Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Studijní oddělení

Harmonogram akademického roku

Časový plán akademického roku 2022/2023

Časový plán akademického roku 2022/2023 naleznete v Rozhodnutí děkana RD2022.07
Časový plán akademického roku 2022/2023 ve formátu iCal (pro import do aplikací)

červenec – srpen 2022Zápis do prvního roku studia pro AR 2022/2023
5. 8. 2022 – 12. 8. 2022Předzápis pro zimní semestr AR 2022/2023
18. 8. 2022 – 21. 8. 2022Zápis do vyššího roku studia (elektronický zápis) pro AR 2022/2023
1. 9. 2022 31. 8. 2023 Akademický rok 2022/2023
1. 9. 2022 2. 2. 2023 Zimní semestr
9. 9. 2022 – 11. 9. 2022
(od 7:00 hod. do 24:00 hod.)
Předzápis na sportovní aktivity pro zimní semestr AR 2022/2023
12. 9. 2022 – 16. 9. 2022Adaptační týden pro studenty do 1. roku bakalářského studia, probíhají nerozvrhované akce, plenéry, soustředění.
19. 9. 2022 – 22. 12. 2022Výuka (14 týdnů, z toho 13 rozvrhovaných); první týden rozvrhované výuky počínaje 19. 9. je sudý (38. týden), poslední týden výuky počínaje 19. 12. probíhají nerozvrhované akce.
23. 12. 2022 – 1. 1. 2023 Vánoční prázdniny
19. 12. 2022 – 2. 2. 2023Hodnocení kvality výuky za zimní semestr AR 2022/2023
2. 1. 2023 – 2. 2. 2023Zkouškové období (5 týdnů)
9. 1. 2023 – 15. 1. 2023Předzápis pro letní semestr AR 2022/2023
20. 1. 2023 – 22. 1. 2023
(od 7:00 hod. do 24:00 hod.)
Předzápis na sportovní aktivity pro letní semestr AR 2022/2023
6. 2. 2023 – 17. 2. 2023Zkouškové období pro opravné zkoušky (2 týdny)
3. 2. 2023* 31. 8. 2023 Letní semestr
6. 2. 2023 – 14. 4. 2023Výuka závěrečného roku studia (10 týdnů); první týden rozvrhované výuky počínaje 6.2. je sudý (6. týden)
6. 2. 2023 – 12. 5. 2023Výuka (14 týdnů, z toho 13 rozvrhovaných); první týden rozvrhované výuky počínaje 6.2. je sudý (6. týden), poslední týden výuky počínaje 8. 5. probíhají nerozvrhované akce.
do 10. 3. 2023Odevzdání ročníkových prací – MKS, MK
24. 3. 2023
3. 4. 2023 – 4. 4. 2023
Prezentace a obhajoba ročníkových prací – MKS, MK
17. 4. 2023 – 5. 5. 2023Zkouškové období i období pro opravné zkoušky pro závěrečné roky studia (3 týdny)
8. 5. 2023 – 18. 6. 2023Hodnocení kvality výuky za letní semestr AR 2022/2023
15. 5. 2023 – 17. 6. 2023Zkouškové období (5 týdnů)
19. 6. 2023 – 30. 6. 2023Zkouškové období pro opravné zkoušky (2 týdny)
24. 7. 2023 – 13. 8. 2023Letní prázdniny
do 31. 7. 2023Mezní termín zápočtů a zkoušek AR 2022/2023
  Ukončení studia, bakalářské a diplomové práce (BP/DP), státní závěrečné zkoušky (SZZ)
do 30. 6. 2022Zveřejnění témat BP – TPAT, VU; DP – AM, MMD, TPANT, TPAT (pro obhajobu v AR 2022/2023)
do 30. 9. 2022Zveřejnění témat BP – MKS, DP – MK
do 1. 11. 2022Odevzdání podkladů pro BP – TPAT, VU; DP – AM, MMD, TPAT, TPANT (závěrečný rok studia)
1. 12. 2022 – 9. 12. 2022Vydání oficiálního zadání BP – TPAT, VU; DP – AM, MMD, TPAT, TPANT
do 31. 1. 2023Odevzdání podkladů pro BP – MKS, DP – MK (závěrečný rok studia)
do 10. 2. 2023Zveřejnění okruhů k SZZ
3. 4. 2023 – 6. 4. 2023Vydání oficiálního zadání BP – MKS, DP – MK
do 14. 4. 2023Přihlášení k SZZ – bc a mg TPAT
do 14. 4. 2023Odevzdání DP – MK
do 21. 4. 2023Odevzdání BP – MKS
do 5. 5. 2023Přihlášení k SZZ – bc MKS, VU; mg – AM, MK, MMD, TPANT
do 5. 5. 2023Kontrola studia závěrečného roku studia – bc MKS, mg MK
do 12. 5. 2023Kontrola studia závěrečného roku studia – bc TPAT, VU; mg – AM, MMD, TPAT, TPANT
do 19. 5. 2023Odevzdání BP – TPAT, VU; DP – AM, MMD, TPAT, TPANT
15. 5. 2023 – 26. 5. 2023SZZ – bc MKS, mg MK
29. 5. 2023 – 16. 6. 2023SZZ – bc TPAT, VU; mg – AM, MMD, TPAT, TPANT
  Výuka nebude probíhat
28. 9. 2022Státní svátek (lichá středa)
28. 10. 2022Státní svátek (lichý pátek)
17. 11. 2022Státní svátek (sudý čtvrtek)
7. 4. 2023 – 10. 4. 2023Velký pátek – Velikonoční pondělí (sudý pátek a liché pondělí) ­
26. 4. 2023Rektorský den sportu (lichá středa)
1. 5. 2023Státní svátek (sudé pondělí)
8. 5. 2023Státní svátek (liché pondělí)
V úterý 2. 5. 2023 (sudý týden) bude probíhat výuka s rozvrhem pondělí 1. 5. 2023
1. 9. 2023 – 31. 8. 2024 Akademický rok 2023/2024
leden 2023Přijímací zkoušky – bc MMD, bc TPANT, bc TPAT, prezenční forma
květen – červen 2023Přijímací zkoušky – bc a mg MK, prezenční a kombinovaná forma
červen 2023Přijímací zkoušky – mg TPANT, mg TPAT, mg MMD, prezenční forma; mg AM prezenční i kombinovaná forma
červenec – srpen 2023Zápis do prvního roku studia pro AR 2023/2024

Pozn.:

  • *Výuka od 3. 2. 2023 platí pro kombinovanou formu studia jiných součástí UTB
  • MKS – Mediální a komunikační studia, MK – Marketingová komunikace, TPANT – Teorie a praxe animované tvorby, TPAT – Teorie a praxe audiovizuální tvorby, VU – Výtvarná umění, MMD – Multimédia a design, AM – Arts Management;
  • bc – bakalářský studijní program, mg – navazující magisterský studijní program
Studijní programZimní semestrLetní semestr
Mediální a komunikační studia7. 10. – 8. 10. 202210. 2. – 11. 2. 2023
 a Marketingová komunikace21. 10. – 22. 10. 202224. 2. – 25. 2.  2023
4. 11. – 5. 11. 202210. 3. – 11. 3. 2023
18. 11. – 19. 11. 202224. 3. – 25. 3. 2023
2. 12. – 3. 12. 202221. 4. – 22. 4. 2023
Arts Management7. 10. – 8. 10. 202210. 2. – 11. 2. 2023
21. 10. – 22. 10. 202224. 2. – 25. 2.  2023
4. 11. – 5. 11. 202210. 3. – 11. 3. 2023
18. 11. – 19. 11. 202224. 3. – 25. 3. 2023
2. 12. – 3. 12. 202221. 4. – 22. 4. 2023
16. 12. – 17. 12. 20225. 5. – 6. 5. 2023

Časový plán akademického roku 2021/2022

Časový plán akademického roku 2021/2022 naleznete v Rozhodnutí děkana RD2021.06

Časový plán akademického roku 2021/2022 ve formátu iCal (pro import do aplikací)

1. 9. 2021 – 31. 8. 2022 Akademický rok 2021/2022
14. 2. 2022 – 31 .8. 2022 Letní semestr
14. 2. 2022 – 14. 4. 2022Výuka posledního roku studia (9 týdnů); první týden výuky je lichý počínaje 14. 2. (7. týden)
14. 2. 2022 – 13. 5. 2022Výuka (13 týdnů); první týden výuky je lichý počínaje 14. 2. (7. týden), poslední týden výuky probíhají nerozvrhované akce
do 18. 3. 2022Odevzdání ročníkových prací – MKS
4. 4. 2022 – 8. 4. 2022Prezentace a obhajoba ročníkových prací – MKS
19. 4. 2022 – 6. 5. 2022Zkouškové období i období pro opravné zkoušky pro poslední roky studia (3 týdny)
16. 5. 2022 – 18. 6. 2022Zkouškové období (5 týdnů)
16. 5. 2022 – 19. 6. 2022Hodnocení kvality výuky za letní semestr 2021/2022
20. 6. 2022 – 1. 7. 2022Zkouškové období pro opravné zkoušky (2 týdny)
25. 7. 2022 – 12. 8. 2022Letní prázdniny
do 31. 7. 2022Mezní termín zápočtů a zkoušek v akad. roce 2021/2022
  Ukončení studia, bakalářské a diplomové práce (BP/DP), státní závěrečné zkoušky (SZZ)
do 30. 6. 2021Zveřejnění témat BP/DP – TPANT, TPAT, VU, AM (pro obhajobu v následujícím akademickém roce)
do 1. 10. 2021Zveřejnění témat BP/DP – MKS
do 1. 11. 2021Odevzdání podkladů pro BP/DP – TPANT, TPAT, VU; DP – AM (poslední rok studia)
1. 12. 2021 – 10. 12. 2021Vydání oficiálního zadání BP/DP – TPANT, TPAT, VU; DP – AM
do 31. 1. 2022Odevzdání podkladů pro BP/DP – MKS (poslední rok studia)
do 11. 2. 2022Zveřejnění okruhů k SZZ
4. 4. 2022 – 8. 4. 2022Vydání oficiálního zadání BP/DP – MKS
do 14. 4. 2022Odevzdání DP – MKS
do 22. 4. 2022Odevzdání BP – MKS
do 6. 5. 2022Přihlášení k SZZ
do 6. 5. 2022Kontrola studia posledního roku studia – MKS
do 13. 5. 2022Kontrola studia posledního roku studia – TPANT, TPAT, VU, AM
do 20. 5. 2022Odevzdání BP/DP – TPANT, TPAT, VU; DP – AM
16. 5. 2022 – 27. 5. 2022SZZ – MKS
30. 5. 2022 – 17. 6. 2022SZZ – TPANT, TPAT, VU, AM
  Výuka nebude probíhat
28. 9. 2021Státní svátek (liché úterý)
28. 10. 2021Státní svátek (lichý čtvrtek)
17. 11. 2021Státní svátek (sudá středa)
15. 4. 2022 – 18. 4. 2022Velký pátek – Velikonoční pondělí (lichý pátek a sudé pondělí)
27. 4. 2022Rektorský den sportu (lichá středa)
1. 9. 2021 – 31. 8. 2022 Akademický rok 2022/2023
leden 2022Přijímací zkoušky – bc TPANT, bc TPAT, bc MMD, prezenční forma
červen 2022Přijímací zkoušky – bc a nmgr MK, prezenční a kombinovaná forma
červen 2022Přijímací zkoušky – nmgr  TPANT, nmgr TPAT, nmgr MMD, prezenční forma; nmgr AM prezenční i kombinovaná forma
červenec – srpen 2022Zápis do prvního roku studia pro akademický rok 2022/2023

Pozn.:  MKS – Mediální a komunikační studia, MK – Marketingová komunikace, TPANT – Teorie a praxe animované tvorby, TPAT – Teorie a praxe audiovizuální tvorby, VU – Výtvarná umění, MMD – Multimédia a design, AM – Arts Management;

bc – bakalářský studijní program, nmgr – navazující magisterský studijní program

 Termíny konzultací kombinované formy studia v akademickém roce 2021/2022

Studijní programZimní semestrLetní semestr
Mediální a komunikační studia8. 10. – 9. 10. 202111. 2. – 12. 2. 2022
 a Marketingová komunikace22. 10. – 23. 10. 202125. 2. – 26. 2.  2022
5. 11. – 6. 11. 202111. 3. – 12. 3. 2022
19. 11. – 20. 11. 202125. 3. – 26. 3. 2022
3. 12. – 4. 12. 20218. 4. – 9. 4. 2022
Arts Management8. 10. – 9. 10. 202111. 2. – 12. 2. 2022
22. 10. – 23. 10. 202125. 2. – 26. 2.  2022
5. 11. – 6. 11. 202111. 3. – 12. 3. 2022
19. 11. – 20. 11. 202125. 3. – 26. 3. 2022
3. 12. – 4. 12. 20218. 4. – 9. 4. 2022

Fakulty a součásti

Zavřít