Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Kontakty

Kontakty

Vedoucí ateliéru

MgA. Sabina Psotková

vedoucí ateliéru Design šperku TEL:+420 576 036 402 Mobil:+420 733 690 471 E-mail: spsotkova@utb.cz Kancelář:U16/216

Sekretariát

Ing. Zdeňka Spáčilová

Asistentka vedoucí ateliéru Design šperku TEL:+420 576 036 412 Mobil:+420 733 690 476 E-mail: sperk@fmk.utb.cz Kancelář:U16/408

Technik

MgA. Jan Škola

Technik ateliéru Design šperku TEL:+420 576 036 401 E-mail: technik-sperk@fmk.utb.cz Kancelář:U16/112

Interní pedagogové

MgA. Sabina Psotková

vedoucí ateliéru Design šperku TEL:+420 576 036 402 Mobil:+420 733 690 471 E-mail: spsotkova@utb.cz Kancelář:U16/216

Externí pedagogové

Pedagogové FMK

M.A. Lenka Baroňová

odborná asistentka TEL:+420 576 034 257 E-mail: baronova@utb.cz Kancelář:U42/257

MgA. Václav Skácel

odborný asistent TEL:+420 576 036 402 E-mail: skacel@utb.cz Kancelář:U16/216

Fakulty a součásti

Fakulta technologická

Fakulta managementu a ekonomiky

Fakulta multimediálních komunikací

Fakulta aplikované informatiky

Fakulta humanitních studií

Fakulta logistiky a krizového řízení

Součásti

Univerzitní institut

Knihovna

Koleje a menza

Zavřít
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně