Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ateliér Arts Management

Spolupráce s praxí

Ateliér Arts Management v prvních letech své činnosti navázal spolupráci s významnými regionálními i celorepublikovými institucemi. Pokud máte o spolupráci s naším ateliérem zájem, ozvěte se nám na email artsmanagement@fmk.utb.cz .

Galerie G18

Univerzitní galerie G18 vznikla v roce 2018 jako kulturní platforma Fakulty multimediálních komunikací. Orientuje se na současné trendy a tendence formující aktuální design a umění – především v české a evropské oblasti.

Studentům ateliéru Arts Management slouží galerie G18 jako prostor, ve kterém mohou prakticky vyzkoušet znalosti získané studiem – podílí se na přípravách výstav a realizují zde i vlastní výstavní projekty a další doprovodné akce.

Více o galerii G18 a její činnosti a aktuálním programu se dozvíte přímo na webových stránkách galerie. V případě dalších dotazů se obraťte na produkční galerie Elišku Janákovou – e_janakova@utb.cz.

Další projekty

London Design Biennale 
Studentky našeho ateliéru Šárka Michalíková, Katarína Pribylová se podílejí na přípravách realizace Petra Stanického, jediného nominovaného zástupce České republiky na prestižní přehlídce London Design Biennale v nádherném Somerset Housu v centru Londýna. Společně s autorem do Londýna odjeli a získali jedinečné zkušenosti s produkcí na takto velké a významné přehlídce.

Zlin Design Week
Studentky Arts managementu Jitka Smolíková a Eliška Janáková pracují na přípravách největšího projektu Fakulty multimediálních komunikací. Zlin Design Week je festival designu, který každé jaro oživuje ulice Zlína instalacemi, výstavami mladého českého i zahraničního designu, konferencí pro odbornou veřejnost i večerními koncerty.

European Glass Context, Bornholm, Dánsko
Realizace audiovizuálního medailonku (umělce) Petra Stanického pro prezentaci na European Glass Context v Dánsku připravila Klára Ďabolková. Video a jeho scénář realizovala společně s Radimem Vaňousem, Janem Pololáníkem a Filipem Hostýnkem.

Fakulty a součásti

Zavřít