Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Studijní oddělení

Harmonogram akademického roku

Hledáte časový harmonogram pro studenty doktorského studia? Najdete jej v sekci PhD. studium.

Časový plán akademického roku 2023/2024

Časový plán akademického roku 2023/2024 naleznete v PDF formátu také v Rozhodnutí děkana RD2023.05
Časový plán akademického roku 2023/2024 ve formátu iCal (pro import do aplikací)

červenec – srpen 2023Zápis do prvního roku studia pro AR 2023/2024
23. 8. 2023 – 30. 8. 2023Předzápis pro zimní semestr AR 2023/2024
1. 9. 2023 – 4. 9. 2023Zápis do vyššího roku studia (elektronický zápis) pro AR 2023/2024
1. 9. 2023 31. 8. 2024 Akademický rok 2023/2024
1. 9. 2023 1. 2. 2024 Zimní semestr
8. 9. 2023 – 10. 9. 2023

(od 7:00 hod. do 24:00 hod.)

Předzápis na sportovní aktivity pro zimní semestr AR 2023/2024
11. 9. 2023 – 15. 9. 2023Adaptační týden pro studenty do 1. roku bakalářského studia, probíhají plenéry a soustředění
18. 9. 2023 – 22. 12. 2023Výuka (14 týdnů, z toho 13 rozvrhovaných); první týden rozvrhované výuky počínaje 18. 9. je sudý (38. týden), poslední týden výuky počínaje 18. 12. probíhají nerozvrhované akce.
23. 12. 2023 – 1. 1. 2024 Vánoční prázdniny (neprobíhá zkoušení – nevypisují se termíny)
18. 12. 2023 – 1. 2. 2024Hodnocení kvality výuky za zimní semestr AR 2023/2024
2. 1. 2024 – 1. 2. 2024Zkouškové období (5 týdnů)
12. 1. 2024 – 17. 1. 2024Předzápis pro letní semestr AR 2023/2024
19. 1. 2024 – 21. 1. 2024

(od 7:00 hod. do 24:00 hod.)

Předzápis na sportovní aktivity pro letní semestr AR 2023/2024
5. 2. 2024 – 16. 2. 20224Zkouškové období pro opravné zkoušky (2 týdny)
2. 2. 2024* 31. 8. 2024 Letní semestr
5. 2. 2024 – 12. 4. 2024Výuka závěrečného roku studia (10 týdnů); první týden rozvrhované výuky počínaje 5.2. je sudý (6. týden)
5. 2. 2024 – 10. 5. 2024Výuka (14 týdnů, z toho 13 rozvrhovaných); první týden rozvrhované výuky počínaje 5.2. je sudý (6. týden), poslední týden výuky počínaje 6. 5. probíhají nerozvrhované akce.
do 8. 3. 2024Odevzdání ročníkových prací – MKS, MK
22. 3. 2024

25. 3. 2024 – 26. 3. 2024

Prezentace a obhajoba ročníkových prací – MKS, MK
15. 4. 2024 – 3. 5. 2024Zkouškové období i období pro opravné zkoušky pro závěrečné roky studia (3 týdny)
6. 5. 2024 – 16. 6. 2024Hodnocení kvality výuky za letní semestr AR 2023/2024
13. 5. 2024 – 15. 6. 2024Zkouškové období (5 týdnů)
17. 6. 2024 – 28. 6. 2024Zkouškové období pro opravné zkoušky (2 týdny)
22. 7. 2024 – 11. 8. 2024Letní prázdniny
do 31. 7. 2024Mezní termín zápočtů a zkoušek AR 2023/2024
  Ukončení studia, bakalářské a diplomové práce (BP/DP), státní závěrečné zkoušky (SZZ)
do 30. 6. 2023Zveřejnění témat BP – MMD, TPAT, VU; DP – AM, MMD, TPANT, TPAT (pro obhajobu v AR 2023/2024)
do 1. 10. 2023Zveřejnění témat BP – MK, MKS, DP – MK
do 1. 11. 2023Odevzdání podkladů pro BP– MMD, TPANT, TPAT, VU; DP – AM, MMD, TPANT, TPAT (závěrečný rok studia)
1. 12. 2023 – 8. 12. 2023Vydání oficiálního zadání BP – TPAT; DP – TPAT
do 9. 2. 2024Zveřejnění okruhů k SZZ
do. 1. 3. 2024Vydání oficiálního zadání BP – MMD, TPANT, VU; DP – AM, MMD, TPANT
2. 4. 2024 – 5. 4. 2024Vydání oficiálního zadání BP – MK, MKS, DP – MK
do 12. 4. 2024Přihlášení k SZZ – bc a mg TPAT
do 12. 4. 2024Odevzdání DP – MK
   do 19. 4. 2024Odevzdání BP – MK, MKS
do 3. 5. 2024Přihlášení k SZZ – bc  MK, MKS, MMD, VU; mg – AM, MK, MMD, TPANT
do 3. 5. 2024Kontrola studia závěrečného roku studia – bc MK, MKS, mg MK
do 10. 5. 2024Kontrola studia závěrečného roku studia – bc MMD, TPANT, TPAT, VU; mg – AM, MMD, TPANT, TPAT
do 17. 5. 2024Odevzdání BP – MMD, TPANT, TPAT, VU; DP – AM, MMD, TPANT, TPAT
13. 5. 2024 – 24. 5. 2024SZZ – bc MK, MKS, mg MK
27. 5. 2024 – 14. 6. 2024SZZ – bc MMD, TPAT, VU; mg – AM, MMD, TPAT, TPANT
  Výuka nebude probíhat
28. 9. 2023Státní svátek (lichý čtvrtek)
17. 11. 2023Státní svátek (sudý pátek)
29. 3. 2024 – 1. 4. 2024Velký pátek – Velikonoční pondělí (lichý pátek a sudé pondělí) ­
24. 4. 2024Rektorský den sportu (lichá středa)
1. 5. 2024Státní svátek (sudá středa)
8. 5. 2024Státní svátek (lichá středa)
Ve čtvrtek 9. 5. 2024 (lichý týden) bude probíhat výuka s rozvrhem středy 8. 5. 2024
1. 9. 2024 31. 8. 2025 Akademický rok 2024/2025
leden 2024Přijímací zkoušky – bakalářské studijní programy (mimo studijní program Marketingová komunikace)
květen – červen 2024Přijímací zkoušky – bc a mg MK, prezenční a kombinovaná forma
červen 2024Přijímací zkoušky – mg TPANT, mg TPAT, mg MMD, prezenční forma; mg AM prezenční i kombinovaná forma
červenec – srpen 2024Zápis do prvního roku studia pro AR 2024/2025

Poznámky:
AR – zkratka pro akademický rok
*Výuka od 2. 2. 2024 platí pro kombinovanou formu studia jiných součástí UTB
MK – Marketingová komunikace, MKS – Mediální a komunikační studia (dostudování), TPANT – Teorie a praxe animované tvorby, TPAT – Teorie a praxe audiovizuální tvorby, MMD – Multimédia a design, VU – Výtvarná umění (dostudování), AM – Arts Management
bc – bakalářský studijní program, mg – navazující magisterský studijní program

Termíny konzultací kombinované formy studia v akademickém roce 2023/2024

Studijní programZimní semestrLetní semestr
Marketingová komunikace6. 10. – 7. 10. 20239. 2. – 10. 2. 2024
 20. 10. – 21. 10. 202323. 2. – 24. 2.  2024
3. 11. – 4. 11. 20238. 3. – 9. 3. 2024
1. 12. – 2. 12. 202322. 3. – 23. 3. 2024
15. 12. – 16. 12. 20235. 4. – 6. 4. 2024
Arts Management22. 9. – 23. 9. 20239. 2. – 10. 2. 2024
6. 10. – 7. 10. 202323. 2. – 24. 2.  2024
20. 10. – 21. 10. 20238. 3. – 9. 3. 2024
3. 11. – 4. 11. 202322. 3. – 23. 3. 2024
1. 12. – 2. 12. 20235. 4. – 6. 4. 2024
15. 12. – 16. 12. 202319. 4 – 20. 4. 2024

Fakulty a součásti

Zavřít