Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Studijní oddělení

Harmonogram akademického roku

Časový plán akademického roku 2019/2020

Časový plán akademického roku 2019/2020 byl zveřejněn v Rozhodnutí děkana RD2019.01.

Pro import harmonogramu do aplikací můžete použít tento odkaz na soubor ve formátu iCal (stáhněte si soubor s příponou .ical a naimportujte do své aplikace).

TermínHarmonogram
1. 9. 2019 – 31. 8. 2020Akademický rok 2019/2020
červenec 2019Zápisy do prvních ročníků pro akademický rok 2019/2020
19. 8. 2019 – 31. 8. 2019Předzápis pro zimní semestr akademického roku 2019/2020
2. 9. 2019 – 6. 9. 2019Zápisy do vyšších ročníků (elektronické zápisy) pro akademický rok 2019/2020
13. 9. 2019 od  7.00 hod. – 15. 9. 2019 do 24.00 hod.Předzápis na sportovní aktivity a na modulární výuku UTB pro zimní semestr akad. roku 2019/2020

Zimní semestr

TermínHarmonogram
9. 9. 2019 – 6. 2. 2020Zimní semestr
13. 9. 2019 – 21. 12. 2019Výuka (rozvrhované a nerozvrhované aktivity – 14 týdnů); první týden výuky je sudý počínaje 16. 9. (38. týden); První týden výuky jsou nerozvrhované aktivity, plenéry, soustředění – pouze TPAT, VU; Poslední týden výuky jsou nerozvrhované aktivity
23. 9. 2019Imatrikulace prvních ročníků
23. 12. 2019 – 1. 1. 2020Vánoční prázdniny
2. 1. 2020 – 6. 2. 2020Zkouškové období (5 týdnů)
17. 1. 2020 – 21. 1. 2020Předzápis pro letní semestr akademického roku 2019/2020
24. 1. 2020 od 7.00 hod. – 26. 1. 2020 do 24.00 hod.Předzápis na sportovní aktivity a na modulární výuku UTB pro letní semestr akad. roku 2019/2020
7. 2. 2020 – 21. 2. 2020Zkouškové období pro opravné zkoušky (2 týdny)

Letní semestr

TermínHarmonogram
7. 2. 2020 – 31. 8. 2020Letní semestr
7. 2. 2020 – 17. 4. 2020Výuka posledních ročníků (10 týdnů); první týden výuky je lichý počínaje 10. 2. (7. týden)
7. 2. 2020 – 16. 5. 2020Výuka ostatní ročníky (14 týdnů); první týden výuky je lichý počínaje 10. 2. (7. týden) Poslední týden výuky jsou nerozvrhované aktivity
do 20. 3. 2020Odevzdání ročníkových prací – MKS
6. 4. 2020 – 9. 4. 2020Prezentace a obhajoba ročníkových prací – MKS
20. 4. 2020 – 7. 5. 2020Zkouškové i opravné zkouškové období pro poslední ročníky (3 týdny)
18. 5. 2020 – 20. 6. 2020Zkouškové období pro ostatní ročníky (5 týdnů)
22.6.2020 – 10.7.2020Zkouškové období pro opravné zkoušky pro ostatní ročníky (3 týdny)
13. 7. 2020 – 31. 8. 2020Letní prázdniny
do 31. 7. 2020Mezní termín zápočtů a zkoušek v akad. roce 2019/2020

Ukončení studia, bakalářské a diplomové práce (BP/DP), státní závěrečné zkoušky (SZZ)

TermínHarmonogram
do 1. 6. 2019Zveřejnění témat BP/DP – TPAT, VU (pro obhajobu v následujícím akademickém roce)
do 1. 10. 2019Zveřejnění témat BP/DP – MKS
do 1. 11. 2019Odevzdání podkladů pro BP/DP – TPAT, VU (končící ročníky)
2. 12. 2019 – 6. 12. 2019Vydání oficiálního zadání BP/DP – VU
2. 12. 2019 – 13. 12. 2019Vydání oficiálního zadání BP/DP – TPAT
do 31. 1. 2020Odevzdání podkladů pro BP/DP – MKS (končící ročníky)
do 10. 2. 2020Zveřejnění okruhů k SZZ
1. 4. 2020 – 3. 4. 2020Vydání oficiálního zadání BP/DP – MKS
do 17. 4. 2020Odevzdání DP – MKS
do 24. 4. 2020Odevzdání BP – MKS
do 7. 5. 2020Přihlášení k SZZ
do 7. 5. 2020Kontrola studia posledních ročníků – MKS
do 15. 5. 2020Kontrola studia posledních ročníků – TPAT, VU
do 15. 5. 2020Odevzdání BP/DP – TPAT, VU
18. 5. 2020 – 29. 5. 2020SZZ – MKS
25. 5. 2020 – 12. 6. 2020SZZ – TPAT, VU
2. 7. 2020 – 3. 7. 2020Promoce

Dny bez výuky – výuka nebude probíhat

TermínDůvod
28. 10. 2019Státní svátek (sudé pondělí)
10. 4. 2020Velký pátek (lichý pátek)
13. 4. 2020Velikonoční pondělí (sudé pondělí)
22. 4. 2020Rektorský den sportu (lichá středa)
1. 5. 2020Státní svátek (sudý pátek)
8. 5. 2020Státní svátek (lichý pátek)

Akademický rok 2020/2021

TermínHarmonogram
1. 9. 2020 – 31. 8. 2021Akademický rok 2020/2021
leden 2020Přijímací zkoušky – bc TPAT a bc VU, prezenční forma
červen 2020Přijímací zkoušky – bc a nmgr MKS, prezenční a kombinovaná forma
červen 2020Přijímací zkoušky – nmgr TPAT a nmgr VU, prezenční forma
červenec 2020Zápisy do prvních ročníků pro akademický rok 2020/2021
17. 8. 2020 – 31. 8. 2020Předzápis pro zimní semestr akademického roku 2020/2021
2. 9. 2020 – 6. 9. 2020Zápisy do vyšších ročníků (elektronické zápisy) pro akademický rok 2020/2021
11. 9. 2020 od 7.00 hod. – 13. 9. 2020 do 24.00 hod.Předzápis na sportovní aktivity a na modulární výuku UTB pro zimní semestr akad. roku 2020/2021

Pozn.: MKS – Mediální a komunikační studia, TPAT – Teorie a praxe audiovizuální tvorby, VU – Výtvarná umění, bc – bakalářský studijní program, nmgr – navazující magisterský studijní program

Termíny konzultací kombinované formy studia v akademickém roce 2019/2020

Studijní programZimní semestrLetní semestr
Mediální a komunikační studia4. 10. a 5. 10. 20197. 2. a 8. 2. 2020
18. 10. a 19. 10. 201921. 2. a 22. 2. 2020
1. 11. a 2. 11. 20196. 3. a 7. 3. 2020
29. 11. a 30. 11. 201920. 3. a 21. 3. 2020
13. 12. a 14. 12. 201917. 4. a 18. 4. 2020
Zavřít

Fakulty a součásti