADS/SZZ1D
  • Technologie oboru (okruhy otázek viz níže) – příprava z předmětů Teorie a technologie DS a Sklářské laboratoře KADS/SZZ1T

SZZ – navazující magisterský studijní program:

 • Obhajoba diplomové práce
 • Zkouška z předmětů:
  • Dějiny oboru (okruhy otázek viz níže) – příprava z předmětů Současné tendence v designu, Současné tendence v umění, Estetika  – KADS/SZZ2D
  • Teorie a technologie oboru (okruhy otázek viz níže) – příprava z předmětů Současné tendence v designu skla, Teorie a metodologie designu – KADS/SZZ2T

 

Výběr z literatury

 • Adlerová, A.: Současné sklo. Praha 1979.
 • Adlerová, A. a kol.: Czechoslovakian Glass 1350-1980. Corning 1981 (Kat. – The Corning Museum of Glass).
 • Belting, H.: Konec dějin umění. Praha. 2000
 • Buechner, T., S., Warmus, W.: Czechoslovakian Diary: 1980. 23 Glassmakers. Corning 1981
 • Drahotová, O., Langhamer, A.; a kol.: České sklo. Nový Bor 1985
 • Frantz, S. K.: Contemporary Glass. New York 1989
 • Fischer, Lucy (ed.): Art Direction & production design.: London: I.B. Tauris & Co., 2015
 • Graham, G.: Filosofie umění. Barister & Principal, 2004
 • Kesner, L.: Muzeum umění v digitální době: vnímání obrazů a prožitek umění v soudobé společnosti. Praha 2000
 • Kirsch, R. a kol: Historie sklářské výroby v českých zemích. II/1,2. Praha 2003.
 • Kolesár, Z.: Kapitoly z dějin designu. Praha 2009
 • Kolesár, Z.: Design ve službách trvale udržitelného rozvoje. In: Design ve službách trvale
 • udržitelného rozvoje. Zlín 2017
 • kol. aut.: New Glass: A Worldwide Survey. New York 1979 (Kat. – The Corning Museum of Glass, Corning etc.).
 • Horáček, M. (ed):Sjednocená teorie architektury: Forma, jazyk, komplexita. Books & Pipes
 • Publishing, 2017
  Hubatová-Vacková, L.; Pauke, P.: Tam a zpátky: současný design, architektura a urbanismus.  Praha: Umprum, 2015
 • Hubatová-Vacková, L: Zlínská umprumka (1959-2011) : od průmyslového výtvarnictví po design. Praha: Umprum, 2013
 • Langhamer, A.: Legenda o českém skle. Zlín 1999
 • Michl. J.: Funkcionalismus, design, škola, trh: čtrnáct textů o problémech teorie a praxe moderního designu. Barrister & Principal, 2012
 • Pachmanová, M., ed.: Design: aktualita nebo věčnost. Antologie testů k teorii a dějinám designu. Praha 2005
 • Petrová, S., Olivié, J. L. a kol.: Verres de Bohême 1400-1989. Paris 1989.
 • Petrová S.: České sklo, Praha: Umprum, 2018
 • Pelcl, J. a kol.: Český design 1995-2000. Praha 2001
  Pospiszyl, T.: Asociativní dějepis umění. Praha 2014
 • Raban, J.: Modernes Böhmisches Glas. Praha 1963.
 • Ricke, H.: Licht-Form-Gestalt. Düsseldorf 1990 (Kat. – Kunstmuseum Düsseldorf).
 • Roška R, Zimák Z. Klasické sklárské technologie a postupy III., Euroregion Bílé- Biele Karpaty, 2008

Časopisy a periodika:
Glassreview/Glasrevue, Tvar, Domov, Umění a řemesla, Ars vitraria, Neues Glas/New Glass, Sklář a keramik, Keramika a sklo, Material Times

 

Fakulty a součásti

Zavřít