Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ateliér Animovaná tvorba

Chci studovat Animaci

Konzultace

V průběhu října až prosince můžete s pedagogy ateliéru konzultovat své práce a chystat se tak na přijímací řízení do bakalářského stupně studia, případně do navazujícího magisterského stupně studia (zde budou konzultace probíhat i v lednu až březnu 2023). V případě zájmu kontaktujte vedoucího ateliéru L. Gregora (gregor@utb.cz).


Přijímací řízení na Animaci

Studujte animaci ve Zlíně! Přijímací řízení na našem ateliéru Animovaná tvorba má dvě kola:

První kolo přijímacího řízení, nebo také talentová zkouška, probíhá bez přítomnosti uchazeče, na základě prací zaslaných předem na adresu FMK. Zkušební komise během prvního kola zhodnotí tvůrčí potenciál uchazeče, kreativní stránku talentu, schopnosti osobitého myšlení a zvládnutí vyjadřovacích prostředků, typických pro ateliér Animované tvorby.

Téma prací vyžadovaných do prvního kola přijímacího řízení na animaci se zpravidla každý rok mění, nejčastěji jsou vyžadovány ilustrace, komiksové stripy a obrázkové seriály (komiksy). Součástí předem zaslaných prací je i 10 vlastních výtvarných prací.

Pokud uchazeč uspěje v prvním kole přijímacího řízení, postupuje do druhého kola.

Druhé kolo přijímacího řízení trvá 3 dny a skládá se ze tří částí:

  • písemná zkouška – obsahem písemné zkoušky je všeobecný přehled v oblasti audiovizuální kultury a znalosti ve zvoleném programu
  • tvůrčí zkouška –během ní uchazeč vypracovává úkoly související s animací zadané zkušební komisí.
  • ústní zkouška – tady komise zjišťuje motivaci uchazeče, hloubku jeho zájmu o animaci a všeobecný rozhled.

Podrobné informace o přijímacím řízení na ateliér Animovaná tvorba najdete ve směrnicích k přijímacímu řízení.

Tak co, máte chuť se svým životem řádně pohnout?
Možná, že podání přihlášky na ateliér Animovaná tvorba dá vašemu pohybu správný rytmus.

 

Fakulty a součásti

Zavřít