Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ateliér Arts Management

Spolupráce s praxí

Ateliér Arts Management v prvních letech své činnosti navázal spolupráci s významnými regionálními i celorepublikovými institucemi. Pokud máte o spolupráci s naším ateliérem zájem, ozvěte se nám na email artsmanagement@fmk.utb.cz .

Galerie G18

Univerzitní galerie G18 vznikla v roce 2018 jako kulturní platforma Fakulty multimediálních komunikací. Orientuje se na současné trendy a tendence formující aktuální design a umění – především v české a evropské oblasti.

Studentům ateliéru Arts Management slouží galerie G18 jako prostor, ve kterém mohou prakticky vyzkoušet znalosti získané studiem – podílí se na přípravách výstav a realizují zde i vlastní výstavní projekty a další doprovodné akce.

Více o galerii G18 a její činnosti a aktuálním programu se dozvíte přímo na webových stránkách galerie. V případě dalších dotazů se obraťte na produkční galerie Elišku Janákovou – e_janakova@utb.cz.

Další projekty

Festival Banát (2023)
V letním semestru vyjela naše prezenční studentka Denisa Kučíková na Erasmus+ stáž do české vesnice Eibenthal v rumunském Banátu. V průběhu několika měsíců měla možnost vyzkoušet si vedení volnočasových aktivit pro místní děti, vydávat knihy a časopisy nebo tvořit obsah pro sociální sítě. Kromě toho se také podílela na přípravách 12. ročníku Festivalu Banát.

Výstava Vnímám svět jinak, přesto v něm žiju s vámi (2022)
Studentka Arts Managementu Vendula Gregorovičová se podílela na tvorbě osvětové výstavy neziskové organizace Za sklem, o. s., která se věnuje pomoci lidem s poruchou autistického spektra. Studentka na projektu spolupracovala s dalšími ateliéry umělecké fakulty, v rámci příprav vytvořila i komunikaci a propagaci výstavy, které po Zlíně putovala do dalších krajských měst České republiky.

London Design Biennale (2021)
Studentky našeho ateliéru Šárka Michalíková, Katarína Pribylová se podílely na přípravách realizace Petra Stanického, jediného nominovaného zástupce České republiky na prestižní přehlídce London Design Biennale v nádherném Somerset Housu v centru Londýna. Společně s autorem do Londýna odjely a získaly jedinečné zkušenosti s produkcí na takto velké a významné přehlídce.

Zlin Design Week (2021)
Studentky Jitka Smolíková a Eliška Janáková pracovaly na přípravách největšího projektu Fakulty multimediálních komunikací. Zlin Design Week je festival designu, který každé jaro oživuje ulice Zlína instalacemi, výstavami mladého českého i zahraničního designu, konferencí pro odbornou veřejnost i večerními koncerty.

European Glass Context, Bornholm, Dánsko (2021)
Realizace audiovizuálního medailonku (umělce) Petra Stanického pro prezentaci na European Glass Context v Dánsku připravila Klára Ďabolková. Video a jeho scénář realizovala společně s Radimem Vaňousem, Janem Pololáníkem a Filipem Hostýnkem.

Fakulty a součásti

Zavřít