Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Kontakty

Kontakty

Vedoucí ateliéru

doc. MgA. Martin Surman, ArtD.

docent TEL:+420 576 036 407 Mobil:+420 733 690 836 E-mail: surman@utb.cz Kancelář:U16/312

Sekretariát

Asistentka vedoucího ateliéru Průmyslový design TEL:+420 576 036 408 Mobil:+420 606 777 205 E-mail: prumysl@fmk.utb.cz Kancelář:U16/313

Interní pedagogové

doc. MgA. Martin Surman, ArtD.

docent TEL:+420 576 036 407 Mobil:+420 733 690 836 E-mail: surman@utb.cz Kancelář:U16/312

MgA. Ondřej Puchta, Ph.D.

Odborný asistent TEL:+420 576 036 409 E-mail: puchta@utb.cz Kancelář:U16/314

MgA. Jakub Hrdina, Ph.D.

Odborný asistent Mobil:+420 724 391 337 E-mail: jhrdina@utb.cz

Technik

Luděk Tureček

Technik TEL:+420 576 036 401 E-mail: turecek@utb.cz Kancelář:U16/112

Pedagogové Fakulty technologické

prof. Ing. Berenika Hausnerová, Ph.D.

profesorka TEL:+420 576 035 166 Mobil:+420 606 777 288 E-mail: hausnerova@utb.cz Kancelář:U15/329

doc. Ing. Jarmila Vilčáková, Ph.D.

docentka TEL:+420 576 031 222 Mobil:+420 734 872 707 E-mail: vilcakova@utb.cz Kancelář:U1/442, U17/A417 - tel: +420 576 038 113

Externí pedagogové

Fakulty a součásti

Fakulta technologická

Fakulta managementu a ekonomiky

Fakulta multimediálních komunikací

Fakulta aplikované informatiky

Fakulta humanitních studií

Fakulta logistiky a krizového řízení

Součásti

Univerzitní institut

Knihovna

Koleje a menza

Zavřít
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně