Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Kontakty

Kontakty

Vedoucí ateliéru

prof. MgA. Petr Stanický, M.F.A.

profesor TEL:+420 576 036 411 Mobil:+420 724 206 833 E-mail: stanicky@utb.cz Kancelář:U16/316

Sekretariát

Asistentka vedoucího ateliéru Design skla TEL:+420 576 036 408 Mobil:+420 606 777 205 E-mail: sklo@fmk.utb.cz Kancelář:U16/313

Technik

Technik ateliéru Design skla TEL:+420 576 036 410 E-mail: technik-sklo@fmk.utb.cz Kancelář:U16/315

Interní pedagogové

MgA. Michaela Spružinová

odborná asistentka ateliéru Sklo Mobil:+420 728 373 954 E-mail: spruzinova@utb.cz Kancelář:U16/315

prof. MgA. Petr Stanický, M.F.A.

profesor TEL:+420 576 036 411 Mobil:+420 724 206 833 E-mail: stanicky@utb.cz Kancelář:U16/316

Externí pedagogové

Fakulty a součásti

Fakulta technologická

Fakulta managementu a ekonomiky

Fakulta multimediálních komunikací

Fakulta aplikované informatiky

Fakulta humanitních studií

Fakulta logistiky a krizového řízení

Součásti

Univerzitní institut

Knihovna

Koleje a menza

Zavřít
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně