Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ateliér Arts Management

Doporučená literatura

 • BREGANTOVÁ, Polana (ed.): Dějiny českého výtvarného umění (VI/1), 1958/2000. Praha: Academia, 2007
 • BREGANTOVÁ, Polana (ed.): Dějiny českého výtvarného umění. (VI/2), 1958/2000. Praha: Academia, 2007
 • BOURRIAUD, Nicolas: Altermodern Tate Trienal. London: Tate Publishing, 2009
 • BOURRIAUD, Nicolas: Postprodukce. Praha: Tranzit, 2004
 • FILIPOVÁ, Marta; RAMPLEY, Matthew (eds.): Možnosti vizuálních studií. Obrazy, texty interpretace. Brno: FFMU Brno, 2008
 • GOMBRICH, Ernst, Hans: Umění a iluze: studie o psychologii obrazového znázorňování. Praha: Odeon, 1985
 • GOODMAN, Nelson: Jazyky umění. Nástin teorie symbolů, Praha 2007
 • GRAHAM, Gordon: Filosofie umění. Praha: Barrister a Principal, 2004
 • HORÁČEK, Radek:  Galerijní animace a zprostředkování umění. Brno: Cerm, 1998
 • HORÁK, Ondřej (ed): Místa počinu. Praha: Komunikační prostor Školská 28, 2009
 • KESNER, Ladislav; MIKŠ, František (eds): Gombrich, porozumět umění a jeho dějinám. Brno: Barrister &Printal a FF MU, 2010
 • KESNEL, Ladislav: Muzeum umění v digitální době. Praha: Argo & NG, 2010
 • KOLEČEK, Michal:  Ze středu ven: Umění regionů 1985- 2010. Ústí nad Labem: FUD UJEP 2014
 • PETROVÁ, Eva: Výstavy v čase proměn. České Budějovice: gallery, 2009
 • PETŘÍČEK, Miroslav: Myšlení obrazem. Praha: Hermann a synové, 2009
 • POSPISZYL, Tomáš: Asociativní dějepis umění. Praha: Tranzit, 2014
 • RICOEUR, Paul: Život, pravda, symbol. Praha: Oikúmené, 1993
 • SCHMELCOVÁ, Radoslava (ed.): Divadlo v netradičním prostoru, performance a site specific. Praha, Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, 2010
 • SLAVÍK, Jan; CHRZ, Vladimír; ŠTĚCH, Stanislav: Tvorba jako způsob poznávání. Praha: Karolinum, 2013
 • SÝKOROVÁ, Lenka (ed.): Konečně spolu, Česká nezávislá galerijní scéna 19902011. Ústí nad Labem: FUD UJEP, 2011
 • SÝKOROVÁ, Lenka: Nezávislé kurátorství ve volném čase. Ústí nad Labem: FUD UJEP, 2017
 • VÁCLAVOVÁ, Denisa; ŽIŽKA, Tomáš (eds.): Site-specific. Praha, Pražská scéna, 2008
 • VESELÁ, Romana (ed.): Místo sdílené uměním. Ústí nad Labem, 2014
 • VESELÁ, Romana (ed.): Pozice kurátor. Ústí nad Labem: FUD UJEP, 2016
 • WARD, Ossian: Ways of Lookin. London: Laurene King Publishing Ltd. 2014

Fakulty a součásti

Zavřít