Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Studijní oddělení

Harmonogram akademického roku

Časový plán akademického roku 2020/2021 byl zveřejněn v Rozhodnutí děkanky RD2020.12 a v Rozhodnutí děkana RD2021.02 – Dodatek č. 1 k Rozhodnutí děkana RD2020.12 – Časový plán akademického roku 2020/2021 na FMK.

Adresa pro import kalendáře ve formátu iCal: basic.ics:

Časový plán akademického roku 2020/2021

  
červenec – září 2020Zápis do prvního roku studia pro akademický rok 2020/2021
17. 8. 2020 – 31. 8. 2020Předzápis pro zimní semestr akademického roku 2020/2021
1. 9. 2020 – 31. 8. 2021Akademický rok 2020/2021
11. 9. 2020 – 4. 2. 2021Zimní semestr
2. 9. 2020 – 4. 9. 2020Zápis do vyššího roku studia (elektronický zápis) pro akademický rok 2020/2021
11. 9. 2020 – 13. 9. 2020
(od 7.00 do 24.00)
Předzápis na sportovní/pohybové aktivity pro zimní semestr 2020/2021
18. 9. 2020 – 19. 12. 2020Výuka (14 týdnů) rozvrhované a nerozvrhované aktivity; první týden výuky je sudý počínaje 18. 9. (38. týden); V období od 21. – 25. 9. probíhají nerozvrhované aktivity pro studijní programy TPANT, TPAT, VU.
září – říjen 2020Imatrikulace studentů prvního ročníku
21. 12. 2020 – 17. 1. 2021Hodnocení kvality výuky za zimní semestr 2020/2021
23. 12. 2020 – 1. 1. 2021Vánoční prázdniny
4. 1. 2021 – 4. 2. 2021Zkouškové období (5 týdnů)
15. 1. 2021 – 19. 1. 2021Předzápis pro letní semestr akademického roku 2020/2021
22. 1. 2021 – 24. 1. 2021
(od 7.00 do 24.00)
Předzápis na sportovní/pohybové aktivity pro letní semestr 2020/2021
8. 2. 2021 – 21. 2. 2021Zkouškové období pro opravné zkoušky (2 týdny)
5. 2. 2021 – 31. 8. 2021Letní semestr
8. 2. 2021 – 16. 4. 2021Výuka posledního roku studia (10 týdnů); první týden výuky je sudý počínaje 8. 2. (6. týden)
8. 2. 2021 – 15. 5. 2021Výuka (14 týdnů); první týden výuky je sudý počínaje 8. 2. (6. týden) Poslední týden výuky jsou nerozvrhované aktivity
do 19. 3. 2021Odevzdání ročníkových prací – MKS
6. 4. 2021 – 9. 4. 2021Prezentace a obhajoba ročníkových prací – MKS
19. 4. 2021 – 7. 5. 2021Zkouškové období i období pro opravné zkoušky pro poslední ročníky (3 týdny)
17. 5. 2021 – 19. 6. 2021Zkouškové období (5 týdnů)
17. 5. 2021 – 20. 6. 2021Hodnocení kvality výuky za letní semestr 2020/2021
21. 6. 2021 – 2. 7. 2021Zkouškové období pro opravné zkoušky (2 týdny)
3. 7. 2021 – 31. 8. 2021Letní prázdniny
do 31. 7. 2021Mezní termín zápočtů a zkoušek v akad. roce 2020/2021
 Ukončení studia, bakalářské a diplomové práce (BP/DP), státní závěrečné zkoušky (SZZ)
do 1. 6. 2020Zveřejnění témat BP/DP – TPAT, VU, AM (pro obhajobu v následujícím akademickém roce)
do 2. 10. 2020Zveřejnění témat BP/DP – MKS
do 2. 11. 2020Odevzdání podkladů pro BP/DP – TPAT, VU; DP – AM (poslední rok studia)
1. 12. 2020 – 11. 12. 2020Vydání oficiálního zadání BP/DP – TPAT, VU; DP – AM
do 29. 1. 2021Odevzdání podkladů pro BP/DP – MKS (poslední rok studia)
do 10. 2. 2021Zveřejnění okruhů k SZZ
6. 4. 2021 – 9. 4. 2021Vydání oficiálního zadání BP/DP – MKS
do 16. 4. 2021Odevzdání DP – MKS
do 23. 4. 2021Odevzdání BP – MKS
do 7. 5. 2021Přihlášení k SZZ
do 7. 5. 2021Kontrola studia posledního roku studia – MKS
do 14. 5. 2021Kontrola studia posledního roku studia – TPAT, VU, AM
do 21. 5. 2021Odevzdání BP/DP – TPAT, VU; DP – AM
do 10. 8. 2021Odevzdání BP/DP  – TPAT, VU – pouze ateliér Audiovizuální tvorba, ateliér Design obuvi, ateliér Design oděvu
17. 5. 2021 – 28. 5. 2021SZZ – MKS
31. 5. 2021 – 18. 6. 2021SZZ – TPAT, VU, AM
23. 8. 2021 – 30. 8. 2021Druhý termín SZZ (obhajoba BP/DP a zkoušky z předmětů SZZ) pouze ateliér Audiovizuální tvorba
23. 8. 2021 – 30. 8. 2021Druhý termín SZZ (jen obhajoba BP/DP) pouze ateliér Design obuvi, ateliér Design oděvu
1. a 2. 7. 2021Promoce
 Výuka nebude probíhat
28. 9. 2020(Státní svátek) sudé pondělí
28. 10. 2020(Státní svátek) sudá středa
17. 11. 2020(Státní svátek) liché úterý
2. 4. 2021 – 5. 4. 2021(Velký pátek – Velikonoční pondělí) lichý pátek a sudé pondělí
28. 4. 2021(Rektorský den sportu) lichá středa
1. 9. 2021 – 31. 8. 2022Akademický rok 2021/2022
leden 2021Přijímací zkoušky – bc TPANT, bc TPAT, bc VU, prezenční forma
květen – červenec 2021Přijímací zkoušky – bc a nmgr MKS, prezenční a kombinovaná forma
červen 2021Přijímací zkoušky – nmgr  TPANT, nmgr TPAT, nmgr VU, prezenční forma; nmgr AM prezenční i kombinovaná forma

Pozn.: MKS – Mediální a komunikační studia, TPANT – Teorie a praxe animované tvorby, TPAT – Teorie a praxe audiovizuální tvorby, VU – Výtvarná umění, AM – Arts Management; bc – bakalářský studijní program, nmgr – navazující magisterský studijní program

Termíny konzultací kombinované formy studia v akademickém roce 2020/2021

 

Studijní programZimní semestrLetní semestr
   
Mediální a komunikační studia2. 10. a 3. 10. 202012. 2. a 13. 2. 2021
16. 10. a 17. 10. 202026. 2. a 27. 2. 2021
13. 11. a 14. 11. 202012. 3. a 13. 3. 2021
27. 11. a 28. 11. 202026. 3. a 27. 3. 2021
11. 12. a 12. 12. 20209. 4. a 10. 4. 2021
Arts Management2. 10. a 3. 10. 202012. 2. a 13. 2. 2021
16. 10. a 17. 10. 202026. 2. a 27. 2. 2021
13. 11. a 14. 11. 202012. 3. a 13. 3. 2021
27. 11. a 28. 11. 202026. 3. a 27. 3. 2021
11. 12. a 12. 12. 20209. 4. a 10. 4. 2021

 

Fakulty a součásti

Zavřít