Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Studijní oddělení

Harmonogram akademického roku

Časový plán akademického roku 2021/2022 naleznete v Rozhodnutí děkana RD2021.06

Časový plán ve formátu iCal (pro import do aplikací)

Časový plán akademického roku 2021/2022

   
červenec – září 2021Zápis do prvního roku studia pro akademický rok 2021/2022
16. 8. 2021 – 31. 8. 2021Předzápis pro zimní semestr akademického roku 2021/2022
   
1. 9. 2021 – 31. 8. 2022 Akademický rok 2021/2022
1. 9. 2021 – 4. 2. 2022 Zimní semestr
2. 9. 2021 – 4. 9. 2021Zápis do vyššího roku studia (elektronický zápis) pro akademický rok 2021/2022
10. 9. 2021 – 12. 9. 2021 (7.00 – 24.00)Předzápis na sportovní aktivity UTB pro zimní semestr 2021/2022
13. 9. 2021 – 17. 9. 2021Adaptační týden pro nově nastupující studenty do 1. roku bc. studia; Nerozvrhované aktivity, plenéry, soustředění
20. 9. 2021 – 19. 12. 2021Výuka (13 týdnů) rozvrhované aktivity; první týden výuky je sudý počínaje 20 9. (38. týden)
20. 12. 2021 – 30. 1. 2022Hodnocení kvality výuky za zimní semestr 2021/2022
23. 12. 2021 – 2. 1. 2022Vánoční prázdniny
3. 1. 2022 – 5. 2. 2022Zkouškové období (5 týdnů)
7. 1. 2022 – 16. 1. 2022Předzápis pro letní semestr akademického roku 2021/2022
21. 1. 2022 – 23. 1. 2022 (7.00 – 24.00)Předzápis na sportovní aktivity UTB pro letní semestr 2021/2022
7. 2. 2021 – 20. 2. 2022Zkouškové období pro opravné zkoušky (2 týdny)
7. 2. 2022 – 31 .8. 2022 Letní semestr
7. 2. 2022 – 14. 4. 2022Výuka posledního roku studia (10 týdnů); první týden výuky je lichý počínaje 8.2. (7. týden)
7. 2. 2022 – 6. 5. 2022Výuka (13 týdnů); první týden výuky je lichý počínaje 8.2. (7. týden)
do 18. 3. 2022Odevzdání ročníkových prací – MKS
4. 4. 2022 – 8. 4. 2022Prezentace a obhajoba ročníkových prací – MKS
19. 4. 2022 – 6. 5. 2022Zkouškové období i období pro opravné zkoušky pro poslední roky studia (3 týdny)
9. 5. 2022 – 10. 6. 2022Zkouškové období (5 týdnů)
16. 5. 2022 – 19. 6. 2022Hodnocení kvality výuky za letní semestr 2021/2022
20. 6. 2022 – 1. 7. 2022Zkouškové období pro opravné zkoušky (2 týdny)
25. 7. 2022 – 12. 8. 2022Letní prázdniny
do 31. 7. 2022Mezní termín zápočtů a zkoušek v akad. roce 2021/2022
  Ukončení studia, bakalářské a diplomové práce (BP/DP), státní závěrečné zkoušky (SZZ)
do 30. 6. 2021Zveřejnění témat BP/DP – TPAT, TPANT, VU, AM (pro obhajobu v následujícím akademickém roce)
do 1. 10. 2021Zveřejnění témat BP/DP –  MKS
do 1. 11. 2021Odevzdání podkladů pro BP/DP – TPAT, TPANT, VU; DP – AM (poslední rok studia)
1. 12. 2021 – 10. 12. 2021Vydání oficiálního zadání BP/DP – TPAT,TPANT, VU; DP – AM
do 31. 1. 2022Odevzdání podkladů pro BP/DP – MKS (poslední rok studia)
do 11. 2. 2022Zveřejnění okruhů k SZZ
4. 4. 2022 – 8. 4. 2022Vydání oficiálního zadání BP/DP – MKS
do 14. 4. 2022Odevzdání DP – MKS
do 22. 4. 2022Odevzdání BP – MKS
do 6. 5. 2022Přihlášení k SZZ
do 6. 5. 2022Kontrola studia posledního roku studia – MKS
do 13. 5. 2022Kontrola studia posledního roku studia – TPANT, TPAT, VU, AM
do 20. 5. 2022Odevzdání BP/DP – TPANT, TPAT, VU; DP – AM
16. 5. 2022 – 27. 5. 2022SZZ – MKS
30. 5. 2022 – 17. 6. 2022SZZ – TPANT, TPAT, VU, AM
  Výuka nebude probíhat
28. 9. 2021Státní svátek (liché úterý)
28. 10. 2021Státní svátek (lichý čtvrtek)
17. 11. 2021Státní svátek (sudá středa)
15. 4. 2022 – 18. 4. 2022Velký pátek – Velikonoční pondělí (lichý pátek a sudé pondělí)
27. 4. 2022Rektorský den sportu (lichá středa)
1. 9. 2021 – 31. 8. 2022 Akademický rok 2022/2023
leden 2022Přijímací zkoušky – bc TPANT, bc TPAT, bc MMD, prezenční forma
červen 2022Přijímací zkoušky – bc a nmgr MK, prezenční a kombinovaná forma
červen 2022Přijímací zkoušky – nmgr  TPANT, nmgr TPAT, nmgr MMD, prezenční forma; nmgr AM prezenční i kombinovaná forma
červenec – srpen 2022Zápis do prvního roku studia pro akademický rok 2022/2023

Pozn.:  MKS – Mediální a komunikační studia, MK – Marketingová komunikace, TPANT – Teorie a praxe animované tvorby, TPAT – Teorie a praxe audiovizuální tvorby, VU – Výtvarná umění, MMD – Multimédia a design, AM – Arts Management;

bc – bakalářský studijní program, nmgr – navazující magisterský studijní program

 Termíny konzultací kombinované formy studia v akademickém roce 2021/2022

Studijní programZimní semestrLetní semestr
Mediální a komunikační studia8. 10. – 9. 10. 202111. 2. – 12. 2. 2022
 a Marketingová komunikace22. 10. – 23. 10. 202125. 2. – 26. 2.  2022
5. 11. – 6. 11. 202111. 3. – 12. 3. 2022
19. 11. – 20. 11. 202125. 3. – 26. 3. 2022
3. 12. – 4. 12. 20218. 4. – 9. 4. 2022
Arts Management8. 10. – 9. 10. 202111. 2. – 12. 2. 2022
22. 10. – 23. 10. 202125. 2. – 26. 2.  2022
5. 11. – 6. 11. 202111. 3. – 12. 3. 2022
19. 11. – 20. 11. 202125. 3. – 26. 3. 2022
3. 12. – 4. 12. 20218. 4. – 9. 4. 2022

Fakulty a součásti

Zavřít