Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ateliér Animovaná tvorba

Chci studovat Animaci

Přijímací řízení na animaci

Studujte animaci ve Zlíně! Přijímací řízení na našem ateliéru Animovaná tvorba má dvě kola:

První kolo přijímacího řízení, nebo také talentová zkouška, probíhá bez přítomnosti uchazeče, na základě prací zaslaných předem na adresu FMK. Zkušební komise během prvního kola zhodnotí tvůrčí potenciál uchazeče, kreativní stránku talentu, schopnosti osobitého myšlení a zvládnutí vyjadřovacích prostředků, typických pro ateliér Animované tvorby.

Téma prací vyžadovaných do prvního kola přijímacího řízení na animaci se zpravidla každý rok mění, nejčastěji jsou vyžadovány ilustrace, komiksové stripy a obrázkové seriály (komiksy). Součástí předem zaslaných prací je i 15 vlastních výtvarných prací.

Pokud uchazeč uspěje v prvním kole přijímacího řízení, postupuje do druhého kola.

Druhé kolo přijímacího řízení je nejčastěji dvoudenní a skládá se ze dvou částí:

  • tvůrčí zkouška –během ní uchazeč vypracovává úkoly související s animací zadané zkušební komisí.
  • ústní zkouška – tady komise zjišťuje motivaci uchazeče, hloubku jeho zájmu o animaci a všeobecný rozhled.

Podrobné informace o přijímacím řízení na ateliér Animovaná tvorba najdete ve směrnicích k přijímacímu řízení.

Tak co, máte chuť se svým životem řádně pohnout?
Možná, že podání přihlášky na ateliér Animovaná tvorba dá vašemu pohybu správný rytmus.

 

Načerpejte inspiraci o animaci a sledujte dění na ateliéru Animovaná tvorba prostřednictvím našeho Facebooku.

Fakulty a součásti

Zavřít